PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Projekt Straty kontynuuacjaRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuPodcast Posłuchaj Muzeum

Wydawnictwo / KATALOGI ZBIORÓW

Ceramika europejska w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku, Malbork 2018

 

 

Publikacja Ceramika europejska w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku autorstwa Barbary Pospiesznej i Artura Dobrego jest kolejnym tomem w serii „Katalogi zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku”. Praca ta składa się z dwóch tematycznie wydzielonych części. Pierwsza, nieco obszerniejsza prezentuje naczynia gliniane, kamionkowe, fajansowe, porcelanowe różnego kształtu i przeznaczenia oraz zabawki ceramiczne, które wyprodukowano w małych warsztatach garncarskich, jak też w zmechanizowanych fabrykach na terenie Europy. Większość z nich została zakupiona przez muzeum, ale znajdują się w tym zbiorze również takie, które pozyskano z badań archeologicznych prowadzonych na terenie zamku i to zarówno przez niemieckich konserwatorów jeszcze w XIX i na początku XX wieku, jak i polskich po utworzeniu muzeum w 1961 roku. Druga, mniej zasobna część katalogu, jednak bardzo atrakcyjna wizualnie, to naczynia związane z miastem, zamkiem, bądź Zakonem Niemieckim. Główną ich cechą jest to, iż zostały wytworzone w Malborku lub dla malborskich firm i przedsiębiorstw oraz z myślą o turystach chętnie tu przyjeżdzających. (Barbara Pospieszna)

 

Katalog wydany w dwóch wersjach językowych polsko-angielskiej

 

Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/CERAMIKA-EUROPEJSKA/347

 


 

Tkanina artystyczna w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku, Ewa Witkowicz-Pałka, Malbork 2020

 

 

 

Tkanina Artystyczna w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku (wyd. Malbork, 2020 r.) to kolejna pozycja katalogowa prezentująca zamkową kolekcję. Zbiór tkanin, choć liczebnie skromny (75 obiektów) gromadzi niemal wszystkie rodzaje wyrobów włókienniczych: od tapiserii wielkoformatowych, poprzez kobierce, makaty i gobeliny, elementy kostiumu i rzędu końskiego, aż po interesujące przykłady paramentów kościelnych. Szczególnie cenną częścią kolekcji jest zespół pasów kontuszowych, pośród których nabywcy katalogu znajdą prawdziwe rarytasy gatunku o ciekawej proweniencji. Prezentowana publikacja jest pierwszym, kompletnym i w całości ilustrowanym opracowaniem zbioru tkanin, którego początki sięgają pierwocin istnienia Muzeum Zamkowego. (Ewa Witkowicz-Pałka)

 

Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/TKANINA-ARTYSTYCZNA-W-ZBIORACH-MUZEUM-ZAMKOWEGO-W-MALBORKU/465

 

 

Broń drzewcowa i obuchowa w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku, Antoni Romuald Chodyński, Malbork 2018

 

Kolejna część z serii katalogów zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku wydana w wersji dwujęzycznej polsko-angielskiej, w nowej formie w twardej oprawie z płóciennym grzbietem. Katalog został podzielony na dwie części. Część pierwsza – omówienie historii zbiorów ze szczególnym uwzględnieniem broni drzewcowej i obuchowej oraz część druga – przedstawienie rozszerzonych not katalogowych uzupełnionych zdjęciami obiektów w ujęciu całościowym i w najważniejszych szczegółach. Na końcu został umieszczony słownik terminologiczny, spis ilustracji oraz bibliografia.
Uzupełnieniem treści katalogu jest artykuł autora tej publikacji Antoniego Romualda Chodyńskiego pt. „Broń drzewcowa i obuchowa. Forma i funkcja” publikowany w Studiach Zamkowych T. V. zilustrowany po raz pierwszy w literaturze polskiej rysunkami Leonarda da Vinci ze studiami piechoty i jeźdźców w czasie walk z użyciem broni drzewcowej.

 

Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/BRON-DRZEWCOWA-I-OBUCHOWA-W-ZBIORACH-MUZEUM-ZAMKOWEGO-W-MALBORKU/364

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.