PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneEdukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj Muzeum

Wydarzenia / Zgłoszenia na Jarmark Rzemiosł Średniowiecznych - Oblężenie Malborka 2014

 

Jarmark Rzemiosł Średniowiecznych Jarmark Rzemiosł Średniowiecznych


Szanowni Państwo,


Rozpoczęliśmy nabór na Jarmark Rzemiosł Średniowiecznych, który odbywać się będzie w ramach Oblężenia Malborka w dniach 18-20 lipca 2014.

Zapraszamy rzemieślników, artystów i rękodzielników do współtworzenia wspaniałego średniowiecznego klimatu na jarmarku rzemiosł wraz z pokazami warsztatów swojej pracy.

Wszystkich wystawców, chętnych do wzięcia udziału w XV edycji Oblężenia Malborka zapraszamy do nadesłania formularza zgłoszeniowego (po pobrania poniżej) wraz z załączoną wizualizacją stoiska WYŁĄCZNIE na adres mailowy:

anna.stroje@wp.pl

Więcej informacji nt. jarmarku udziela:
Anna Dembeck - Komisarz Jarmarku Rzemiosł Średniowiecznych
tel.: + 48 509 994 895

Pobierz formularz zgłoszeniowy (doc)
Pobierz wzór umowy na Jarmark Rzemiosł Średniowiecznych (doc)

 Warunki uczestnictwa w Jarmarku:
• własne stylizowane stoisko oraz strój historyczny
• asortyment nawiązujący charakterem do epoki średniowiecza

Decyzje odnośnie przyjęcia lub odrzucenia danego zgłoszenia podejmuje Komisarz Jarmarku Rzemiosł Średniowiecznych.

 

 Profil Jarmarku Rzemiosł Średniowiecznych i prezentacje rzemieślników dostepne na facebooku - kliknij tutaj

 ********

Rozpoczęliśmy nabór na Jarmark Rzemiosła Artystycznego, który odbywać się będzie w ramach Oblężenia Malborka w dniach 18-20 lipca 2014.


Zapraszamy artystów i rękodzielników do współtworzenia wspaniałego artystycznego klimatu na jarmarku rzemiosła artystycznego.

Wszystkich wystawców, chętnych do wzięcia udziału w XV edycji Oblężenia Malborka zapraszamy do nadesłania formularza zgłoszeniowego (po pobrania poniżej) wraz z załączoną wizualizacją stoiska WYŁĄCZNIE na adres mailowy:
promocja@zamek.malbork.pl
oraz  anna.stroje@wp.pl

 

Warunki uczestnictwa w Jarmarku:
· własne stylizowane stoisko oraz strój historyczny
· asortyment: rzemiosło artystyczne
· opłata za 1 metr bieżący stoiska: 100 zł.


Więcej informacji nt. jarmarku udziela:

Anna Dembeck
tel.: + 48 509 994 895

Ada Kamińska
tel.: + 669 662 229

Agnieszka Zawadzińska
tel.: + 725 883 888


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.