PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuStraty wojenneWystawa Kamienie Milowe 60-lecie

Wydarzenia / Zgłoszenia na Jarmark Rzemiosł - Oblężenie Malborka 24-26 lipca 2015

Zgłoszenie na Jarmark Rzemiosł Średniowiecznych

 

Szanowni Państwo,


Rozpoczęliśmy nabór na Jarmark Rzemiosł Średniowiecznych, który odbywać się będzie w ramach Oblężenia Malborka w dniach 24-26 lipca 2015.

Zapraszamy rzemieślników, artystów i rękodzielników do współtworzenia wspaniałego średniowiecznego klimatu na jarmarku rzemiosł wraz z pokazami warsztatów swojej pracy.

Wszystkich wystawców, chętnych do wzięcia udziału w XVI edycji Oblężenia Malborka zapraszamy do nadesłania formularza zgłoszeniowego wraz z załączoną wizualizacją stoiska WYŁĄCZNIE na adres mailowy:

a.zawadzinska@zamek.malbork.pl

lub

anna.stroje@wp.pl
 

Pobierz formularz zgłoszeniowy (doc)
Pobierz wzór umowy na Jarmark Rzemiosł Średniowiecznych (doc)

 

Warunki uczestnictwa w Jarmarku:

• własne stylizowane stoisko oraz strój historyczny
• asortyment nawiązujący charakterem do epoki średniowiecza
• opłata całościowa za stoisko 50 PLN

 

Więcej informacji nt. jarmarku udzielają:

Agnieszka Zawadzińska
Ośrodek Promocji i Wydawnictw
(055) 647 09 96
725-883-888

Anna Dembeck - Komisarz Jarmarku Rzemiosł Średniowiecznych
tel.: + 48 517 372 818

 

Decyzje wstępną odnośnie przyjęcia lub odrzucenia danego zgłoszenia na Jarmark Rzemiosł Średniowiecznych podejmuje Komisarz Jarmarku Rzemiosł.

 

Profil Jarmarku Rzemiosł Średniowiecznych i prezentacje rzemieślników dostepne na facebooku - kliknij tutaj

 

********

 

Rozpoczęliśmy również nabór na Jarmark Rzemiosła Artystycznego podczas Oblężenia Malborka w dniach 24-26 lipca 2015.


Zapraszamy artystów i rękodzielników do współtworzenia wspaniałego artystycznego klimatu na jarmarku rzemiosła artystycznego.

Wszystkich wystawców, chętnych do wzięcia udziału w XVI edycji Oblężenia Malborka zapraszamy do nadesłania formularza zgłoszeniowego wraz z załączoną wizualizacją stoiska WYŁĄCZNIE na adres mailowy:
 

promocja@zamek.malbork.pl


Warunki uczestnictwa w Jarmarku:
· własne stylizowane stoisko oraz strój historyczny
· asortyment: rzemiosło artystyczne
·opłata za stoisko 100,00 PLN /mb


Pobierz formularz zgłoszeniowy na Jarmark rzemiosła artystycznego (kliknij tutaj)
Pobierz wzór umowy na Jarmark Rzemiosł Artystycznych (kliknij tutaj)Więcej informacji nt. jarmarku udzielają:

Agnieszka Zawadzińska
Ośrodek Promocji i Wydawnictw
055- 647-09-96
tel.: + 725 883 888

Ada Kamińska
Ośrodek Promocji i Wydawnictw
055- 647-09-96
tel.: + 669 662 229

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.