PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-leciePodcast Posłuchaj MuzeumWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w Malborku

Wystawy i wnętrza / Wystawa broni i uzbrojenia

Wystawa broni i uzbrojeniaWystawa broni i uzbrojeniaWystawa broni i uzbrojeniaWystawa broni i uzbrojeniaWystawa broni i uzbrojeniaWystawa broni i uzbrojeniaWystawa broni i uzbrojeniaWystawa broni i uzbrojeniaWystawa broni i uzbrojeniaWystawa broni i uzbrojeniaWystawa broni i uzbrojeniaWystawa broni i uzbrojeniaWystawa broni i uzbrojeniaWystawa broni i uzbrojeniaWystawa broni i uzbrojenia

Oręż europejski na zamku w Malborku – 500 lat historii broni na jednej wystawie

Zamek malborski powstał jako warownia zakonu krzyżackiego i taką funkcję pełnił właściwie przez całą swoją historię, nawet wtedy, kiedy Krzyżaków dawno tu nie było. A jeżeli zamek – to broń. W Malborku nie mogło zabraknąć zbrojowni – miejsca, gdzie przechowywano uzbrojenie i dbano o jego stan. Nawiązaniem do tego fragmentu dziejów warowni jest wystawa „Zbrojownia malborska. Oręż europejski”. To prawdziwa uczta nie tylko dla miłośników broni, ale także dla tych, którzy zechcą podziwiać kunszt dawnych artystów, zachwycić się wspaniałością i bogactwem zdobień, maestrią wykonania poszczególnych eksponatów: końskich czapraków i całych końskich rzędów, zbroi husarskich, mieczy, rapierów, szabel, muszkietów.

 

Ponad 600 eksponatów daje pełne wyobrażenie o ewolucji uzbrojenia europejskiego od średniowiecza do I połowy XIX wieku. Miłośnik wypraw krzyżowych zatrzyma się przy mieczach, pochodzących z tego okresu, mając świadomość, że być może te konkretne eksponaty widziały pruską rejzę, czyli wyprawę zbrojną na Litwę w XIV w.

 

Zainteresowany myślistwem nacieszy oko widokiem wspaniale zdobionych kusz myśliwskich, miłośnik broni palnej będzie mógł prześledzić rozwój tego rodzaju broni, od pierwszych arkebuzów i bombard do karabinów i pistoletów z zamkiem kapiszonowym (XV-XIX w.).

 

Pasjonat polskiej husarii również będzie usatysfakcjonowany – zbroje, hełmy, szable husarskie i inne elementy wyposażenia tej legendarnej formacji zadowolą najbardziej wymagającego zwiedzającego. A jeśli ktoś będzie odczuwał jeszcze niedosyt, to z pewnością jego oczekiwania spełni wystawa z orężem wschodnim – perskim, indoperskim i tureckim.

 


 

Orient - uzbrojenie perskie, indoperskie i tureckie

 

Wystawa prezentująca ponad 130 eksponatów nowożytnego oręża orientalnego jest znakomitym uzupełnieniem wystawy oręża europejskiego. Już przekraczając drzwi prowadzące do ekspozycji Orientu, wchodzimy do innego świata – wystrój, kolorystyka, światło – wszystko to przenosi nas do legendarnych krain Bliskiego i Dalekiego Wschodu: Persji, Arabii i Indii.

 

Oglądamy więc dzieła wschodnich rzemieślników: zbroje, hełmy, łuki, perskie i indyjskie miecze i szable. Nie brakuje także broni palnej i towarzyszącego jej ekwipunku, jak chociażby prochownic. A wszystko to wspaniale wykonane i ozdobione. Zachwyt budzą chociażby rękojeści szabel – niektóre złocone, inne wykonane z kości słoniowej. Nie mniej interesujące są zdobienia ich głowni. Oglądając wystawę oręża orientalnego, ilustrowaną malarskimi przedstawieniami wschodnich, historycznych bitew, słyszymy niemalże jej odgłosy, krzyki wojowników, szczęk broni.

 

Zwiedzając obie wystawy: tzw. zbrojownię europejską i oręża wschodniego, możemy nie tylko porównać jak owa broń i uzbrojenie ewoluowały, ale także dostrzec wzajemne wpływy – Europy na Orient i Orientu na Europę. Takim miejscem wzajemnego przenikania się wpływów wschodnich i zachodnich były na przykład Bałkany, skąd pochodzi część prezentowanych eksponatów.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.