PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna onlineStraty wojenneWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Zamkowe Kameralia - W krainie tanga

Zamkowe Kameralia

 

"W krainie tanga"

                        Paweł Zagańczyk


miejsce koncertu:    Letni Refektarz, Pałac Wielkich Mistrzów
data:                       poniedziałek,  27 maja, godz. 18:00

 

Muzeum Zamkowe w Malborku oraz Stowarzyszenie Malborskie Centrum Kwadrat  – organizatorzy cyklu "Zamkowe Kameralia" - zapraszają na majowy koncert, który tym razem przybliży słuchaczom klimaty południowoamerykańskie. Partnerem organizatorów w przygotowaniu tego koncertu już po raz drugi jest Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Malborku.

Paweł Zagańczyk

Paweł Zagańczyk, akordeon


Tym razem gwiazdą koncertu będzie Paweł Zagańczyk, absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, laureat ponad dwudziestu konkursów akordeonowych, stypendysta m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzyk wystąpi 27 maja o godz. 18:00 w Letnim Refektarzu w Pałacu Wielkich Mistrzów na Zamku Średnim  z recitalem akordeonowym „W krainie tanga”.


Podczas koncertu publiczność będzie miała okazję wysłuchać kompozycji Astora Piazzolli, mistrza argentyńskiego, a także współczesnych kompozytorów, którzy ulegli fascynacji tangiem. W programie recitalu znajdą się zarówno kompozycje wykonane na akordeonie, jak i bandoneonie.


Artysta i organizatorzy planują dodatkowe atrakcje i niespodzianki, które powinny zaskoczyć i zadowolić słuchaczy Zamkowych Kameraliów.

 


Bilety w cenie:

12,00 PLN - bilet normalny oraz 7,00 PLN - bilet ulgowy,  do nabycia już dziś w Kasie Muzeum Zamkowego w Malborku oraz przed koncertem przy Bramie Głównej zamku.

Bilet ulgowy przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz emerytom i rencistom powyżej 50. roku życia za okazaniem ważnej legitymacji. Dzieci do lat 7 mają wstęp bezpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.