PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Muzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Konferencyjny Karwan, 28-29 września 2022      Konferencja  „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku”      Organizatorzy:  Muzeum Zamkowe w Malborku Polski Komitet Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj MuzeumRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"

Wydarzenia / Żuławy 1945 – niedomknięte księgi

 

 

W pierwszy piątek grudnia w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się konferencja zatytułowana „Żuławy 1945 – niedomknięte księgi”. Było to już czwarte z kolei spotkanie badaczy dziejów Żuław w roku 1945. Rok zakończenia wojny symbolizuje dla tych ziem nie tylko zmianę przynależności państwowej, ale także początek kształtowania się nowych struktur społecznych, gospodarczych i politycznych.

 

W konferencji wzięło udział 15 referentów, reprezentujących różne ośrodki badawcze z Gdańska (Muzeum II Wojny Światowej, Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Gdański, Urząd Ochrony Zabytków), Malborka (Muzeum Zamkowe w Malborku), Poznania (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Olsztyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) czy Sztutowa (Muzeum Stutthof). Dzień konferencyjny został podzielony na 2 części, noszące odrębne tytuły: Cień wojny i Węzły pamięci.

 

Pracownicy Muzeum Zamkowego w Malborku zaprezentowali 3 referaty. Ryszard Rząd omówił nieznaną do tej pory relację żołnierza niemieckiej obrony zamku malborskiego w pierwszych tygodniach 1945 r. Nic bliższego o nim nie wiemy, poza tym, że swoją relację podpisał K.W.Cr i udało mu się wycofać z zamku. Karol Polejowski przedstawił pierwsze wyniki badań nad tzw. malborską grupą wsparcia 5. Brygady Wileńskiej AK, która już od końca 1945 r. zaangażowała się w pomoc partyzantom „Łupaszki”. Jej członkami byli m.in. malborski komisarz ziemski Jan Baranowski oraz rodzeństwo Igor i Olga Wiszniewscy, mieszkający w Malborku przy ul. Rodziewiczówny 8. Janusz Hochleitner omówił natomiast problem upamiętniania bohaterów historii najnowszej i kształtowanie się świadomości mieszkańców Żuław. Prelegent zaprezentował to zagadnienie na przykładzie „Żołnierzy Wyklętych”, których upamiętnia się nie tylko tablicami czy nazwami ulic, ale także organizacją rajdów szlakiem żołnierzy podziemia niepodległościowego. Ważną rolę w procesie upamiętniania bohaterów walk o niepodległą Polskę spełniają grupy rekonstrukcji historycznej.

 

Pełna relacja z przebiegu konferencji znajduje się tutaj: http://www.gdanskstrefa.com/niedomkniete-ksiegi-zulawy-1945-relacja/

NS