PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Kamienie Milowe 60-lecieNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna online

Wydarzenia / Zamkowe Kameralia - Wieczór Kultury Kresowej


 Zamkowe Kameralia


Zamkowe Kameralia: 
8 kwietnia  2013 (poniedziałek), godz. 18:00
Miejsce koncertu:      Przyziemie Karwanu (Przedzamcze)


Muzeum Zamkowe w Malborku, Stowrzyszenie Malborskie Centrum Kwadrat, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Malborku zapraszają na kwietniowy koncert Zamkowych  Kameraliów. Tym razem w Przyziemiu Karwanu będziemy gościć Młodzieżową Orkiestrę Symfoniczną z Mińska.

Dzięki Igorowi Jankowskiemu, który jest absolwentem College’u Muzycznego im. M. Glinki w zakresie gry na akordeonie oraz dyrygentury orkiestrą instrumentów ludowych i jednocześnie przedstawicielem mińskiej orkiestry w Polsce, wielu mieszkańców Malborka pochodzących z Kresów, będzie miało szansę powrócić wspomnieniami do czasów dzieciństwa, a młodzież będzie mogła poznać korzenie swoich przodków. Koncert jest bowiem częścią projektu Wieczorów Kultury Kresowej.

Zespół Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej został powołany przez Dyrekcję College’u w 2005 roku w ramach swego rodzaju eksperymentu, którego celem była integracja najbardziej uzdolnionych uczniów wydziału instrumentalnego oraz wypróbowanie granic wykonawczych młodych muzyków. Pomimo trudnych początków, dzięki wspólnej, żmudnej i systematycznej pracy młodzieży oraz Nikołaja Makarewicza, udało się osiągnąć sukces.

Nikołaj Makarewicz jest niewątpliwie dobrym duchem mińskiej orkiestry. Absolwent College’u im. M. Glinki, solista oraz II dyrygent Białoruskiego Narodowego Teatru Muzycznego, laureat IV Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego im. W. Lutosławskiego. Od sześciu lat poświęca się aktywnej pracy z młodzieżą. Kierowana przez niego orkiestra w przeciągu tego czasu, wykonała ponad 80 poważnych utworów różnych kompozytorów wschodniej i zachodniej Europy.


Kunszt młodych artystów oraz ich mentora, będziemy mieli przyjemność docenić podczas wykonywania utworów m.in.: Mendelsohna, Dvoraka, Sibeliusa, Mahlera czy wspomnianego już I. Jankowskiego.
Orkiestra zagra pod batutą maestro Nikołaja Makarewicza oraz Grzegorza Dymon.
 Bilety w cenie:
12,00 PLN - bilet normalny oraz 7,00 PLN - bilet ulgowy do nabycia w dniu koncertu w Kasie Muzeum Zamkowego w Malborku oraz przed koncertem przy Bramie Głównej zamku.

Bilet ulgowy przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz emerytom i rencistom powyżej 50. roku życia za okazaniem ważnej legitymacji. Dzieci do lat 7 mają wstęp bezpłatny.


Serdecznie zapraszamy!

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.