PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa Malbork między sacrum a politykąKonferencja spotkania malborskieMuzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Konferencyjny Karwan, 28-29 września 2022      Konferencja  „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku”      Organizatorzy:  Muzeum Zamkowe w Malborku Polski Komitet 60-lecie Biennale

Zbiory / Kolekcja Detalu Architektonicznego

 

Głowica kolumny z przedstawie-
niem Bożego Narodzenia,
Kapitularz na Zamku Wysokim


         

 

Tworzenie kolekcji detalu rozpoczęło się w początkach naukowej konserwacji zamku w Malborku. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Conrad Steinbrecht, który w 1882 roku podjął prace konserwatorskie i badawcze w malborskim zespole zamkowym. Ze swych wojaży badawczych skwapliwie zwoził do malborskiego zamku wszelkie detale architektoniczne możliwe do pozyskania bez większego uszczerbku dla zabytków. Już na początku XX wieku zbiory te stały się tak znane, że do malborskiej kolekcji trafiły detale pochodzące z Chin, także ze słynnego muru.

 

Następca Steinbrechta, Bernhard Schmid, większą uwagę przywiązywał do gromadzenia detali i elementów konstrukcyjnych zabytków budownictwa fachwerkowego na Żuławach. Jego działania w tym kierunku – rozpoczęte już w początku XX wieku, gdy piastował on urząd Konserwatora Rządowego dla Prowincji Prusy Zachodnie – zaowocowały zgromadzeniem na zamku malborskim pokaźnej kolekcji drewnianych detali budownictwa regionalnego.


Zniszczenia zamku w 1945 roku w pewnym sensie stały się zaczynem znacznego rozrostu kolekcji detalu. W trakcie szeroko prowadzonych prac związanych z odgruzowywaniem zamku wyselekcjonowano bardzo liczne, średniowieczne detale. Znalazły one swoje miejsce w kolekcji, ale też wiele z nich w trakcie odbudowy malborskiej warowni trafiło na swoje pierwotne miejsca.

 

NS