PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Podcast Posłuchaj MuzeumProjekt Straty kontynuuacjaEdukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydarzenia / Zmiana kierownictwa na Zamku w Sztumie

Zmiana kierownictwa na Zamku w SztumieZmiana kierownictwa na Zamku w SztumieZmiana kierownictwa na Zamku w Sztumie

Zamek w Sztumie, oddział Muzeum Zamkowego w Malborku, ma nowego kierownika. Został nim Aleksander Masłowski. Zastąpi on Bogumiłę Omieczyńską, która przeszła na zasłużoną emeryturę.

Na konferencji prasowej w dniu 13.02.2020r. dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, podziękował za współpracę dotychczasowej pani kierownik.

 

Nowy kierownik sztumskiego zamku z wykształcenia jest prawnikiem, z zamiłowania i doświadczenia historykiem i popularyzatorem wiedzy.

Aleksander Masłowski to badacz historii regionalnej, autor wykładów monograficznych, felietonów i opracowań historycznych, współautor ekspozycji muzealnych.

W latach 2017-2020 był rzecznikiem prasowym, kierownikiem działu promocji i pracownikiem działu naukowego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Pasjonat historii i dawnej broni, tłumacz literatury XIX-wiecznej.

 

Zamek w Sztumie został przekazany pod zarząd Muzeum Zamkowemu w Malborku w styczniu 2018 r. w stanie zagrażającym bezpieczeństwu osób tam przebywających.

Dzięki przeprowadzonym pracom remontowym i konserwatorskim już w lipcu tego samego roku do zamku weszli pierwsi turyści i w 2019 r. zamek odwiedziło blisko 8 000 osób.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.