Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Kolekcje

Zabytki Techniki

Zabytki Techniki to najmłodsza z zamkowych kolekcji. Utworzona w 2003 roku, w chwili obecnej liczy 32 obiekty podzielone na trzy grupy. Do pierwszej należą urządzenia mechaniczne, stanowiące stałe wyposażenie młyna kaszowego na Zamku Wysokim. W skład tego zespołu wchodzą: mlewnik, stępa, odsiewacz, wialnia i kierat. Do kolejnej grupy należy zespół jedenastu kamieni żarnowych, z których najstarszy pochodzi z X-XI w. Grupa trzecia to pozostałości wiatraka typu holenderskiego powstałego w 1834 roku w Krzewsku, pod Elblągiem, dzięki funduszom króla Prus Fryderyka Wilhelma III i noszącego dumną nazwę Młyn Łaski Królewskiej (Königsgnaden-Mühle). Był to jeden z najstarszych żuławskich wiatraków, służących do odwodnienia terenów. Jego oryginalność polegała na tym, że koło czerpakowe umieszczone było wewnątrz budowli. Późniejsze miały takie koła na zewnątrz. Wiatrak rozebrany został w 1913 roku, a elementy jego napędu przeniesiono na Zamek Wysoki w Malborku. Potężne wały wyciosane z pojedynczych pni, umieszczono pod krużgankiem zachodnim. Pionowy ma 10,5 m długości, skrzydłowy 5,4 m. Koła trybowe i czerpakowe trafiły pod Gdanisko.

Warto przeczytać: ► R. Rząd, Młyn i kolekcja zabytków techniki w Muzeum Zamkowym w Malborku, [w:] Przegląd zbożowo-młynarski, 2/2019, s. 54-58

 

 

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78