PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuProjekt Straty kontynuuacjaPodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Zamkowe Kameralia - Hubertus Brass

Zamkowe Kameralia - Hubertus Brass

 

Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Stowarzyszenie Malborskie Centrum KWADRAT zapraszają na październikowe Zamkowe Kameralia.
17 października (czwartek) o godz. 18:00
w Przyziemiu KARWANU wystąpi zespół Hubertus-Brass w składzie:

Przemysław Żywicki – trąbka, koncertowy róg myśliwski, flugerhorn

Rafał Ringwelski – trąbka, koncertowy róg myśliwski, flugelhorn

Tomasz Niedziela – puzon, róg myśliwski Par Force

Łukasz Szadura – puzon, róg myśliwski Par Force

Zygmunt Zegarlicki - tuba

Zamkowe Kameralia - Hubertus Brass


Hubertus Brass
to grupa pięciu instrumentalistów, absolwentów Akademii muzycznych w Gdańsku i we Wrocławiu. Łączy ich wspólna pasja wykonywania artystycznej muzyki myśliwskiej, w której się specjalizują. Podczas koncertów prezentują największe dzieła tego gatunku. Znaczną część repertuaru zajmuje muzyka dworska okresu renesansu i baroku, a także utwory popularno-rozrywkowe. Aparat wykonawczy zespołu to instrumenty dęte blaszane, w tym także rogi myśliwskie „Pless” i „Par Force”.

Zamkowe Kameralia - Hubertus Brass

fot. archiwum zespołu

 

Bilety do nabycia w kasie Muzeum Zamkowego w Malborku w cenie:
12,00 PLN (normalny) i 7,00 PLN zł (ulgowy).


Zapraszamy!

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.