PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumEdukacja muzealna onlineStraty wojenne

Wydarzenia / Zamkowe Kameralia - Krystyna Durys & Durys Band

 

zamkowe kameralia

Data: 23 czerwca (czwartek) 2016, godz. 19:00
Miejsce: Przyziemie Karwanu, Ośrodek Konferencyjny Karwan
Bilety: 12,00 PLN (normalny), 7,00 PLN (ulgowy) do nabycia w Kasie Muzeum, dzieci do lat 7 wchodzą za darmo.     

        
Muzeum Zamkowe w Malborku, Malborskie Stowarzyszenie OŚ oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki - partnerzy organizujący cykl koncertów  „Zamkowe Kameralia" - zapraszają na kolejny wyjątkowy, tym razem niezwykle nastrojowy koncert. Tym razem wystąpi Krystyna Durys i towarzyszący jej Durys Band.


Nasi goście zabiorą słuchaczy w podróż do fascynującej ery swingu, kiedy to w klubach Nowego Jorku i Chicago rozbrzmiewały przeboje Elli Fitzgerald, Billie Holiday, Luisa Armstronga i Anity O'Day. Ponieważ lata te były również momentem rozkwitu polskiej piosenki, Krystyna Durys przypomni przeboje śpiewane przez takie gwiazdy, jak Aleksander Żabczyński czy Hanka Ordonówna. Podczas koncertu odwiedzimy też Brazylię, gdzie w latach 50. Antonio C. Jobim, łącząc harmonię jazzową z brazylijską sambą, stworzył bossa novę, którą artystka wykonuje w rodzimym języku tego gatunku, czyli po portugalsku.

Zapraszamy w odkrywczą podróż po świecie pięknych melodii z Krystyną Durys i Durys Band.

zamkowe kameralia
  na zdj. Krystyna Durys

zamkowe kameralia


Organizatorzy:

 

                         

Muzeum Zamkowe w Malborku          Stowarzyszenie Miłośników Muzyki 

Partnerzy:

 


 

Patroni medialni:

     

          KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.