PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumProjekt Straty kontynuuacja

Wydarzenia / Żołnierze wyklęci w powiecie malborskim - konferencja naukowa

 

Miejsce konferencji: Ośrodek Konferencyjny KARWAN
Data: 1 marca 2013 rok


Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku - Mariusz Mierzwiński zaprasza dnia 1 marca 2013 roku do Ośrodka Konferencyjnego KARWAN na konferencję naukową zatytułowaną: "Żołnierze wyklęci w powiecie malborskim".


PROGRAM KONFERENCJI


10.00 — Otwarcie konferencji przez dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku Mariusza Mierzwińskiego

Sesja I
Moderator dr Janusz Marszalec, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej
 

10.05 - 10.20 prof. dr hab. Norbert Kasparek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski — Żołnierze wyklęci - zbrodniarze czy bohaterowie

10.20 - 10.35prof. dr hab. Zbigniew Anculewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski — Żołnierze wyklęci w polskiej historiografii

10.35 - 10.50 prof. dr hab. Piotr Niwiński, Uniwersytet Gdański — Podziemie niepodległościowe w Polsce po 1944 roku

10.50 - 11.05mgr Bartłomiej Garba, Muzeum II Wojny Światowej — Ludność rodzima na ziemi malborskiej 1945-1946

11.05 - 11.20 mgr Jolanta Justa, Muzeum Zamkowe w Malborku — Ziemia malborska w latach 1945-1946. Najważniejsze aspekty - struktura władz, zmiany ludnościowe

11.20 - 11.35mgr Marzena Kruk, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku — Siatka konspiracyjna podziemia niepodległościowego na ziemi malborskiej

11.35 - 11.50Marta Chmielińska-Jamroz i Robert Jamroz, Stowarzyszenie Historyczne im. V Wileńskiej Brygady AK w Sopocie — Działalność V Wileńskiej Brygady na Pomorzu, ze szczególnym uwzględnieniem dawnego powiatu malborskiego

11.50 - 12.10 — przerwa

Sesja II
Moderator dr hab. Janusz Hochleitner, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku


12.10 - 12.25 Robert Jamroz, Stowarzyszenie Historyczne im. V Wileńskiej Brygady AK w Sopocie —  Marian Babiński i Stanisław Ludwikowski - żołnierze podziemia niepodległościowego w szeregach Urzędu Bezpieczeństwa

12.25 - 12.40 Marta Chmielińska-Jamroz, Radio Malbork — Pamięć o katach czy pamięć o ofiarach? Pomniki „utrwalaczowskie” i miejsca upamiętniające żołnierzy żołnierzy podziemia niepodległościowego w powiecie malborskim i sztumskim

12.40 - 12.55 red. Piotr SemkaSylwetka Kazimierza Semki

12.55 - 13.10mgr Michał Ostapiuk Wzajemne relacje pomiędzy pomorskim a olsztyńskim środowiskiem kombatantów

13.10 - 13.30 mgr Marek Stokowski, Muzeum Zamkowe w Malborku — Projekt filmowy „Stanisław Bogdanowicz - Pamiętam”

13.30 - 13.45 mgr Katarzyna Babirecka i Natalia Leśniak, Krystian Hellwig — uczniowie I kl. Liceum Katolickiego w Malborku —  Nasza szkoła. Dzieje budynku PUBP Malbork

13.45 - 14.15 — dyskusja


 

 Wstęp na konferencję jest wolny!


Pobierz program konferencji (jpg) kliknij

 


 Organizatorzy:

  

 

Patronat honorowy:

 


      Patroni medialni:

          
    

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.