PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Ponad 300 ekslibrisów z całego świata na wystawie XXVII Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu WspółczesnegoEdukacja muzealna onlinePodcast Posłuchaj MuzeumPocztowe kartki okolicznościowe z napisem 60-lecie Muzeum Zamkowego w Malborku 1961-2021

Wydawnictwo / SPIS PUBLIKACJI

XVIII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego. Malbork 2000 

Bernsteinschätze aus der Marienburg, 2000

Bohdan Paczkowski. Malarstwo. Katalog wystawy, 2000

Flügelaltar aus Tenkitten in der Sammlung des Schloßmuseums in Malbork, 2000

Henryk Feilhauer. Precyzja i żywioł, 2000

Jadwiga Budzisz-Buynowska. Życie i twórczość. Katalog wystawy, 2000

Jan Teichman - konserwacja i kreacja architektury. Katalog wystawy, 2000

Między Toruniem a Malborkiem. Zwischen Thorn und Marienburg, 2000

Międzynarodowe plenery malarsko-rzeźbiarskie. Rodowo-Dzierzgoń 2000. Katalog wystawy, 2000

Oręż perski i indoperski XVI-XIX wieku ze zbiorów polskich. Katalog wystawy pod red. Antoniego R. Chodyńskiego, 2000

Stawarski – między liryką a groteską. Katalog wystawy, 2000

Tryptyk Koronacji Najświętszej Marii Panny i Męczeństwa sw. Wojciecha w zbiorach MZM, 2000

Wielka wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim 1409-11. Batalia o Malbork – lato 1410, Haftka Mieczysław, 2000

Apokalipsa malborska. Polichromie figuralne w korytarzu skrzydła wschodniego na Zamku Średnim w Malborku, Rząd Ryszard, 2001

Praeterita Posteritati, 2001

Castella Maris Baltici 3-4, 2001

Castella Maris Baltici V, 2001

The Great Book of Amber, Mierzwińska Elżbieta, Żak Marek, 2001

Das Grosse Bernsteinbuch, Mierzwińska Elżbieta, Żak Marek, 2001

Malarstwo. Benedykt Kroplewski, 2001

Medale Muzeum Zamkowego w Malborku. Katalog wystawy, 2001

Praeteria Posteritati. Studia z historii sztuki i kultury ofiarowane Maciejowi Kilarskiemu, red. Mariusz Mierzwiński , 2001

Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, tom II, 1, Powierski Jan, 2001

Wielka Księga Bursztynu, Mierzwińska Elżbieta, Żak Marek, 2001

Kancelaria Wielkich Mistrzów w Malborku katalog wystawy 15 czerwca – 15 sierpnia 2001 opracował Janusz Trupinda, 2001

Z maryenburskiej wieży zadzwoniono… czyli „Konrad Wallenrod” ilustrowany. Katalog wystawy, Marciniak Nina, 2001

XIX Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego. Malbork 2002, 2002

Cegła w architekturze środkowo-wschodniej Europy. Historia – metody badań – konserwacja. Pod red. Mariana Arszyńskiego i Mariusza Mierzwińskiego 2002

Hej Gerwazy! Daj gwintówkę! Sztuka rusznikarska XVI-XX w. Katalog wystawy 2002

Imago Poloniae. Dawna Rzeczpospolita na mapach, dokumentach i starodrukach w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego, Tom I 2002

Kancelarie krzyżackie. Stan badań i perspektywy badawcze. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Malbork 18-19 X 2001, pod red. Janusza Trupindy 2002

Koń w malarstwie polskim XIX i początków XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Informator wystawy 2002

Ogrzewanie w Zamku Malborskim w dawnych wiekach, Pospieszna Barbara 2002

Polskiego ekslibrisu dzień wczorajszy. Katalog wystawy ze zbiorów MZM oraz kolekcji prywatnych 2002

Reguła Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Przekład i komentarz Janusz Trupinda 2002

Województwo pomorskie 2002

Zamek Malbork. Historia – architektura – konserwacja, Lubocka-Hoffmann Maria 2002

101 Arcydzieł Dawnych Mistrzów  XV-XVIII Wieku 2002

Zamek w Malborku Die Marienburg 1882-1945 Dni powszednie odbudowy der Alltag des Wiederaufbaus 2002

Broń i barwa w czasach krzyżackich od XIII do połowy XVI wieku. Przewodnik po wystawie, Chodyński Antoni R. 2003

Conservatio pro memoria. Dzieje odbudowy zamku malborskiego. Informator wystawy czasowej, Dobry Artur 2003

Fauna Afryki. Przewodnik po wystawie listopad 2003 – czerwiec 2004 2003

Księga zamków państwa krzyżackiego w Prusach, Stokowski Marek, Cieślak Krzysztof 2003

Polegaj jak na Zawiszy. Mit czy rzeczywistość 2003

Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyżaków do Polski, tom II, 2, Powierski Jan 2003

Zakon krzyżacki a powstanie państwa pruskiego, Górski Karol 2003

Zamek Krzyżacki w Malborku. Niezamknięta karta historii, Świtała Bogusław, Mierzwiński Mariusz 2003

Zamek Malborski w twórczości artystów minionych stuleci. Grafika, malarstwo, rysunek z polskich zbiorów muzealnych XVI-XX w. 2003

Bärnsten från Polen i skönhetens och vetenskapens tjänst 2004

Blask renesansu w średniowiecznym zamku. Sztuka użytkowa i dekoracyjna ze zbiorów Państwowego Ermitażu w Sankt Petersburgu. Katalog wystawy czerwiec-październik 2004 r. 2004

Elita władzy miasta Malborka w średniowieczu, Długokęcki Wiesław 2004

Herby miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego, tom II, Możejko Beata, Śliwiński Błażej 2004

Koło Przewodników Malborskich 1954-2004, Lorenz Kazimierz 2004

Malborski Kapitularz. Dzieje – wyposażenie – konserwacja, red. Janusz Trupinda 2004

Młyny w Malborku i okolicy od XIII do XIX wieku, Długokęcki Wiesław, Kuczyński Jan, Pospieszna Barbara 2004

Pacifica terra. Prusowie – Słowianie – Wikingowie  ujścia  Wisły. Katalog wystawy 2004

Polski fajans w zbiorach MZM. Katalog opracowała Urszula Jastrzembska 2004

Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965-1995, tom I, Powierski Jan 2004

Reguła Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Przekład i komentarz] Janusz Trupinda 2004

Studia z dziejów średniowiecza nr 10. Mieszczanie wasale zakonnicy, pod red. Błażeja Śliwińskiego 2004

Studia Zamkowe I 2004

Wojciech Jakubowski. Miedzioryty Kupferstiche 2004

Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach, Jóźwiak Sławomir 2004

XX Jubileuszowe Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego. Malbork 2005 2005

Grunwald 1410. Wybór tekstów źródłowych. Tom I Narodziny idei krucjatowej. Tłum. i oprac.: Jan Powierski, tłum., uzupeł. i red.: Janusz Trupinda 2005

Kafle z Centralnej Składnicy Muzealnej w zbiorach MZM. Historia i konserwacja. Katalog wystawy oprac. Barbara Pospieszna 2005

Katalog zbiorów kartograficznych MZM, oprac. Artur Dobry 2005

Kobierce kaukaskie ze zbiorów Fundacji Teresy Sahakian w Zamku Królewskim w Warszawie. Katalog wystawy 2005

Księżniczka gocka z Weklic. Wyposażenie grobu z II-III w.n.e. Katalog wystawy 2005

Płyty i pomniki nagrobne w zbiorach MZM. Katalog, Dobry Artur 2005

Maciej Kilarski. Pochwała architektury, Mierzwiński Mariusz 2005

Prussica. Artykuły wybrane z lat 1965-1995, tom II, Powierski Jan 2005

Puntos Seven gates to eternity. Siedem wrót do wieczności, Konstantinovski Jani 2005

Studia z dziejów średniowiecza nr 11. Komturzy, rajcy, żupani, pod red. Błażeja Śliwińskiego 2005

Władysław Kozioł Witraże. Katalog wystawy, oprac. Ewa Witkowicz-Pałka 2005

Wojskowość w średniowiecznej Polsce, Nowakowski Andrzej 2005

Barnsten fran Polen 2005

Kancelaria wielkich mistrzów i polska kancelaria królewska w XV wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Malbork 2-3 IX 2004, pod red. Janusza Trupindy 2006

Kościół w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 1234-1525, Radzimiński Andrzej 2006

Omnes Sancti et Sanctae Dei. Studium nad kultem świetych w diecezjach pruskich państwa zakonu krzyżackiego, Rozynkowski Waldemar 2006

Ród Prusa Kleca ze szczególnym uwzględnieniem rodziny von Pfeilsdorfów-Pilewskich, Białuński Grzegorz 2006

Studia z dziejów średniowiecza nr 12. Krzyżacy, szpitalnicy, kondotierzy, pod red. Błażeja Śliwińskiego 2006

Studia Zamkowe II 2006

Zamek Wysoki w Malborku. Interdyscyplinarne badania skrzydła północnego. Pod red. Marii Poksińskiej 2006

Fragmente der Vergangenheit Das Marienburger Schlossmuseum zu Gast in Westfalen und Franken 2006

XXI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2007 2007

Czar srebra magia złota. W kręgu monet i medali Prus Królewskich. Katalog wystawy czerwiec-grudzień 2006 2007

Idea – pamięć – troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz zachowania. Od starożytności do połowy XX wieku, Arszyński Marian 2007

Imagines Potestatis. Insignien und Herrschaftszeichen im Königsreich Polen und im Deutschen Orden. Katalog der Ausstellung im Schlossmuseum in Marienburg 8. Juni- 30. September 2007, red. Janusz Trupinda 2007

Imagines Potestatis. Insygnia i znaki władzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim. Katalog wystawy w MZM 8 czerwca – 30 września 2007, red. Janusz Trupinda 2007

Mezzotinty i inne grafiki. Mezzotints & other prints, Kotkowski Włodzimierz 2007

Odbudowa i konserwacja zespołu zamkowego w Malborku w latach 1945-2000, Kilarski Maciej 2007

Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309-1457), Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz 2007

Posłowie wielkich miast pruskich w latach 1411-1454. Przyczynek do funkcjonowania mieszczańskich elit politycznych w średniowieczu, Skowrońska-Kamińska Renata 2007

Społeczny odbiór procesu i upadku zakonu templariusz we Francji w pierwszej połowie XIV wieku, Satora Magdalena 2007

Studia z dziejów średniowiecza nr 13.Odkrywcy, princepsi, rozbójnicy, pod red. Błażeja Śliwińskiego 2007

Broń palna Kuchenreuterów w zbiorach polskich. Warsztaty rusznikarskie i szyftarskie od XVII do XIX wieku 2008

Kronika oliwska. Źródło do dziejów Pomorza Wschodniego z połowy XIV wieku 2008

Pro memoria Augustyn Szpręga (1896-1949). Zebrał i opracował Józef Borzyszkowski 2008

Społeczny odbiór procesu i upadku zakonu templariusz we Francji w pierwszej połowie XIV wieku, Satora Magdalena 2008

Studia z dziejów średniowiecza nr 14. Kaci, święci, templariusze, pod red. Błażeja Śliwińskiego 2008

Kafle z terenu dawnych Prus Królewskich, Kilarska Elżbieta, Kilarski Maciej 2009

Krzysztof Skórczewski Miedzioryty. Katalog wystawy 2009

Misja Benedykta Makraia w latach 1412-1413. Z dziejów pokojowych metod rozwiązywania konfliktów międzypaństwowych w Europie Środkowo-Wschodniej w późnym średniowieczu, Sieradzan Wiesław 2009

Portret artysty na nowo odkryty Johann Carl Schultz (1801-1873) znany i nieznany. Katalog wystawy 7 sierpnia – 11 października 2009 2009

Studia z dziejów średniowiecza nr 15. Pielgrzymi, pogrobowcy, prebendarze, pod red. Błażeja Śliwińskiego 2009

Studia Zamkowe III 2009

Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną 2009

XXII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 2009

Amber Tears of the Gods, Clark Neil D. L. 2010

Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach. Tom I. Katalog wystawy w MZM 25 czerwca – 12 września 2010 roku, Red. naukowa Barbara Pospieszna 2010

Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach. Tom II. Eseje, Red. naukowa Barbara Pospieszna 2010

Grunwald i Malbork 1410-1910-2010. Informator do wystawy 23 lipca – 31 grudnia 2010 2010

Spotkania Malborskie im. Macieja Kilarskiego, cz. 1-3, red. Artur Dobry 2010

Wielki Refektarz na Zamku Średnim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja, red. Janusz Trupinda 2010

Wojna Polski i Litwy z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411, Jóźwiak Sławomir, Kwiatkowski Krzysztof, Szweda Adam, Szybkowski Sobiesław 2010

XXIII Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2011 2011

Bernard Schmid (1872-1947) Księgozbiór prywatny ostatniego niemieckiego konserwatora zamku w Malborku. Próba rekonstrukcji, Sieradzan Wiesław 2011

Bursztyn jako przedmiot ochrony dziedzictwa kulturowego. Praca zbiorowa pod red. naukową Janusza Hochleitnera 2011

Bursztynowe konteksty. Katalog wystawy 2011

Crème de la crème. Najcenniejsze z cennych malborskiego Muzeum. Wystawa zorganizowana w 50. rocznicę utworzenia MZM, oprac. Ewa Witkowicz-Pałka 2011

Gotycki kościół pw. św. Szymona i św. Judy Tadeusza w Gnojewie. Z badań nad średniowieczną architekturą sakralną na Żuławach oraz historią działań na rzecz jej ochrony, Paszkowski Robert 2011

Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (1309-1457), Jóźwiak Sławomir, Trupinda Janusz, wyd. II 2011

Pocztówki. Katalog zbioru pocztówek MZM, Dobry Artur 2011

Przewodnicy malborscy w szrankach Konkursu Krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu 2011

Srebra monetami inkrustowane. Katalog wystawy czasowej ze zbiorów Muzeum Historycznego w Trokach (17 czerwca – 2 października 2011) 2011

Studia z dziejów średniowiecza nr 16. Dzierżawcy, literaci, posłowie, pod red. Beaty Możejko, Marka Smolińskiego, Sobiesława Szybkowskiego 2011

Wojciech Łuczak Miedzioryty 2011

Zakon Krzyżacki w literaturze polskiej i niemieckiej XIX i pierwszej połowy XX wieku, Pogoda-Kołodziejak Adrianna 2011

Reguła Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie Przekład i komentarz Janusz Trupinda 2011

Krzyżacy, Gouguenheim Sylvain 2012

Studia Zamkowe IV 2012

Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, tom I Synteza dziejów, Józefczyk Mieczysław 2012

Złotnictwo sakralne Prus Królewskich. Studium typologiczno-morfologiczne, Woźniak Michał E. 2012

Złotnictwo sakralne Prus Królewskich. Studium typologiczno-morfologiczne. Ilustracje, Woźniak Michał E. 2012

XVIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 1 od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza. Materiały z konferencji 16-18 listopada 2011, pod red. Ewy Fudzińskiej 2013

XVIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2 od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych. Materiały z konferencji 16-18 listopada 2011, pod red. Ewy Fudzińskiej 2013

XXIV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2013 2013

Conflictus magnus apud Grunwald 1410. Między historią a tradycją. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej „Grunwald – Tannenberg – Žalgiris” zorganizowanej 20-24 września 2010 w Malborku i Krakowie, red. Krzysztof Ożóg, Janusz Trupinda 2013

Dialog miejsca. Mistrzowie polskiej rzeźby współczesnej w plenerach Zamku Malbork. Katalog wystawy 2013

Kafle i piece kaflowe w zbiorach MZM, Pospieszna Barbara 2013

Pół wieku z ekslibrisem w Malborku. Katalog wystawy jubileuszowej z okazji 50-lecia Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego, oprac. Bogumiła Omieczyńska i Joanna Czarnowska 2013

Święci Orędownicy. Rzeźba gotycka na zamku w Malborku. Katalog wystawy 2013

Wielokulturowe cmentarzysko w Nowym Targu, stan. 6, gm. Stary Targ, pod red. Ewy Fidzińskiej i Piotra Fidzińskiego 2013

Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, tom II Źródła do dziejów XVII-wiecznej Pomezanii, Józefczyk Mieczysław 2013

Żołnierze Wyklęci na ziemi malborskiej, pod red. Janusza Hochleitnera i Piotra Niwińskiego 2013

Wystawa przyrodnicza w Muzeum w Kwidzynie. Przewodnik dydaktyczny 2013

Bursztyn i żuławskie konteksty kulturowe. Praca zbiorowa pod red. naukową Janusza Hochleitnera 2014

Jezuici w Malborku a życie religijne na terytorium diecezji pomezańskiej w okresie nowożytnym, pod. red. Janusza Hochleitnera 2014

Kozioł & Kozioł Katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum w Kwidzynie, Witkowicz-Pałka Ewa 2014

Prahistoryczne bursztyniarstwo na Żuławach Wiślanych. Późnoneolityczne centrum pozyskiwania i obróbki bursztynu w niedźwiedzióweckim mikroregionie osadniczym (3300-2400 l. p.n.e., Mazurowski Ryszard F. 2014

Ród Sierakowskich na ziemi malborskiej, pod red. Janusza Hochleitnera i Piotra Szwedowskiego 2014

Witraże w zbiorach MZM. Katalog, Witkowicz-Pałka Ewa 2014

Trzy Wieki w granicach Rzeczpospolitej 2014

Ziemia Malborska – zręby zapomnianej tożsamości, pod red. Janusza Hochleitnera i Piotra Szwedowskiego 2014

„Kwidzyńska rekluza” Uniwersalne i regionalne przejawy kultu bł. Doroty z Mątów Wielkich pod red. Janusza Hochleitnera 2014

XXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2015 2015

Funkcje muzeum współcześnie. Wyzwania i interpretacja oferty muzealnej, pod red. Janusza Hochleitnera i Wiesławy Połom-Jakubowicz 2015

Księgozbiory rozproszone. Losy księgozbiorów historycznych po II wojnie światowej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez MZM 19 października 2012 2015

Monachijczyk w Malborku. Karty z podróży wedutysty Domenica Quaglio do Prus w 1832 roku. Katalog wystawy pod red. Justyny Lijki 2015

Monumentalna figura Madonny w kościele NMP w Malborku. Konteksty historyczne, artystyczne i konserwatorskie, red. Janusz Hochleitner 2015

Przywracanie historii. Losy malborskich zbiorów po II wojnie światowej. Katalog wystawy czasowej pod red. Aleksandry Siuciak 2015

Węgry. Zespół osadniczy na pograniczu pomorsko-pruskim w XI-XII w., Haftka Mieczysław, Wadyl Sławomir 2015

Z dziejów religijnych Pomezanii w XVIII wieku, tom I Synteza dziejów, Józefczyk Mieczysław 2015

Z dziejów religijnych Pomezanii w XVIII wieku, tom II Źródła do dziejów XVIII-wiecznej Pomezanii, Józefczyk Mieczysław 2015

Kaplica św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja, pod red. Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego, wyd. II 2016

Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje, wystrój, konserwacja, pod red. Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego, wyd. II 2016

Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach w kontekście europejskim, Arszyński Marian 2016

Wieża Klesza i Domek Dzwonnika na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje i konserwacja, pod red. Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego, wyd. II 2016

Magiczna przestrzeń Złotej Bramy. Progres czy regres? 2016

Żadnej Melancholii-wystawa obrazów Katarzyny Ślusarskiej 2017

XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego 2017

Mariusz Stawarski Malarstwo 2017

Gwiazdy orderowe 2017

W służbie zabytków 2017

Sztuka jest KUL 2018

Ceramika europejska w zbiorach MZM 2018

Zamek w Malborku 1882-1945 Dni powszednie odbudowy 2018

Broń drzewcowa i obuchowa w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku 2018

Studia Zamkowe T.V 2018

Holenderskie Flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych. Umywalnia na Zamku Wysokim w Malborku. Jej historia i wystrój 2018

Holenderskie Flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych. Mody i wnętrza 2018

Organizacja życia na zamku krzyżackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów 1309-1457, Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda 2019

Katalog Rysunków architektonicznych dawnego Zarządu Odbudowy Zamku w Malborku (1817-1945), Mariusz Mierzwiński 2019

Der Hochmeisterpalast auf der Marienburg, Christofer Herrmann 2019

Studia Zamkowe T.VI 2019

Sapientia Aedificavit Sibi Domum Mądrość zbudowała sobie dom…t.2 2019

Tkanina artystyczna w zbiorach MZM 2019

Bilde von Prage Czeska Rzeźba kamienna stylu pięknego około 1400 w państwie krzyżackim w Prusach 2020

Zamek Malbork w czasach wielkich mistrzów oraz zarys jego dalszych dziejów. Vademecum dla zwiedzających 2020

Malbork Castle in the Grand Masters’ Times’ Including an Outline of its Subsequent history. A Visitor’s Companion 2020

Studia Zamkowe T.VII, red. Janusz Trupinda 2020

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.