PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuKonferencja spotkania malborskieMuzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Konferencyjny Karwan, 28-29 września 2022      Konferencja  „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku”      Organizatorzy:  Muzeum Zamkowe w Malborku Polski Komitet 60-lecie Biennale

Zbiory / Gabinet Numizmatyczny

 

Jan Höhn Młodszy, Medal upamiętniający powstanie Ligi Antytureckiej i zwycięstwa nad Turcją 1684, Fot. B.L.Okońscy

 

Jan Höhn Młodszy, Medal upamiętniający powstanie Ligi Antytureckiej i zwycięstwa
nad Turcją 1684, Fot. B. i L.Okońscy 

Zbiory Gabinetu Numizmatycznego były tworzone od pierwszych dni powołania Muzeum Zamkowego w Malborku w 1961 roku. Początkowo były to zakupy dokonywane przez Społeczny Komitet Odbudowy. Zbiory podzielone są na trzy kolekcje: Monety, Medale oraz Kopie i Inne.

 

W Gabinecie Numizmatycznym znajduje się zespół prawie ponad 4.500 monet związanych z państwem polskim, przede wszystkim Koroną (bez Pomorza Zachodniego i Śląska) za szczególnym uwzględnieniem Prus Królewskich. Znaczącą, ciągle powiększaną grupą są monety Zakonu Niemieckiego w Prusach. Muzeum Zamkowe jest na liście muzeów, które otrzymują systematycznie od NBP monety kolekcjonerskie.
 
 
Na kolekcję medali składają się obiekty przede wszystkim prezentujące sztukę medalierską Prus oraz liczne medale współczesne (powojenne) związane z historią naszego kraju, medale emitowane przez muzea polskie oraz pojedyncze medale projektowane przez znanych medalierów polskich. Liczną grupę stanowią medale emisji naszego muzeum. Są to przede wszystkim medale (lane i bite) emitowane od 1965 roku a projektowane przez znanych medalierów polskich na Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego oraz medale okolicznościowe.
 
 
W kolekcji kopii i innych obiektów związanych z pieniądzem oprócz nielicznej grupy kopii monet i banknotów znajdują się banknoty związane z Malborkiem - są to notgeldy emitowane w czasie I wojny światowej oraz notgeldy będące odbiciem propagandy niemieckiej prowadzonej w związku z plebiscytem 11 lipca 1920 roku. Ciekawą grupę obiektów stanowią ważki dukatowe (do sprawdzania wagi monet złotych), sakiewki, portmonetki oraz skarbonki z XIX i XX wieku.
 

Portmonetki
NS