PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Malbork między sacrum a politykąKonferencja spotkania malborskieMuzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Konferencyjny Karwan, 28-29 września 2022      Konferencja  „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku”      Organizatorzy:  Muzeum Zamkowe w Malborku Polski Komitet 60-lecie Biennale

Wydawnictwo / Wydawnictwo

 

 

Muzeum Zamkowe w Malborku prowadzi działalność wydawniczą nieprzerwanie od 1962 r. i jest jednym z najaktywniejszych wydawnictw muzealnych w Polsce. Działania te Muzeum realizuje poprzez obsługę procesu edytorskiego katalogów zbiorów i wystawa czasowych, monografii naukowych oraz publikacji popularni-naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy objętych działalnością wystawienniczą, badawczą i dydaktyczną prowadzoną przez pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku oraz publikacji informacyjno-promocyjnych. W dorobku wydawniczym Muzeum znajdują się także publikacje pracowników naukowych i muzealników z całej Europy.  Od 2004 Muzeum wydaje swój periodyk, który od 2018 r. jest rocznikiem.


Nadzór merytoryczny nad działalnością wydawniczą sprawuje Dyrektor Muzeum, pełniąc jednocześnie funkcję Redaktora Naczelnego. Organem doradczym w sprawach wydawniczych jest Kolegium Wydawnicze Muzeum Zamkowego w Malborku.

 

 

NS