PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
60-lecie BiennaleRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Straty wojennePodcast Posłuchaj Muzeum

Wydawnictwo / SPIS PUBLIKACJI

PUBLIKACJE MZM ZA LATA 2000‒2021

 

2000

XVIII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego. Malbork 2000, (red.) Mariusz Mierzwiński, Bogumiła Omieczyńska, 2000

Bernsteinschätze aus der Marienburg, Elżbieta Mierzwińska, (red.) Mariusz Mierzwiński, 2000

Bohdan Paczkowski. Malarstwo. Katalog wystawy, (red.) Antoni J. Pawłowski, 2000

Tryptyk Koronacji Najświętszej Marii Panny i Męczeństwa św. Wojciecha w zbiorach MZM, Józef Pałka, 2000

Flügelaltar aus Tenkitten in der Sammlung des Schloßmuseums in Malbork, Józef Pałka, 2000 (ed. niemiecka)

Henryk Feilhauer. Precyzja i żywioł, (pr. zb.), 2000

Jadwiga Budzisz-Buynowska. Życie i twórczość. Katalog wystawy, Barbara Wilk-Malinowska, (red.) Antoni J. Pawłowski, 2000

Jan Tajchman ‒ konserwacja i kreacja architektury. Katalog wystawy, Janusz Krawczyk, Toruń, Malbork 2000

Międzynarodowe plenery malarsko‒rzeźbiarskie. Rodowo ‒ Dzierzgoń 2000. Katalog wystawy poplenerowej, Kwidzyn, listopad ‒ grudzień 2000, Beata Białecka, Bohdan Paczkowski, Kwidzyn 2000

Bohdan Paczkowski. Malarstwo, katalog wystawy, (red.) Antoni J. Pawłowski, Kwidzyn 2000

Oręż perski i indoperski XVI‒XIX wieku ze zbiorów polskich. Katalog wystawy (red.) Antoni R. Chodyński, 2000

Stawarski – między liryką a groteską. Katalog wystawy, (pr. zb.), Warszawa, Malbork 2000

Wielka wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim 1409‒1411. Batalia o Malbork – lato 1410, Mieczysław Haftka, 2000

2001

Apokalipsa malborska. Polichromie figuralne w korytarzu skrzydła wschodniego na Zamku Średnim w Malborku, Ryszard Rząd, 2001

Castella Maris Baltici, Bd. 3‒4, ed. Kaur Attoa, Kazimierz Pospieszny [et al.], 2001

Wielka Księga Bursztynu, Elżbieta Mierzwińska, Marek Żak, 2001

The Great Book of Amber, Elżbieta Mierzwińska, Marek Żak, 2001 (ed. angielska)

Das Grosse Bernsteinbuch, Mierzwińska Elżbieta, Żak Marek, 2001 (ed. niemiecka)

Malarstwo. Benedykt Kroplewski, Henryk Waniek, 2001

Medale Muzeum Zamkowego w Malborku, informator, (oprac.) Roma Włodarczak, (red.) Mariusz Mierzwiński, 2001

Praeteria Posteritati. Studia z historii sztuki i kultury ofiarowane Maciejowi Kilarskiemu, (red.) Mariusz Mierzwiński, 2001

Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, t. 2, cz. 1, Jan Powierski, 2001

Kancelaria Wielkich Mistrzów w Malborku katalog wystawy 15 czerwca – 15 sierpnia 2001, (oprac.) Janusz Trupinda, 2001

Z maryenburskiej wieży zadzwoniono… czyli „Konrad Wallenrod” ilustrowany. Katalog wystawy, Nina Marciniak, 2001

2002

XIX Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego. Malbork 2002, (red.) Bogumiła Omieczyńska, 2002

Cegła w architekturze środkowo‒wschodniej Europy. Historia – metody badań – konserwacja, (red.) Marian Arszyński, Mariusz Mierzwiński, 2002

Hej Gerwazy! Daj gwintówkę! Sztuka rusznikarska XVI‒XX w. Katalog wystawy, Antoni R. Chodyński, 2002

Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Malbork 18‒19 X 2001, (red.) Janusz Trupinda, 2002

Koń w malarstwie polskim XIX i początków XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Informator wystawy, Tamara Richter, Barbara Wilk-Malinowska, 2002

Ogrzewanie w Zamku Malborskim w dawnych wiekach, Barbara Pospieszna, 2002

Polskiego ekslibrisu dzień wczorajszy. Katalog wystawy ze zbiorów MZM oraz kolekcji prywatnych, (red.) Bogumiła Omieczyńska, Frederikshawn, Malbork 2002

Reguła Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Przekład i komentarz Janusz Trupinda 2002

Zamek Malbork. Historia – architektura – konserwacja, Maria Lubocka-Hoffmann, 2002

101 Arcydzieł Dawnych Mistrzów XV‒XVIII wieku ze zbiorów Państwowego Ermitażu w Sankt Petersburgu. Uzbrojenie ‒ broń ‒ tapiserie, (red.) Antoni R. Chodyński, Ewa Witkowicz-Pałka, 2002

Zamek w Malborku. Dni powszednie odbudowy 1882‒1945 | Die Marienburg 1882‒1945. Der Alltag des Wiederaufbaus, Ryszard Rząd, 2002

2003

Broń i barwa w czasach krzyżackich od XIII do połowy XVI wieku. Przewodnik po wystawie, Antoni R. Chodyński, 2003

Conservatio pro memoria. Dzieje odbudowy zamku malborskiego. Informator wystawy czasowej, Artur Dobry, 2003

Fauna Afryki. Przewodnik po wystawie listopad 2003 – czerwiec 2004, Magdalena Bółkowska, Kwidzyn 2003

Księga zamków państwa krzyżackiego w Prusach, Marek Stokowski, Krzysztof Cieślak, 2003

Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, t. 2, cz. 2, Jan Powierski, 2003

Zakon krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, Karol Górski, 2003

Zamek krzyżacki w Malborku. Niezamknięta karta historii, Bogusław Świtała, Mariusz Mierzwiński, 2003

Zamek Malborski w twórczości artystów minionych stuleci. Grafika, malarstwo, rysunek z polskich zbiorów muzealnych XVI‒XX w., (red.) Michał F. Woźniak, 2003

 

2004

Bärnsten från Polen i skönhetens och vetenskapens tjänst, Elżbieta Mierzwińska, Maciej Aleksander Głowacki, Malbork, Uppsala 2004

Blask renesansu w średniowiecznym zamku. Sztuka użytkowa i dekoracyjna ze zbiorów Państwowego Ermitażu w Sankt Petersburgu. Katalog wystawy czerwiec‒październik 2004 r., (red.) Janusz Trupinda, 2004

Elita władzy miasta Malborka w średniowieczu, Wiesław Długokęcki, 2004

Herby miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego, t. 2, Beata Możejko, Błażej Śliwiński, 2004

Koło Przewodników Malborskich 1954‒2004, Kazimierz Lorenz, 2004

Malborski Kapitularz. Dzieje – wyposażenie – konserwacja, (red.) Janusz Trupinda, 2004

Młyny w Malborku i okolicy od XIII do XIX wieku, Wiesław Długokęcki, Jan Kuczyński, Barbara Pospieszna, 2004

Pacifica terra. Prusowie – Słowianie – Wikingowie ujścia Wisły. Katalog wystawy, (red.) Janusz Trupinda, 2004

Polski fajans w zbiorach MZM. Katalog (oprac.) Urszula Jastrzembska, (red.) Barbara Pospieszna, 2004

Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965‒1995, t. 1, Jan Powierski, 2004

Reguła Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Przekład i komentarz Janusz Trupinda, 2004

Studia z dziejów średniowiecza nr 10: Mieszczanie wasale zakonnicy, (red.) Błażej Śliwiński, 2004

Studia Zamkowe, t.1, (red.) Michał F. Woźniak, Mariusz Mierzwiński, 2004

Wojciech Jakubowski. Miedzioryty | Kupferstiche, Wojciech Jakubowski, (red.) Bogumiła Omieczyńska, 2004

Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, Sławomir Jóźwiak, 2004

 

2005

XX Jubileuszowe Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego. Malbork 2005, (red.) Bogumiła Omieczyńska, 2005

Grunwald 1410. Wybór tekstów źródłowych, t. 1: Narodziny idei krucjatowej. Tłum. i oprac.: Jan Powierski, tł., uzupeł. (red.) Janusz Trupinda, 2005

Kafle z Centralnej Składnicy Muzealnej w zbiorach MZM. Historia i konserwacja. Katalog wystawy,  Barbara Pospieszna, 2005

Kartografia. Katalog zbiorów, Artur Dobry, 2005

Kobierce kaukaskie ze zbiorów Fundacji Teresy Sahakian w Zamku Królewskim w Warszawie. Katalog wystawy, (red.) Michał F. Woźniak, Malbork, Warszawa 2005

Księżniczka gocka z Weklic. Wyposażenie grobu z II‒III w. n.e. Katalog wystawy, (red.) Janusz Trupinda, 2005

Płyty i pomniki nagrobne w zbiorach MZM. Katalog, Artur Dobry 2005

Maciej Kilarski. Pochwała architektury, Mariusz Mierzwiński, 2005

Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965‒1995, t. 2, Jan Powierski, 2005

Puntos Seven gates to eternity. Siedem wrót do wieczności, Jani Konstantinovski, (red.) Sabina Potaczek-Jasionowicz, Michał F. Woźniak, 2005

Studia z dziejów średniowiecza nr 11: Komturzy, rajcy, żupani, (red.) Błażej Śliwiński, 2005

Władysław Kozioł Witraże. Katalog wystawy, Ewa Witkowicz-Pałka, 2005

Wojskowość w średniowiecznej Polsce, Andrzej Nowakowski, (red.) Mariusz Mierzwiński,2005

Bärnsten från Polen i skönhetens och vetenskapens tjänst, (red.) Maciej Aleksander Głowacki, Gabriella Jönsson [et al.], Stockholm, Malbork 2005

2006

Między liryką a sakrum. Wystawa rzeźb Janiny Karczewskiej Koniecznej, katalog wystawy, Barbara Pospieszna, 2006

Den Brinnande Stenen ‒ Bärnsten från Polen, Elżbieta Mierzwińska, (red.) Maciej Aleksander Głowacki, Äsa Karlsson, Malbork, Landskrona 2006

Kancelaria wielkich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Malbork 2‒3 IX 2004, (red.) Janusz Trupinda, 2006

Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 1234‒1525, Andrzej Radzimiński, 2006

Omnes Sancti et Sanctae Dei. Studium nad kultem świętych w diecezjach pruskich państwa zakonu krzyżackiego, Waldemar Rozynkowski, 2006

Ród Prusa Kleca ze szczególnym uwzględnieniem rodziny von Pfeilsdorfów-Pilewskich, Grzegorz Białuński, 2006

Studia z dziejów średniowiecza nr 12: Krzyżacy, szpitalnicy, kondotierzy, (red.) Błażej Śliwiński, 2006

Studia Zamkowe, t. 2, (red.) Michał F. Woźniak, Mariusz Mierzwiński, 2006

Zamek Wysoki w Malborku. Interdyscyplinarne badania skrzydła północnego, (red.) Maria Poksińska, 2006

Fragmente der Vergangenheit. Das Marienburger Schlossmuseum zu Gast in Westfalen und Franken, (red.) Lothar Hyss, Mariusz Mierzwiński [et al.], Münster, Malbork 2006

 

2007

XXI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2007, (red.) Bogumiła Omieczyńska, 2007

Czar srebra ‒ magia złota. W kręgu monet i medali Prus Królewskich. Katalog wystawy czerwiec‒grudzień 2006, (red.) Janusz Trupinda, 2007

Idea – pamięć – troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz zachowania. Od starożytności do połowy XX wieku, Marian Arszyński, 2007

Imagines Potestatis. Insygnia i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim. Katalog wystawy w MZM 8 czerwca – 30 września 2007, (red.) Janusz Trupinda, 2007

Imagines Potestatis. Insignien und Herrschaftszeichen im Königsreich Polen und im Deutschen Orden. Katalog der Ausstellung im Schlossmuseum in Marienburg 8. Juni‒ 30. September 2007, (red.) Janusz Trupinda, 2007 (ed. niemiecka)

Włodzimierz Kotkowski. Mezzotinty i inne grafiki. Mezzotints & other prints, Włodzimierz Kotkowski, Mariusz Mierzwiński [et al.], 2007

Odbudowa i konserwacja zespołu zamkowego w Malborku w latach 1945‒2000, Maciej Kilarski, (red.) Michał F. Woźniak 2007

Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309‒1457), Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda, 2007

Posłowie wielkich miast pruskich w latach 1411‒1454. Przyczynek do funkcjonowania mieszczańskich elit politycznych w średniowieczu, Renata Skowrońska-Kamińska, 2007

Studia z dziejów średniowiecza nr 13: Odkrywcy, princepsi, rozbójnicy, (red.) Błażej Śliwiński, 2007

 

2008

Broń palna Kuchenreuterów w zbiorach polskich. Warsztaty rusznikarskie i szyftarskie od XVII do XIX wieku, (red.) Antoni R. Chodyński, 2008

Kronika oliwska. Źródło do dziejów Pomorza Wschodniego z połowy XIV wieku, (tł.) Dominika Pietkiewicz, komentarz Błażej Śliwiński, 2008

Pro memoria Augustyn Szpręga (1896‒1949), (oprac.) Józef Borzyszkowski, 2008

Społeczny odbiór procesu i upadku zakonu templariusz we Francji w pierwszej połowie XIV wieku, Magdalena Satora 2008

Studia z dziejów średniowiecza nr 14: Kaci, święci, templariusze, (red.) Błażej Śliwiński, 2008

 

2009

Kafle z terenu dawnych Prus Królewskich, Elżbieta Kilarska, Maciej Kilarski, (red.) Barbara Pospieszna, 2009

Krzysztof Skórczewski Miedzioryty. Katalog wystawy, Patrycja Cembrzyńska, 2009

Misja Benedykta Makraia w latach 1412‒1413. Z dziejów pokojowych metod rozwiązywania konfliktów międzypaństwowych w Europie Środkowo‒Wschodniej w późnym średniowieczu, Wiesław Sieradzan, 2009

Portret artysty na nowo odkryty. Johann Carl Schultz (1801‒1873) znany i nieznany. Katalog wystawy 7 sierpnia – 11 października 2009, (red.) Justyna Lijka, 2009

Studia z dziejów średniowiecza nr 15: Pielgrzymi, pogrobowcy, prebendarze, (red.) Błażej Śliwiński, 2009

Studia Zamkowe, t. 3,(red.) Mariusz Mierzwiński, 2009

Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną, (red.) Joanna Budyn-Kamykowska, Kraków, Malbork 2009

XXII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 2009, (red.) Bogumiła Omieczyńska, 2009

 

2010

Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach, t. 1: katalog wystawy, (red.) Barbara Pospieszna, 2010

Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach, t. 2: eseje, (red.) Barbara Pospieszna, 2010

Grunwald i Malbork 1410‒1910‒2010. Informator do wystawy 23 lipca – 31 grudnia 2010, Grzegorz Żabiński, Aleksandra Siuciak [et al.], 2010

Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego, cz. 1‒3, (red.) Artur Dobry, 2010

Wielki Refektarz na Zamku Średnim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja, (red.) Janusz Trupinda, 2010

Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w latach 1409‒1411, Sławomir Jóźwiak, Krzysztof Kwiatkowski [et al.], 2010

 

2011

XXIII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2011, (red.) Bogumiła Omieczyńska, 2011

Łuczak Wojciech. Miedzioryty, (red.) Bogumiła Omieczyńska, 2011

Bernard Schmid (1872‒1947). Księgozbiór prywatny ostatniego niemieckiego konserwatora zamku w Malborku. Próba rekonstrukcji, Wiesław Sieradzan, 2011

Bursztyn jako przedmiot ochrony dziedzictwa kulturowego, (red.) Janusz Hochleitner, 2011

Bursztynowe konteksty. Folder wystawy, Anna Sobecka, 2011

Crème de la crème. Najcenniejsze z cennych malborskiego Muzeum. Wystawa zorganizowana w 50. rocznicę utworzenia MZM, (oprac.) Ewa Witkowicz-Pałka, 2011

Gotycki kościół pw. św. Szymona i św. Judy Tadeusza w Gnojewie. Z badań nad średniowieczną architekturą sakralną na Żuławach oraz historią działań na rzecz jej ochrony, Robert Paszkowski, 2011

Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309‒1457), Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda, 2011 (wyd. II)

Pocztówki. Katalog zbioru pocztówek MZM, Artur Dobry, 2011

Srebra monetami inkrustowane. Katalog wystawy czasowej ze zbiorów Muzeum Historycznego w Trokach (17 czerwca – 2 października 2011), (red.) Bartłomiej Butryn, 2011

Studia z dziejów średniowiecza nr 16: Dzierżawcy, literaci, posłowie, (red.) Beata Możejko, Marek Smoliński [et al.], 2011

Wojciech Łuczak Miedzioryty, (red.) Bogumiła Omieczyńska, 2011

Zakon krzyżacki w literaturze polskiej i niemieckiej XIX i pierwszej połowy XX wieku, Adrianna Pogoda-Kołodziejak, 2011

Reguła Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Przekład i komentarz Janusz Trupinda, 2011

Wystawa przyrodnicza w Muzeum w Kwidzynie. Przewodnik dydaktyczny, (red.) Adam Juźwiak, Dominik Sudoł, Kwidzyn, Malbork 2011

 

2012

Krzyżacy, Sylvain Gouguenheim, 2012

Studia Zamkowe, t. 4, (red.) Artur Dobry, Barbara Pospieszna, 2012

Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 1: Synteza dziejów, Mieczysław Józefczyk, 2012

Złotnictwo sakralne Prus Królewskich. Studium typologiczno‒morfologiczne, Michał F. Woźniak, Toruń, Malbork 2012

Złotnictwo sakralne Prus Królewskich. Studium typologiczno-morfologiczne. Ilustracje, Michał F. Woźniak, Toruń, Malbork 2012

2013

XVIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 1: Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. Materiały z konferencji 16‒18 listopada 2011, (red.) Ewa Fudzińska, 2013

XVIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2: Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. Materiały z konferencji 16‒18 listopada 2011, (red.) Ewa Fudzińska, 2013

XXIV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2013, (red.) Bogumiła Omieczyńska, 2013

Conflictus magnus apud Grunwald 1410. Między historią a tradycją. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej „Grunwald – Tannenberg – Žalgiris” zorganizowanej 20‒24 września 2010 w Malborku i Krakowie, (red.) Krzysztof Ożóg, Janusz Trupinda, Kraków, Malbork 2013

Dialog miejsca. Mistrzowie polskiej rzeźby współczesnej w plenerach Zamku Malbork. Katalog wystawy, Ewa Witkowicz-Pałka, 2013

Kafle i piece kaflowe w zbiorach MZM, Barbara Pospieszna, 2013

Pół wieku z ekslibrisem w Malborku. Katalog wystawy jubileuszowej z okazji 50‒lecia Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego, (oprac.) Bogumiła Omieczyńska, Joanna Czarnowska, 2013

Święci Orędownicy. Rzeźba gotycka na zamku w Malborku. Katalog wystawy, (red.) Monika Czapska, 2013

Wielokulturowe cmentarzysko w Nowym Targu, stan. 6, gm. Stary Targ, (red.) Ewa Fudzińska, Piotr Fudziński, 2013

Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. 2: Źródła do dziejów XVII‒wiecznej Pomezanii, Mieczysław Józefczyk, 2013

Żołnierze Wyklęci na ziemi malborskiej, (red.) Janusz Hochleitner, Piotr Niwiński, 2013

2014

Bursztyn i żuławskie konteksty kulturowe, (red.) Janusz Hochleitner, 2014

Jezuici w Malborku a życie religijne na terytorium diecezji pomezańskiej w okresie nowożytnym, (red.) Janusz Hochleitner, 2014

Kozioł & Kozioł Katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum w Kwidzynie, Ewa Witkowicz-Pałka, 2014

Prahistoryczne bursztyniarstwo na Żuławach Wiślanych. Późnoneolityczne centrum pozyskiwania i obróbki bursztynu w niedźwiedzióweckim mikroregionie osadniczym (3300‒2400 l. p.n.e.), Ryszard F. Mazurowski, 2014

Ród Sierakowskich na ziemi malborskiej, (red.) Janusz Hochleitner, Piotr Szwedowski, 2014

Witraże w zbiorach MZM. Katalog, Ewa Witkowicz-Pałka, 2014

Trzy Wieki w granicach Rzeczpospolitej, Przewodnik po wystawie, Artur Dobry, 2014

Ziemia Malborska – zręby zapomnianej tożsamości, (red.) Janusz Hochleitner, Piota Szwedowski, 2014

„Kwidzyńska rekluza” Uniwersalne i regionalne przejawy kultu bł. Doroty z Mątów Wielkich, (red.) Janusz Hochleitner, 2014

2015

XXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2015, (red.) Bogumiła Omieczyńska, 2015

Funkcje muzeum współcześnie. Wyzwania i interpretacja oferty muzealnej, (red.) Janusz Hochleitner, Wiesława Połom-Jakubowicz, 2015

Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez MZM 19 października 2012, (red.) Aleksandra Siuciak, 2015

Monachijczyk w Malborku. Karty z podróży wedutysty Domenica Quaglio do Prus w 1832 roku. Katalog wystawy, (red.) Justyna Lijka, 2015

Monumentalna figura Madonny w kościele NMP w Malborku. Konteksty historyczne, artystyczne i konserwatorskie, (red.) Janusz Hochleitner 2015

Przywracanie historii. Losy malborskich zbiorów po II wojnie światowej. Katalog wystawy, (red.) Aleksandra Siuciak, 2015

Węgry. Zespół osadniczy na pograniczu pomorsko-pruskim w XI‒XII w., Mieczysław Haftka, Sławomir Wadyl, 2015

Z dziejów religijnych Pomezanii w XVIII wieku, t. 1: Synteza dziejów, Mieczysław Józefczyk, 2015

Z dziejów religijnych Pomezanii w XVIII wieku, t. 2: Źródła do dziejów XVIII‒wiecznej Pomezanii, Mieczysław Józefczyk, 2015

2016

Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja, (red.) Janusz Hochleitner, Mariusz Mierzwiński, 2016 (wyd. II)

Kaplica św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja, (red.) Janusz Hochleitner, Mariusz Mierzwiński, 2016 (wyd. II)

Wieża Klesza i Domek Dzwonnika na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje i konserwacja, (red.) Janusz Hochleitner, Mariusz Mierzwiński, 2016 (wyd. II)

Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach w kontekście europejskim, Marian Arszyński, 2016

Magiczna przestrzeń Złotej Bramy. Progres czy regres?, Bogna Jakubowska, 2016

Wyzwania turystyki kulturowej w Malborku, (red.) Janusz Hochleitner, 2016

 

2017

Żadnej Melancholii. Wystawa obrazów Katarzyny Ślusarskiej, (red.) Janusz Cygański, 2017

XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego, (red.) Bogumiła Omieczyńska, 2017

Mariusz Stawarski. Malarstwo, (red.) Mariusz Mierzwiński [et. al.], 2017

Gwiazdy orderowe, (red.) Janusz Cygański, 2017

W służbie zabytków. (red.) Janusz Hochleitner, Karol Polejowski, 2017

 

2018

Malbork. Projekt Straty, folder, Joanna Czarnowska, 2018

Kwidzyn. Projekt Straty, folder, Łukasz Rzepczyński, 2018

Sztuka jest KUL. Zbiory Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Malborskim Zamku, Ewa Witkowicz-Pałka, Krzysztof Przylicki, 2018

Ceramika europejska w zbiorach MZM, Barbara Pospieszna, Artur Dobry, 2018

Zamek w Malborku, 1882‒1945. Dni powszednie odbudowy, Ryszard Rząd, 2018 (wydanie III)

Broń drzewcowa i obuchowa w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku, Antoni R. Chodyński, 2018

Studia Zamkowe, t. 5, (red.) Janusz Trupinda, 2018

Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych. t. 1: Umywalnia na Zamku Wysokim w Malborku. Jej historia i wystrój, Artur Dobry, Jan Pluis, Piotr Oczko, (red.) Barbara Pospieszna, 2018

Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych, t. 2: Mody i wnętrza, Piotr Oczko, (red.) Barbara Pospieszna, 2018

2019

Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów 1309‒1457, Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda, 2019 (wydanie IV)

Katalog Rysunków architektonicznych dawnego Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku (1817‒1945), Mariusz Mierzwiński, 2019

Nowy Początek. (Od)budowa kolekcji muzealnych po II wojnie światowej, (red.) Aleksandra Siuciak, Janusz Trupinda, 2019

Studia Zamkowe, t. 6, (red.) Janusz Trupinda, 2019

Sapientia aedificavit sibi domum | Mądrość zbudowała sobie dom…t. 1: eseje, (red.) Janusz Trupinda, 2019

Sapientia aedificavit sibi domum | Mądrość zbudowała sobie dom…, t. 2: katalog wystawy, (red.) Monika Czapska, 2019

Tkanina artystyczna w zbiorach MZM, Ewa Witkowicz-Pałka, 2019

 

2020

Sprawozdania Zarządu Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego, (tł.) Aleksander Masłowski, (red.) Artur Dobry, Janusz Trupinda, 2020

Bilde von Prage. Czeska rzeźba kamienna stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach, katalog wystawy, Monika Jakubek-Raczkowska, Monika Czapska, 2020

Zamek Malbork w czasach wielkich mistrzów oraz zarys jego dalszych dziejów. Vademecum dla zwiedzających, Marek Stokowski, Janusz Trupinda, 2020

Malbork Castle in the Grand Masters’ Times’ Including an Outline of its Subsequent history. A Visitor’s Companion, (ed.) Marek Stokowski, Janusz Trupinda, 2020

Studia Zamkowe, t. 7, (red.) Janusz Trupinda, 2020

2021

XXVII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego. Malbork 2020, (red.) Aleksandra Krupa, 2021

NS