PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / ZAMKOWE KAMERALIA Przeboje muzyki klasycznej 24 września 2016 r.

zdjecie

 

 

Termin:  24 września (sobota) 2016, godz. 18.00
Miejsce: Przyziemie KARWANU, Ośrodek Konferencyjny Karwan
Bilety:  bilet normalny 12 PLN | bilet ulgowy 7 PLN, 
             (dzieci do lat 7 wchodzą za darmo)

             do nabycia w Kasie Muzeum Zamkowego w Malborku      
 

Muzeum Zamkowe w Malborku, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki oraz Malborskie Stowarzyszenie OŚ zapraszają na wyjątkowy koncert w ramach Zamkowych Kameraliów.  Wystąpi Bałtycki Kwintet Dęty z „Przebojami muzyki klasycznej”.

Bałtycki Kwintet Dęty
to klasyczny kwintet instrumentów dętych drewnianych będący niejako odpowiednikiem klasycznego kwartetu smyczkowego wśród instrumentów dętych. W jego skład wchodzą: flet, obój, klarnet, fagot oraz róg.
Kwintet  został założony w roku 1990 przez Karola Respondka oraz, młodych wówczas, muzyków Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku w celu kultywowania i popularyzacji muzyki kameralnej na instrumenty dęte. W ciągu kilku pierwszych lat działalności osiągnął trwałą pozycję w życiu kulturalnym Trójmiasta, wzbudzając zainteresowanie krytyki, środków przekazu, a przede wszystkim publiczności. 

Zespół specjalizuje się, poza klasyką gatunku, w wykonywaniu transkrypcji (autorstwa Karola Respondka) słynnych utworów literatury muzycznej, co spotyka się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. O klasie wykonawców niech świadczy fakt, że płyta z nagraniem m. in. „Obrazków z wystawy” Modesta Musorgskiego uzyskała nominację do nagrody Fryderyk 2011 w kategorii muzyki kameralnej.

Muzycy dużo koncertują i nagrywają. Od wielu lat corocznie występują w ramach letniego cyklu Muzyka w zabytkach Gdańska, organizowanego przez Filharmonię Bałtycką. 

Obecnie Bałtycki Kwintet Dęty tworzą:

Agnieszka Repondek – flet,
Marietta Stefaniak – obój,
Karol Respondek – klarnet,
Ewa Naczk-Jankowska - fagot
Zbigniew Kaliciński – róg.

We wrześniowy sobotni wieczór na pewno usłyszymy „Obrazki z wystawy” Modesta Musorgskiego, „Pory roku” Piotra Czajkowskiego i fragmenty suity „Peer Gynt” Edwarda Griega.

Zamkowe Kameralia to cykl koncertów, które odbywają się w salach malborskiej warowni. Projekt jest realizowany od 2011 r. Jego pomysłodawcą jest stowarzyszenie Malborskie Centrum Kwadrat. Od początku partnerem jest Muzeum Zamkowe.

W 2016 r. Zamkowe Kameralia są przedsięwzięciem przygotowywanym wspólnie przez Malborskie Stowarzyszenie OŚ, Muzeum Zamkowe oraz Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Malborku.
Projekt jest dofinansowany przez Miasto Malbork i Starostwo Powiatowe w Malborku.


O Bałtyckim Kwintecie Dętym
Agnieszka Respondek (flet) jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie fletu prof. Mariana Katarzyńskiego. Była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki w Międzynarodowym Konkursie "Praska Wiosna" w 1986 r. Uczestniczka Światowej Orkiestry Jeunesses Musicales 1986. Występowała na wielu festiwalach, takich jak Warszawska Jesień czy Wratislavia Cantans.
Obecnie jest flecistką orkiestry Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" w Słupsku. Współpracowała z Filharmonią Bałtycką w Gdańsku, Polską Filharmonią Kameralną w Sopocie, Filharmonią Koszalińską oraz Teatrem Muzycznym w Gdyni. Koncertuje z Bałtyckim Kwintetem Dętym, Grand Trio Brillant i Trio Con Fervore, z którym nagrała dwie płyty CD. Występowała w wielu krajach Europy - Niemcy, Francja, Holandia, Dania, Belgia, Szwecja, Szwajcaria.

Ewa Naczk-Jankowska (fagot) ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Gdańsku w klasie fagotu prof. Wojciecha Orawca w 1990 r. Była finalistką konkursów: Praska Wiosna 1991, Młodych Instrumentalistów we Włoszakowicach w 1989 i 1991, zajmując czwarte miejsce, Muzyki Kameralnej w Bydgoszczy w 1987 r., gdzie zajęła drugie miejsce, Muzyki Kameralnej w Katowicach w 1987 r., otrzymując wyróżnienie.
Od 1989 r. pracuje w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, z którą wielokrotnie występowała jako solistka. Współpracowała również z Orkiestrą Polskiego Radia w Krakowie, Filharmonią Olsztyńską, Orkiestrą Kameralną w Toruniu, w Płocku, Teatrem Wielkim w Łodzi oraz Operą Bałtycką w Gdańsku. Zajmuje się również pracą pedagogiczną. Jest członkiem Bałtyckiego Kwintetu Dętego od 1990 r., z którym występuje w kraju i za granicą.

Marietta Stefaniak (obój) uzyskała dyplom Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie oboju prof. Józefa Raatza. W latach 1984-87 współpracowała z Opera Bałtycką w Gdańsku, w latach 1987-1989 z Państwową Operą w Bydgoszczy. W latach 1989-1991 była muzykiem Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, o od 1991 r. stale współpracuje z Polską Filharmonią "Sinfonia Baltica" w Słupsku, będąc jednocześnie pierwszą oboistką orkiestry Opery Bałtyckiej w Gdańsku.
Członkiem Bałtyckiego Kwintetu Dętego jest od jego założenia w 1990 r.. Występuje równocześnie jako kameralistka w innych trójmiejskich zespołach.

Karol Respondek (klarnet) studia odbywał w klasie prof. Henryka Kierskiego w Akademii Muzycznej w Katowicach. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1986 r. Po studiach czasowo współpracował z katowicką Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia oraz Polską Filharmonią Kameralną Wojciecha Rajskiego.
Od roku 1989 r. jest pierwszym klarnecistą orkiestry Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, z którą wielokrotnie występował jako solista wykonując utwory Mozarta i Webera. W 1995 r. dokonał polskiego prawykonania "Tuireadh" na klarnet i smyczki Jamesa McMillana pod dyrekcją samego kompozytora, obecnie najwybitniejszego brytyjskiego twórcy muzyki współczesnej.
Koncertuje również jako kameralista Bałtyckiego Kwintetu Dętego, Oktetu Dętego Filharmonii Bałtyckiej oraz Grand Trio Brillant (flet, klarnet i harfa).
Jest laureatem Ogólnopolskich Przesłuchań Uczniów Szkół Muzycznych w Opolu (1981) - I nagroda, Międzynarodowego Konkursu Klarnetowego im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach (1986) oraz Konkursu Muzyki Kameralnej na Instrumenty Dęte w Bydgoszczy (1985) - I nagroda i Nagroda Główna Krajowego Biura Koncertowego.
Jest autorem wielu transkrypcji na klasyczny kwintet dęty, m.in.: "Obrazki z wystawy" Musorgskiego. Niektóre zostały wydane przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie. Ponadto dokonał orkiestracji akompaniamentu koncertu klarnetowego I. F. Dobrzyńskiego, bardzo cennej pozycji polskiej literatury muzycznej XIX wieku na instrument dęty.

Zbigniew Kaliciński
(róg) jest absolwentem Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie rogu prof. Ryszarda Watorowskiego. W 1987 r. został finalistą II Ogólnopolskiego Konkursu Instrumentów Dętych Blaszanych w Gdańsku. Od roku 1984 był pierwszym waltornistą orkiestry Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Obecnie jest pierwszym waltornistą Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Stale współpracuje z Polską Filharmonią Kameralną Wojciecha Rajskiego oraz Polską Filharmonią "Sinfonia Baltica" w Słupsku.
Członkiem Bałtyckiego Kwintetu Dętego jest od 1996 r.. Jako ceniony kameralista, występuje również z Oktetem Dętym Opery Bałtyckiej oraz zespołem "Coro di corni".


 

Organizatorzy:

 

                         

Muzeum Zamkowe w Malborku          Stowarzyszenie Miłośników Muzyki 

Partnerzy:

 


 

Patroni medialni:

     

          

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.