PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna online

Wydarzenia / Zamkowe Kameralia - " Z inspiracji Szekspira"

Zamkowe Kameralia - " Z inspiracji Szekspira"

TAKIEGO KONCERTU JESZCZE W MALBORKU NIE BYŁO !

 

Malborskie Stowarzyszenie OŚ oraz Muzeum Zamkowe w Malborku już dziś zapraszają miłośników muzyki na niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju koncert muzyki renesansowej. W ramach cyklu „Zamkowe Kameralia” wystąpi Mateusz Ławniczak – wirtuoz gitary i lutni, przy tym niezwykle ekspresyjny wokalista. Prawdziwy człowiek renesansu !

Mateusz to absolutny fenomen – nie tylko w skali kraju, ale także na arenie międzynarodowej.

 

„Z inspiracji Szekspira” to kolejny koncert w ramach Zamkowych Kameraliów! Nie wolno tego przegapić!

Koncert odbędzie się w KARWANIE dnia 18 października (czwartek) o godz. 18:00.

Bilet na to wydarzenie można nabyć w kasie Muzeum Zamkowego oraz przez Internet https://bilety.zamek.malbork.pl/ w cenie 15 zł (bilet normalny) i 10 zł (bilet ulgowy).

Dzieci do lat siedmiu mają zapewniony bezpłatny wstęp.
 

Projekt jest dofinansowany przez Miasto Malbork, Starostwo Powiatowe w Malborku, Miasto i Gminę Nowy Staw oraz Grupę CEDROB i Przedsiębiorstwo NOGAT.

 

O artyście:

„Duch Angielskiego Renesansu"

Przełom XVI i XVII wieku w Anglii to moment, w którym wielu kompozytorów rezygnuje z komponowania pieśni wielogłosowych na rzecz pieśni solowej z akompaniamentem. Powstaje gatunek tak zwanych ayres czyli krótkich pieśni solowych z towarzyszeniem lutni. Utwory te często osiągają ogromną popularność, jak The First Booke of Ayres Johna Dowland'a, która doczekuje się aż kilku wydań.

 

Mateusz Ławniczak jako jeden z nielicznych prezentuje pieśni tego okresu będąc jednocześnie wokalistą i akompaniatorem. Ten rzadki sposób wykonania sprzyja spojeniu warstwy muzycznej z tekstem i odzwierciedleniu spontanicznych pomysłów retorycznych w akompaniamencie. Jest to jednocześnie próba wskrzeszenia istniejącej już dawniej tradycji. Bez wątpienia John Dowland będąc kompozytorem, lutnistą i wprawnym wokalistą również wykonywał swoje pieśni samodzielnie. Było to zresztą zgodne z duchem epoki Renesansu, w której wszechstronne wykształcenie i umiejętności miały tak ogromne znaczenie.

 

Mateusz Ławniczak jest muzykiem otwartym, starającym się dochować wierności tradycji muzycznej przy jednoczesnym kształtowaniu indywidualnej interpretacji. Sposób jego śpiewu jest świadomym wyborem, do pewnego stopnia zbieżnym z poglądem Johna Pottera, autora książki Tenor: History of a Voice , który twierdzi, że przedromantyczny sposób śpiewu bardziej stawiał na wyrazistość tekstu i na indywidualność brzmienia niż na idealne odtworzenie typu głosu. Interpretacje jego są z jednej strony efektem wiedzy historycznej i gruntownego zrozumienia tekstu, a z drugiej indywidualnego podejścia do utworu celującego w unikaniu stosowania utartych schematów.

Cechą charakterystyczną muzyka jest także naturalna łatwość gry w niekiedy bardzo trudnych technicznie akompaniamentach i talent do ekspresji. Twórczym poszukiwaniom artysty towarzyszy profesjonalne wykształcenie w grze na gitarze klasycznej oraz głębokie zainteresowanie kulturą renesansowej Anglii rozwijane podczas studiów na Wydziale Filologii Angielskiej we Wrocławiu. Wszystko to doprowadziło do zwieńczenia w postaci oryginalnego projektu, który spotkał się z uznaniem i zainteresowaniem znawców w kraju i za granicą. Ostatni sukces to nagroda zdobyta na prestiżowym Gdańskim Festiwalu Szekspirowskim. Występ spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem i doczekał się pozytywnych recenzji. Muzyk ma także na koncie występy w Radiu Wrocław oraz telewizji Wrocław.

W przeszłości artysta miał przyjemność grać między innymi w ramach festiwalu Maj z Muzyką Dawną we Wrocławiu, podczas Międzynarodowego Festiwalu w Tytuvenai (Litwa), w muzeum Muzeum M.K. Ciurlionisa (Litwa) oraz w ramach Viljandi Early Music Festival w Estonii.

 

Mateusz Ławniczak jest absolwentem Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie gitary prof. Piotra Zaleskiego. Jest także wieloletnim członkiem zespołu Jacaras, z którym obecnie nagrywa drugi krążek. Zespół w swojej karierze zagrał na niemal wszystkich liczących się festiwalach gitarowych w Polsce, a w 2017 roku trzeci raz z rzędu wystąpił z serią koncertów na Fuertawenturze (Wyspy Kanaryjskie) w ramach festiwalu organizowanego przez fundację Blasa Sanchesa.

 

Program pieśniowy składa się w większości z pieśni, a także utworów solowych Johna Dowlanda i innych współczesnych mu kompozytorów angielskich. Program może być wykonany na lutni lub na gitarze. Całość opatrzona jest komentarzem wykonawcy.

 

Program koncertu:
 

 

“Weep you no more sad fountains” - John Dowland

“Willow song” - anonim

“Come again sweet love doth now invite” - John Dowland

“Where the bee sucks, there suck I” - Robert Johnson

“Fine knack for ladies, cheap choice, brave and new” - John Dowland

“Pastime with good company” - Henryk VIII

“White as Lilies was her face” - John Dowland

“Now, O now I needs must part” - John Dowland

“If my complaints could passions move” - John Dowland

“In darkness let me dwell” - John Dowland

“When Laura smiles” - Philip Rosseter

“Farewell dear love” - Robert Jones

“It was a lover and his lass” - Thomas Morley

“Can he excuse my wrongs” - John Dowland

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.