PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Rusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojenneWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuEdukacja muzealna online

Wydarzenia / Zamkowe Kameralia w ostatniej odsłonie tego roku

Zamkowe Kameralia w ostatniej odsłonie tego rokuZamkowe Kameralia w ostatniej odsłonie tego rokuZamkowe Kameralia w ostatniej odsłonie tego rokuZamkowe Kameralia w ostatniej odsłonie tego rokuZamkowe Kameralia w ostatniej odsłonie tego rokuZamkowe Kameralia w ostatniej odsłonie tego roku

Zamkowe Kameralia w ostatniej odsłonie tego roku

17 grudnia 2015 roku o godz. 18:00 w Sali Kapitulnej Zamku Wysokiego podczas Zamkowych Kameraliów zaprezentował się mieszany chór festiwalowy Mundus Cantat. Chór festiwalowy pod batutą pani Beaty Wróblewskiej zaprezentował repertuar Bożonarodzeniowy. Obok znanych polskich kolęd i pastorałek licznie zebrana publiczność wysłuchała kolęd różnych narodów , m.in. angielskiej kolędy tradycyjnej ,,I saw three ships’’, czy kolędy z Kolumbii ,,Arruru, Adolfo Mejia ". Nie zabrakło również kolęd z odległych zakątków Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wenezueli i Argentyny.

Koncert zakończył utwór ,,White Christmas,’’ czego wszystkim Państwu życzymy na nadchodzące święta. Organizatorzy: Muzeum Zamkowe w Malborku i Stowarzyszenie Miłośników Muzyki serdecznie dziękują wszystkim melomanom za szerzenie kultury poprzez udział we wszystkich organizowanych przez nas koncertach. Żegnamy się z Państwem życząc spokojnych , rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość a Nowy Rok 2016 obdaruje pomyślnością i szczęściem.
 

Cenniejsza od muzyki jest tylko cisza.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.