PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Straty wojenneNocne ZwiedzanieOśrodek konferencyjny KARWANZamkowe kameralia - grudzień

Bilety / Bilety indywidualne

 

Turysta indywidualny – cennik

Bilety indywidualne sprzedawane są z wliczoną w cenę opłatą za przewodnika lub audioprzewodnik (ilość audioprzewodników jest ograniczona).

 

Audioprzewodniki dostępne są w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim, a osoby niesłyszące w polskim języku migowym.

 

Bilety dostępne są online lub w kasach muzeum. Ilość miejsc - bez ograniczeń.

Czas zwiedzania około 3 godziny, grupa z przewodnikiem startuje co 30 minut.

Nie prowadzimy rezerwacji telefonicznej.

 

Sezon letni: 01.05-30.09

 

Typ biletu
Pełna cena
Obniżona cena *
17:15
    Bilet normalny
39,50 PLN
29,50 PLN
Bilet ulgowy
29,50 PLN
19 PLN
 
* zwiedzanie z przewodnikiem w ograniczonym zakresie - tereny zamkowe oraz wybrane wystawy (czas zwiedzania ok. 1,5 h)

 

 

Sezon zimowy: 01.10-30.04
 
Typ biletu Pełna cena
Obniżona cena*
13:15-14:00
    Bilet normalny 29,50 PLN 19 PLN
Bilet ulgowy 20,50 PLN 14 PLN
 
* zwiedzanie z przewodnikiem w ograniczonym zakresie - tereny zamkowe oraz wybrane wystawy (czas zwiedzania ok. 1,5 h)
 
Bilety indywidualne z wliczoną w cenę opłatą za przewodnika lub audioprzewodnik w języku obcym:
 
 
Typ biletu
Cena w sezonie
Cena poza sezonem
    Bilet normalny
39,50 PLN
29,50 PLN
Bilet ulgowy
29,50 PLN
20,50 PLN

 

Przewodnicy dostępni są w lipcu i sierpniu (codziennie)
przewodnik w j. angielskim o godz. 11.30
przewodnik w j. niemieckim o godz. 11.00
przewodnik w j. rosyjskim o godz. 12.00

Istnieje możliwość wykupienia przewodnika indywidualnie w cenie 240,00 PLN w języchach: angielskim, niemieckim i rosyjskim. Ilość przewodników w językach obcych jest ograniczona. O dostępność należy pytać w kasach muzeum.

 

 

Bilety indywidualne na tereny zamkowe po zamknięciu wystaw:

 

 
Typ biletu
Cena
Bilet normalny
7 PLN
Bilet ulgowy
4 PLN

 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów.

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.