PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneProjekt Straty kontynuuacjaRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna online

Wydarzenia / Zamkowe Kameralia - Koncert ,,U ŹRÓDEŁ MUZYKI FRYDERYKA CHOPINA” w wykonaniu zespołu Marii Pomianowskiej LutoSłowianie

b

 

Termin:  piątek, 15 kwietnia, godz. 19.00
Miejsce: kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim
Bilety:    bilet normalny 12 PLN | bilet ulgowy 7 PLN,
               do nabycia w Kasie Muzeum Zamkowego w Malborku      
               (brak wolnych biletów) 

Muzeum Zamkowe w Malborku, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki oraz Malborskie Stowarzyszenie OŚ mają zaszczyt zaprosić wszystkich pasjonatów muzyki na koncert ,,U ŹRÓDEŁ MUZYKI FRYDERYKA CHOPINA” w wykonaniu zespołu Marii Pomianowskiej LutoSłowianie.


U ŹRÓDEŁ MUZYKI FRYDERYKA CHOPINA


Koncert zespołu Marii Pomianowskiej – LutoSłowianie

Maria Pomianowska - śpiew, fidel płocka, suka biłgorajska, suka mielecka, kierownictwo artystyczne
Paweł Betley | flety
Hubert Giziewski | akordeon
Katarzyna Kamer | fidel płocka, suka biłgorajska
Wojciech Lubertowicz | bębny obręczowe, duduk

 

zdjecie

zdjecie

zdjecie
fot. archiwum zespołu

 

U ŹRÓDEŁ MUZYKI FRYDERYKA CHOPINA

Nikt nie kwestionuje faktu, że niepowtarzalność dzieł Chopina w znacznym stopniu wynika z inspiracji muzyką ludową. Zwyczajowo jednak oba te zjawiska funkcjonują w odmiennym kontekście i należą do różnych tradycji wykonawczych. Program koncertu LutoSłowianie narodził się z chęci przełamania tego stereotypu. Proponujemy zupełnie nowe spojrzenie sprowadzające muzykę ludową i „Mazurki” Chopina do wspólnego mianownika. W ten sposób granych utworów Chopina jeszcze nie słyszeliście.
Obok utworów Chopina zaprezentowane będą unikalne pieśni, mazury, oberki, kujawiaki i polki z mazowieckich nizin - z miejsc, które we wczesnej młodości odwiedzał genialny kompozytor. Te utwory, których echo słyszymy w kompozycjach Chopina, stanowiących inspirację dla jego twórczości. Unikalną stroną projektu koncertowego jest udział polskich fideli kolanowych.

LUTOSŁOWIANIE
Zespól Marii Pomianowskiej LutoSłowianie przedstawia wybór najpiękniejszych i najciekawszych pieśni oraz tańców ludowych. Pragnąc kontynuować i propagować najstarsze tradycje, muzycy orkiestry poszukują repertuaru w źródłach historycznych i dokumentacji naukowej. Grają na autentycznych instrumentach ludowych, łącząc walory poznawcze z  doznaniami estetycznymi, wzbogacają swoje wykonawstwo o typowe maniery wykonawcze muzyki ludowej, łącznie z improwizacją.
Maria Pomianowska to jedna z najwybitniejszych multiinstrumentalistek na świecie, wokalistka i pedagog, dr hab. sztuk muzycznych, stworzyła zespół wychodzący naprzeciw oczekiwaniom współczesnego słuchacza.

Film promocyjny: http://youtu.be/vdKwaNdw8KI

 

 


Organizatorzy:

 

                         

Muzeum Zamkowe w Malborku          Stowarzyszenie Miłośników Muzyki 

Partnerzy:

 


 

Patroni medialni:

     

          

 


SPONSORZY

LOGO      LOGO   logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.