PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w MalborkuMuzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Konferencyjny Karwan, 28-29 września 2022   Konferencja „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku”   Organizatorzy: Muzeum Zamkowe w Malborku Polski Komitet Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuStraty wojenne

Wydawnictwo / PROCEDURA RECENZYJNA

PROCEDURA RECENZYJNA

 

Procedurze recenzyjnej Wydawnictwa Muzeum Zamkowego w Malborku  poddawane są materiały, które przeszły wstępną selekcję Kolegium Wydawniczego oraz otrzymały pozytywny wynik programu antyplagiatowego.

 

 

 1. Proces recenzowania jest dwuetapowy – wewnętrzny (Kolegium Wydawnicze MZM) i zewnętrzny ( niezależni Recenzenci).
 2. Wstępnej ocenie zgłoszonych materiałów pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności, wartości naukowej oraz wymogami merytoryczno-formalnymi dokonuje Kolegium Wydawnicze Muzeum Zamkowego w Malborku.
 3. Członkowie Kolegium pracują na tekście zanonimizowanymi.
 4. Kolegium Wydawnicze Muzeum Zamkowego w Malborku rekomenduje niezależnego Specjalistę/Specjalistów w danej dziedzinie, którego chciałoby powołać na recenzenta.
 5. Redaktor Naczelny dokonuje wyboru recenzenta o stopniu naukowym nie niższym niż stopień naukowy autora.
 6. Wydawca zawiera umowę z recenzentem
 7. Sekretarz Kolegium Wydawniczego przekazuje tekst do recenzji.
 8. Recenzja przygotowana jest zgodnie z przyjętą zasadą double blind review – recenzent/recenzenci oraz autor są anonimowi.
 9. Recenzenci maja całkowitą swobodę w ocenianiu prac.
 10. Recenzenci przygotowuje pisemną recenzję na podstawie wzoru formularza recenzji i przekazuje ją do Sekretarza Kolegium Wydawniczego.
 11. Recenzja może zawierać szereg uwag, jednak musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu lub nie rekomendowaniu tekstu do druku.
 12. Po pozytywnej recenzji autor dostosowuje tekst do uwag recenzenta i przekazuje do Sekretarza Kolegium Wydawniczego MZM, który skierowuje wszystkie materiały do Kolegium Wydawniczego.
 13.  Negatywna recenzja powoduje odrzucenie tekstu (autor po uwzględnieniu uwag recenzenta może tekst złożyć ponownie).
 14. W przypadku sprzecznych recenzji powoływany jest nowy recenzent.
 15. Ostateczną decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny

 

 

 

 

NS