PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneEdukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / ZAMKOWE KAMERALIA: Zofia Anna Łałak

 

ZAMKOWE KAMERALIA to nowy cykl koncertów powstały z inicjatywy Muzeum Zamkowego w Malborku i Stowarzyszenia Malborskie Centrum Kwadrat. Od października 2011 raz w miesiącu w Sali Siedmiofilarowej na Zamku Średnim odbywają się spotkania z muzyką klasyczna i jazzową.

Zapraszamy na kolejny koncert z cyklu, który odbędzie się 14 listopada 2011 o godz. 18:00.

 

ZOFIA ANNA ŁAŁAK
fortepian
Liszt – Chopin: wzajemne inspiracje

 

Recital fortepianowy Liszt – Chopin: wzajemne inspiracje to niezwykła podróż po muzycznym świecie tych wybitnych twórców epoki Romantyzmu, dzięki którym najpierw Paryż, a potem cały świat poznał bliżej bogactwo folkloru Polski i Węgier. Często ukazywani jako dwa odrębne żywioły, zbyt powszechnie także przedstawiani w sposób zwyczajnie konwencjonalny – tak naprawdę byli sobie bardzo bliscy. Właśnie to założenie zainspirowało Zofię Łałak, absolwentkę Conservatoire Royal de Bruxelles i Accademia di Musica di Pinerolo do stworzenia międzynarodowego cyklu koncertów mówiących o wspólnym pierwiastku w muzyce Franciszka Liszta i Fryderyka Chopina.

 

W programie:
Chopin – Nokturn c-moll op. 48 no1
Liszt – Sonet 104 Petrarki S.161
Chopin – Ballada F-dur op. 38
Chopin – Mazurek a-moll op. 17 nr 4
Chopin – 3 Mazurki op. 59
Liszt/Chopin – 6 Pieśni polskich S 480
Chopin – Polonez As-dur op. 58
Liszt – Parafraza na temat z opery Rigoletto S 434

 

ZAPRASZAMY!

 

Bilety w cenie 10 PLN do nabycia w kasie MZM
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej upoważnieni są do 50% zniżki. Dzieci do lat 7 maja wstęp bezpłatny.

 


  

ZOFIA ANNA ŁAŁAK, fortepian

Zofia Anna ŁałakPianistka i kameralistka, urodzona 17 sierpnia 1983 w Gdyni. Edukację muzyczną rozpoczęła w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku – w latach 1994-2002 była uczennicą Bożeny Ewy Szurek (zdobyła tytuł najlepszej maturzystki i maksymalną ilość punktów na wszystkich egzaminach dyplomowych).

Grę na fortepianie studiowała pod kierunkiem Dominique Cornil i Siergieja Leschenko w Conservatoire Royal de Bruxelles (dyplom z wyróżnieniem grande distinction w 2007). Swoje umiejętności doskonaliła podczas studiów mistrzowskich w Accademia di Musica di Pinerolo pod kierunkiem Laury Richaud i Franco Scali, a w zakresie kameralistyki – w Konilijk Konservatorium van Brussel w klasie Vivianne Spanoghe. Jako kameralistka, wspólnie z Pauliną Sokołowską (skrzypce) odbywała także regularne konsultacje u słynnych wirtuozów – Igora Ojstracha, Pierre’a Amoyala i Michaela Kugla. Brała też udział w wielu kursach mistrzowskich (m.in. International Paris Piano Workshops, Prague International Piano Masterclasses, kursach mistrzowskich Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Królowej Elżbiety w Brukseli, Tel Hai International Piano Masterclasses w Izraelu), prowadzonych przez takich muzyków, jak Joaquin Azzucaro, Jerome Rose, Leonid Margarius, Jose Ribera, Ian Hobson, Philippe Entremont, Cécile Ousset, Anne Queféllec, Bruno Canino, Diane Andersen, Viktor Derevianko, Alon Goldstein, Alan Weiss, Tomer Lev, Katarzyna Popowa-Zydron, Elżbieta Tarnawska, Andrzej Tatarski. Odbyła również serię kursów wykonawczych (u Claire Chevailler) i koncertów na instrumentach historycznych (fortepiano, fortepian romantyczny). Współpracowała także z kompozytorami belgijskimi, w tym Philippe Boesmansem, Danielem Capelettim, Benoit Mernierem, m.in. na festiwalu Ars Musica.

Zofia Łałak odnosi znaczące sukcesy artystyczne, m.in. zdobyła I nagrodę na Concours Musical de France w Krakowie i II nagrodę na Concours Musical de France w Paryżu, wzięła udział w finale Międzynarodowego Konkursu im. Aleksandra Tansmana w Łodzi (jako najmłodsza uczestniczka i jedyna polska pianistka). Jest dwukrotną stypendystką Prezesa Rady Ministrów, otrzymała ponadto stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Adama Mickiewicza, Ministra Spraw Zagranicznych Belgii, Ministra Kultury Włoch, nagrodę im. Sary Lahat (Izrael), nagrodę specjalną Prix du patrimoine i Prix Belvaux (Belgia) za wybitne sukcesy artystyczne.

Koncertuje w Polsce, Niemczech, Czechach, Austrii, Belgii, Francji, Włoszech, Szwajcarii, Anglii, Hiszpanii, Izraelu i na Litwie. Dokonała nagrań dla m. In. Polskiego Radia i Telewizji Polskiej oraz stacji czeskich i belgijskich. Także jako kameralistka prowadzi bogatą działalność koncertową – brała udział m.in. w Festiwalu Muzycznym Gdańska Wiosna i Juillet Musical d’Aulne. Została również zaproszona do koncertowania ze skrzypaczką Dorą Schwarzberg.

Od dwóch lat intensywnie koncertuje w Polsce, biorąc udział w ogólnopolskich projektach (Chopin przyjechał, Miłosz – koncert polski wraz z aktorami takimi jak Jerzy Zelnik, Jan Nowicki, Olgierd Łukaszewicz). W bieżącym roku została zaproszona do serii nagrań dla TVP Kultura.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.