PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenneWystawa Malbork między sacrum a politykąRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / „Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości” - konferencja naukowa

„Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości” - konferencja naukowa„Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości” - konferencja naukowa„Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości” - konferencja naukowa„Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości” - konferencja naukowa„Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości” - konferencja naukowa„Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości” - konferencja naukowa„Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości” - konferencja naukowa„Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości” - konferencja naukowa

Z okazji 20 rocznicy wpisania Muzeum Zamkowego w Malborku na listę Pomników Historii, co miało miejsce 16.09.1994 roku, odbyła się w Ośrodku Konferencyjnym Karwan konferencja naukowa pt. „Ziemia Malborska - zręby zapomnianej tożsamości”. Zorganizowana przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Muzeum Zamkowe. Prelegenci reprezentujący ośrodki uniwersyteckie w Gdańsku i Olsztynie, Muzeum Zamkowe oraz instytucje i stowarzyszenia, zaprezentowali dwanaście wystąpień z zakresu historii, etnografii, historii sztuki i wystawiennictwa dotyczących w głównej mierze zagadnień opisujących przeszłość Malborka i jego najbliższych okolic. Pan Piotr Szwedowski prezes malborskiego oddziału ZKP moderował ożywioną dyskusję kończącą konferencje, która prócz konkretnych pytań do przedstawicieli nauki, była sposobnością do wyrażenia refleksji wywołanych w trakcie konferencji przez mieszkańców miasta i regionu.

Ze strony reprezentanta współorganizatorów, prof. Janusza Hochleitnera padło zapewnienie, że w ciągu najbliższych tygodni wszystkie zaprezentowane referaty zostaną opublikowane w wydanym przez Malborskie Centrum Kultury i Edukacji oraz Muzeum Zamkowe w Malborku tomie.

NS