PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojenneProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Zamkowe kameralia - kwiecień 2019

Zamkowe kameralia - kwiecień 2019

Harfa to instrument wciąż bardzo mało znany i każdorazowe spotkanie z nią budzi zachwyt publiczności. Niewielu miało okazję słyszeć go na żywo, a w połączeniu ze śpiewem, to już wielka rzadkość. Michał Zator jest jedynym harfistą w Polsce i jednym z niewielu na świecie, który uprawia rozbudowaną improwizację na tym instrumencie akompaniując sobie do śpiewu. Jego wykonawstwo cechuje najwyższa dbałość o szczegóły.

 

Malborskie Stowarzyszenie OŚ oraz Muzeum Zamkowe w Malborku już dziś zapraszają miłośników nastrojowej, dźwięcznej choć czasem ulotnej muzyki na ten niepowtarzalny koncert. W ramach cyklu „Zamkowe Kameralia” na harfie zagra dla Państwa MICHAŁ ZATOR.

 

 

Koncert odbędzie się w Sali Siedmiofilarowej na Zamku Średnim dnia 11.04.2019 r.  (czwartek) o godz. 18:00.

 

Bilet na to wydarzenie można nabyć w kasie Muzeum Zamkowego oraz przez Internet  https://bilety.zamek.malbork.pl/ w cenie 25 zł (bilet normalny) i 15 zł (bilet ulgowy).

Dzieci do lat siedmiu mają zapewniony bezpłatny wstęp.
 

O artyście:

Michał Zator - Wielokrotnie zapraszany do współpracy przez polskie filharmonie. Stypendysta Marszałka Wielkopolski. Półfinalista piątej edycji programu "Mam Talent". W swoim repertuarze posiada kompozycje klasyczne i autorskie W pracy pomaga mu rzetelne wykształcenie otrzymane na Akademii Muzycznej w Poznaniu, która ukończył z wyróżnieniem. Młody, utalentowany, już z sukcesami !

 

Repertuar:

 

Michał zagra m.in. autorskie interpretacje muzyki Enio Morricone ( „Obój Gabriela”, „La Califfa”), A.L. Webbera  („Memory”), L. Cohena – ( „Hallelujah”) czy Scaroborough Fair (film „Absolwent”)

Będą też tradycyjne utwory celtyckie oraz własne kompozycje muzyka.

 

Każdą z własnych kompozycji artysta okrasza krótką opowieścią, która ma słuchacza wprowadzić w odpowiedni nastrój i sprawić, by tym głębiej przeżył utwór muzyczny.

 

Muzyka i obraz:

https://www.youtube.com/watch?v=zrdIXd8Eel0

https://www.youtube.com/watch?v=EYekx7kRgyg

Harfa była od wieków i nadal jest postrzegana jako instrument królewski, tym samym najlepiej brzmi w pałacowych/zamkowych komnatach, salach kameralnych, kościołach etc.  A to znaczy, że to instrument stworzony do naszej sali. Zapraszamy !

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.