PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna onlineRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Wystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wydarzenia / ZAMKOWE KAMERALIA - zagra orkiestra dęta ze Śremu

ZAMKOWE KAMERALIA - zagra orkiestra dęta ze ŚremuZAMKOWE KAMERALIA - zagra orkiestra dęta ze Śremu

W ramach cyklu „Zamkowe Kameralia” 14 września (piątek), godz. 18:00 wystąpi Orkiestra Towarzystwa Muzycznego ze Śremu.

Malborskie Stowarzyszenie OŚ i Muzeum Zamkowe w Malborku  już teraz zapraszają do KARWANU na fantastyczną kaskadę dźwięków w wykonaniu wielu trąb, trąbek, waltorni, puzonów, saksofonów, tub i klarnetów.

Bilety na to wydarzenie można kupić w kasie Muzeum Zamkowego oraz przez Internet  https://bilety.zamek.malbork.pl/ w cenie 15 zł (bilet normalny) i 10 zł (bilet ulgowy). Dzieci do lat siedmiu mają zapewniony bezpłatny wstęp.

 

Orkiestra Towarzystwa Muzycznego w Śremie ma ponad 100-letnią historię. Założona została w 1911 roku. Polacy mieli zakaz grania w mieście, więc ćwiczyli za miastem lub w lesie. To były trudne początki …

Obecnie Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego (ku czci dyrygenta w latach 1959 – 1981 ) to barwna grupa osób młodych i dojrzałych. Łączy ich to, co piękne dla ich dusz – MUZYKA.

Dyrygentem jest Pan Szymon Ratajczyk
To niezwykła międzypokoleniowa mieszanka, która udowadnia, że wszystko jest możliwe !

Orkiestra jest laureatem wielu nagród w kategoriach koncertowych, a także przemarszów ulicznych. W Malborku zaprezentują szeroki wachlarz muzyczny. Zagają między innymi:

 

Tytuł                                      Aranżacja

1. Time to say goodbay               F. Sartori

2. One moment In time                    John Higgins

3. Lapastorella                          Vlad Kabec

4. Cocacabana                           Manilow-de Mcy

5. ABBA Gold                           Ron Sebreg

6. Zwei Egenlander Musikanten           Ferenc Aszodi

7. Indiana Jones                         John Williams

8. Radetzky Marsch Strauss      L. Sharpe

9. The James Bond theme         Jan van Kreaydonck

10. Mexikan Trumpets                R. Beck

11. Star Wars music                    H. Kolditz

12. Mieszanka melodii filmowych          M. Frankowski          

13. Michael Jackson – King                    Frank Bernaerts        

14. Gladiator                                Frank Bernaerts

15. Bonny M super Hits              Steve Mc Millan

My Way – musik Claude Fran Cois 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.