PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Wystawa "„Jaćwingowie – zapomniani wojownicy” w Muzeum Zamkowym w Malborku oddział w SztumieMuzeum Zamkowe w Malborku, Ośrodek Konferencyjny Karwan, 28-29 września 2022      Konferencja  „Średniowieczne i nowożytne zamki – granice i formy ochrony w XXI wieku”      Organizatorzy:  Muzeum Zamkowe w Malborku Polski Komitet Konferencja spotkania malborskieWystawa „Ruiny i odbudowa w obiektywie Macieja Kilarskiego” 20 kwietnia ‒31 grudnia 2022 r. Sala wystaw czasowych, tzw. Łaźnia na Zamku Średnim

Zbiory / Kolekcja Witraży

 

 Kwatera witrażowa z kompozycją abstrakcyjną Władysław Kozioł, lata 70. XX w

Kwatera witrażowa
z kompozycją abstrakcyjną
Władysław Kozioł, lata 70. XX w.

Kolekcję witraży tworzą głównie pozo­stałości dawnych oszkleń kompleksu zamkowego (109 obiektów) oraz relikty oszkleń witrażowych malborskiego Nowego Ratusza (30 kwater).


Kolejnych 30 kwater w tej kolekcji to obiekty współczesne autorstwa Włady­sława Kozioła z Torunia, którego twórczość ściśle związana jest z malborskim zamkiem.

 
 

 
Do zbioru wciąż pozyskiwane są pojedyncze egzemplarze dawnych oszkleń zamkowych wydobywane z piwnic i scalane w procesie konserwacji, bądź wykupywane z rąk prywatnych oferentów. Sukcesywnie też poszczególne zespoły osadzane są w oknach na swoich pierwotnych miejscach (Kapitularz, kaplica św. Anny).
 
 
 

Rozeta witrażowa (dawne oszklenie Wielkiego Refektarza
na zamku w Malborku) Franz Lauterbach, 1909 r.