PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Edukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w Malborku

Wydawnictwo / CZASOPISMA I SERIE

Studia Zamkowe

 

Periodyk muzealny wydawany przez Muzeum Zamkowe w Malborku doczekał się reaktywacji po kilkuletniej przerwie. Prezentowana, długo wyczekiwana seria posiada nową szatę graficzną i formę, która w założeniach ma być bardziej przyjazna w odbiorze dla wszystkich czytelników, przy jednoczesnym utrzymaniu naukowego charakteru, a także kryteriów programowych pisma. Czasopismo redagowane wspólnie przez Kolegium Wydawnicze Muzeum Zamkowego w Malborku
i oddane Państwu z nadzieją, że zostanie przyjęte z entuzjazmem i zainteresowaniem.

 

Studia Zamkowe, tom I

 

 

Spis treści:

Janusz Trupinda, Wstęp
Mariusz Mierzwiński, Zamek Malborski w latach 1945-1960
Bogna Jakubowska, Zbiory i wystawiennictwo Muzeum Zamkowego w Malborku w latach 1961-1980
Wiesława Połom-Jakubowicz, W kilku słowach o malborskich wystawach z lat 1980-2002
Kalendarium wystaw Muzeum Zamkowego w Malborku w latach 1961-2002

 

Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/Studia-Zamkowe%2C-tom-I-oprawa-miekka/140

 

Studia Zamkowe, tom II

 

 

Spis treści:

Antoni R. Chodyński, Rejzy krzyżackie na Litwę i Żmudź według kroniki Wiganda z Marburga
Mariusz Mierzwiński, Fragment zespołu zamkowego w Malborku zwany Domem Podstarościego w świetle badań archeologiczno-architektonicznych
Michał Woźniak, Wystrój i wyposażenie zamku malborskiego w świetle rachunków i inwentarzy
Bernard Jesionowski, Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku w Malborku – nowe odkrycia i interpretacje jego dziejów
Jarosław Rogóż, Jacek Gryczewski, Jacek Stachera, Badania technologiczne wnętrza kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku
Barbara Pospieszna. Konserwacja mozaiki na malborskim posągu Marii z Dzieciątkiem w XIX i na początku XX wieku
Artur Dobry, Rekonstrukcja wnętrz i wyposażenia komnat dostojników zakonu krzyżackiego na Zamku w Malborku na przełomie XIX i XX wieku
Elżbieta Mierzwińska, Dwa ołtarzyki bursztynowe z wyposażenia Pałacu wielkich mistrzów w Malborku w okresie tzw. Romantycznej restauracji
Jolanta Justa, Edukacja za sznurkiem – wybrane zagadnienia z działań pedagogicznych Muzeum Zamkowego w Malborku
Juliusz Raczkowski, Późnogotyckie malowidła w górnym chórze katedry kwidzyńskiej

 

Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/Studia-Zamkowe%2C-tom-II-oprawa-miekka/142 

 

Studia Zamkowe, tom III

 

 

Spis treści

 

Antoni R. Chodyński, Romańska pyksida (Pixis) z Limoges z połowy XIII wieku w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku

Bartłomiej Butryn, Zespół obrazów z lat około 1689–1732 na emporach w poewangelickim kościele św. Jerzego w Malborku

Artur Dobry, Działalność Hermanna Schapera na zamku w Malborku

Barbara Pospieszna, Zamek Malborski w obiektywie firmy „Ottomar Anschütz G.m.b.H.”

Aleksandra Siuciak, Książki Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego w zbiorach Biblioteki Muzeum Zamkowego w Malborku

Wiesława Połom-Jakubowicz, Albumy Odbudowy Zamku jako źródło do badań nad przebiegiem prac budowlano-konserwatorskich w latach 1945–2005

Mieczysław Haftka, Henryk Raczyniewski (1923–1992)

Marian Arszyński, Prof. Hartmut Boockmann (1934–1998) w 10. rocznicę śmierci

 

Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/Studia-Zamkowe%2C-tom-III/144

 

Studia Zamkowe, tom IV

 

 

Tom zawiera materiały z IV Konferencji Naukowej z cyklu "Spotkań Malborskich im.Macieja Kilarskiego"-Sztuka na terenie państwa krzyżackiego w Prusach (2010r.)

 

Obecny numer został zredagowany wspólnie przez Barbarę Pospieszną oraz Artura Dobrego i oddany Państwu z nadzieją, że zostanie przyjęty z entuzjazmem i zainteresowaniem.

 

Ks.G. Wąsowski " Wizerunek królewski w scenie Pokłonu Trzech Króli na kwaterze późnośredniowiecznego ołtarza z kościoła Najświętszej Maryi Panny w Elblągu"

A. Woziński " Dzieła Mistrza Pawła i jego warsztatu w Prusach krzyżackich"

R. Zacharias " Zur Theologie ausgewahlter Ortsnamen im Ordensland Prussen. "

J.Adamski  "Między modusem regionalnym a innowacją" Kościół św. Katarzyny w Barniewie i jego związki z gotycką architekturą południowych pobrzeży Bałtyku.

A. Chęć " Dwór toczy zamek?. Rozważania na temat niewielkich założeń obronnych na terenie państwa zakonnego w Prusach."

A.R.Chodyński "Portret czy wizerunek paradygmatyczny. Forma i symbolika epitafium Bartholomeusa Boreschowa z około połowy XV w."

P.Freus "Ikonografia "Chwały Marii" w kręgu fundacji krzyżackich w Prusach"

M.Gąssowska "Święci królowie skandynawscy w fundacjach ołtarzowych w Gdańsku w XV w."

Ch.Herrmann "Kościoły krzyżackie - fakty czy mity? O relacjach między patronatem i mecenatem w średniowiecznych Prusach"

J. Jarzewicz "More geometrio.Kompozycja sklepienia Letniego Refektarza w Pałacu Wilekich Mistrzów w Malborku"

T. Jurkowlaniec " Symbole ewangelistów. Z badań nad ikonografią nagrobków gotyckich w Prusach."

M.Kurkowski " Nowo odkryte malowidła z kościoła św. Katarzyny w Brodnicy."

A. Larczyńska "Piękno średniowiecznych manuskryptów. Biblioteka gdańskiego klasztoru franciszkanów na nowo odkryta."

L. Łbik " Woskowe i srebrne wota figuralne z dawnego grobu błogosławionej Doroty z Mątowów w katedrze kwidzyńskiej"

K. Mastykarz "Ratusz jako centrum elitarnej kultury miejskiej na przykładzie Torunia i Elbląga w XIV-XV w."

J. Piotrowska " Zakonna redakcja Speculum humanae salvationis w Królewcu- przyczynek do zagadnienia działalności fundatorskiej Lutra z Brunszwiku"

K. Pospieszny " Instytucjonalizacja "świętych zamków" w Prusach w XIII-XIV w. Z badań nad ikonografią architektury, elementami jej wystroju i wyposażenia"

Z.J. Przerembski " Tematyka muzyczna w dekoracjach zamku malborskiego"

M. Rudy "Problematyka badawcza i restauratorska gotyckich i neogotyckich zworników z zamku w Malborku"

W.Rynkiewicz-Domino " Garść cegieł i kamieni. Przyczynki do historii zamku krzyżackiego i ratusza Starego Miasta w Elblągu"

A. Soćko " Kościół św. Jana Ewangelisty w Bartoszycach na tle średniowiecznej architektury sakralnej w Prusach"

A. Staniszewski "Gotyckie sklepienia w kościele św. Piotra i Pawła w Gdańskiu- w świetle badań terenowych i zachowanych reliktów"

G. Świderski " Wkład zakonu krzyżackiego w rozwój zamków na terenie władztwa warmińskiego w XIII w."

 


 

 

Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/Studia-Zamkowe-t.IV/262

 

 

Studia Zamkowe tom V

 

 

Spis treści:

 

Janusz Trupinda, Słowo wstępne

Antoni Romuald Chodyński, Broń drzewcowa i obuchowa. Forma i funkcja

Daniel Gosk, Kapalin z policzkami ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku

Barbara Pospieszna, Historia malborskiej kolekcji odlewów gipsowych

Rafał Panfil, Stosunki religijne w Malborku od początku reformacji do początku XVII w.

Karol Polejowski,Dwupoziomowe kościoły zakonów rycerskich w średniowieczu

Janusz Hochleitner, Bartłomiej Wypych, Kapituła rycerstwa polskiego w badaniach ankietowych przeprowadzonych na Zamku w Malborku w 2017 r.

Wiesława Połom-Jakubowicz, Kalendarium wystaw Muzeum Zamkowego w Malborku w latach 2003-2017

Antoni Romuald Chodyński, Bronisława Mora-Mieszkowski 1909-1976

 

 Periodyk muzealny wydany przez Muzeum Zamkowe w Malborku doczekał się reaktywacji po sześcioletniej przerwie. Prezentowany nowy piąty tom "studiów", tak długo wyczekiwany, posiada nową szatę graficzną i formę, która w założeniu ma być bardziej przyjazna w odbiorze dla wszystkich czytelników, przy jednoczesnym utrzymaniu naukowego charakteru, a także kryteriów programowych pisma. W obecnym numerze znają Państwo szereg różnorodnych i interesujących artykułów z zakresu m.in.bronioznawstwa, historii czy historii sztuki. Antoni Romuald Chodyński charakteryzuje formę i funkcje broni drzewcowej i obuchowej, a także przybliża postać Bronisława Mroza-Mieszkowskiego. Daniel Gosk przedstawia kapalin z policzkami ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku. Barbara Pospieszna w swoim artykule opisuje szczegółowo historię malborskich kolekcji odlewów gipsowych. Rafał Panfil określa stosunki religijne w Malborku od reformacji do początku XVII w. Karol Polejowski z kolei, zabrał głos w dyskusji nad genezą dwupoziomowych kościołów zakonów rycerskich w średniowieczu. Janusz Hochleitner i Bartłomiej Wypych poruszają problematykę odtwórstwa historycznego na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na członkach kapituły rycerstwa polskiego na Zamku w Malborku w 2017 roku. Wiesława Połom-Jakubowicz opracowała kalendarium wystaw Muzeum Zamkowego w Malborku w latach 2003-2017.

 


Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/STUDIA-ZAMKOWE-TOM-V/365

 

Studia Zamkowe tom VI

 

 

Kolejny, szósty już tom Studiów Zamkowych przynosi tradycyjnie zróżnicowany tematycznie materiał, którego wspólnym mianownikiem są zbiory Muzeum Zamkowego w Malborku i historia malborskiego zamku oraz osobistości z nim związane.

 

 

Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/STUDIA-ZAMKOWE-VI/399

 

 

Studia Zamkowe tom VII

 

 

Spis treści:

 

Janusz Trupinda, Słowo wstępne

Artur Dobry,  Działalność publikatorska Conrada Steinbrechta

Rafał Panfil, .Dygnitarze, urzędnicy, duchowni i służba zamku malborskiego w latach 1552-1569 w świetle ksiąg rachunkowych administratorów

Barbara Pospieszna, O średniowiecznych i renesansowych kaflach z południowej fosy zamku malborskiego pozyskanych w latach 1976-1980

Arkadiusz Dzikowski, Kopie hełmu wielkiego z Tannenbergu w zbiorach malborskich

Aleksandra Siuciak, #Projekt Straty Działania. Muzeum Zamkowego w Malborku w zakresie programu MKiDN "Badanie polskich strat wojennych" w latach 2018-2019

Łukasz Rzepczyński, Prace konserwatorskie przy kwidzyńskiej mozaice w 1902 roku w świetle źródeł archiwalnych

Bartosz Skop, Organy katedry w Kwidzynie

Bogusz Wasik, Budynek rezydencjonalny (gemach) wielkich mistrzów w zamku w Sztumie w świetle badań z 2019 roku

 

Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/STUDIA-ZAMKOWE-VII/470

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.