PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Nowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuKonferencja spotkania malborskieWystawa Malbork między sacrum a politykąPodcast Posłuchaj Muzeum

Wystawy i wnętrza / Sala Królewiecka

 

W średniowieczu istniały w tym miejscu dwa podłużne pomieszczenia, oświetlone każde jednym oknem – wymieniane w krzyżackich księgach rachunkowych: izba i izdebka mistrza.

 

Sala Królewiecka

Sala Królewiecka
 

Ostatnie badania wykazały, że wnętrza były dekorowane malowaną wicią roślinną – fragment tej dawnej dekoracji zachowano w odkrywce na południowej ścianie sali. W pierwszej połowie XIX wieku, w trakcie restauracji zamku zwanej dziś romantyczną, istniejące tu wnętrza zostały przebudowane na – podobnie do sąsiednich refektarzy – jedno kwadratowe wnętrze o sklepieniu wspartym na centralnym filarze. Wici roślinne w polach tarczowych namalował gdański artysta Gregorovius. Na ścianie wschodniej zbudowano kominek, mimo że sala posiada w podłodze wyloty kanałów centralnego ogrzewania. Prace restauratorskie dofinansowały władze miasta Królewca, stąd nazwa sali. W trakcie drugiej restauracji zamku u schyłku XIX i na początku XX wieku ściany otrzymały ugrowy kolor ścian. Po II wojnie światowej całość zamalowano na biało. Podczas prac konserwatorskich w latach 90. XX stulecia przywrócono wystrój sali z czasów restauracji romantycznej, z zielonymi ścianami i wiciami Gregoroviusa w polach tarczowych.

 

Ciekawostką jest fakt, iż filar dźwigający sklepienie – zarówno jego granitowy trzon, jak i wapienna baza oraz kapitel – został zmontowany z zabytkowych, gotyckich elementów, znalezionych przez restauratorów romantycznych gdzieś na terenie zamku. Obecne wyposażenie tworzy garnitur mebli neogotyckich i graficzne portrety osób związanych z ówczesnymi pracami na zamku.

 

NS