Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 16:00

Wizyta

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

Niniejszy regulamin zwiedzania, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku, mieszczącego się przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork, zwanego dalej „Muzeum”.
1. Muzeum jest otwarte 7 dni w tygodniu.
2. Ze względów bezpieczeństwa Muzeum można zwiedzać wyłącznie z audioprzewodnikiem lub przewodnikiem.
3. Poniedziałek jest dniem bezpłatnego zwiedzania. Tego dnia nie są pobierane opłaty za bilety wstępu. W tym dniu w kasie należy pobrać bilet bezpłatny.
4. W poniedziałki dostępna jest wyłącznie Trasa Zielona obejmująca tereny zamkowe. Przebieg trasy: wały von Plauena, tereny Przedzamcza, dziedziniec Zamku Średniego, dziedziniec Zamku Wysokiego, tarasy, kaplica grzebalna wielkich mistrzów, cmentarz konwentualny, ogród Wielkich Mistrzów, fosa kryta i Międzymurze Zachodnie.
W poniedziałki Trasa Zielona dostępna w godz. 9.00-16.00, ostatnie wejście o godz. 14.30.
5. Od wtorku do niedzieli ruch turystyczny odbywa się:
5.1. Trasą Historyczną obejmującą tereny zamkowe i wnętrza historyczno-wystawowe.
Trasa Historyczna jest dostępna w godz. 9.00-15.00, ostatnie wejście o godz.13.00.
Turyści indywidualni:
Bilet wstępu z audioprzewodnikiem lub przewodnikiem w cenie:
a) bilet normalny – 70 zł
b) bilet ulgowy – 50 zł
c) posiadacze karty mieszkańca Miasta Malbork – 20 zł
d) posiadacze karty wolontariusza – 20 zł
e) bilety rodzinne (2 + 2) – 220 zł
f) bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny:
– bilet normalny – 50 zł
– bilet ulgowy – 30 zł
g) dzieci do 7 lat – wstęp bezpłatny, należy pobrać bilet „0” w kasie muzeum.
Liczebność grupy turystów indywidualnych z przewodnikiem nie może przekroczyć 30 osób.
Turyści grupowi:
a) bilet normalny – 55 zł
b) bilet ulgowy – 35 zł
c) bilet szkolny – 20 zł
d) dzieci do lat 7 – wstęp bezpłatny, należy pobrać bilet „0” w kasie Muzeum.
Obowiązuje dopłata przewodnicka od grupy w wysokości 250 zł za przewodnika w języku polskim lub w języku obcym. Liczebność grupy nie może przekroczyć 30 osób. Grupy wyposażone w system guide-tour mogą liczyć do 40 osób. Rezerwacje grup zorganizowanych przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres rezerwacja@zamek.malbork.pl. z min. 3-dniowym wyprzedzeniem.
5.2. Trasą Zieloną obejmującą tereny zamkowe.
Trasa Zielona jest dostępna w godz.13.15 – 16.00, ostatnie wejście o godz. 14.30.
Turyści indywidualni:
Bilet wstępu z audioprzewodnikiem lub przewodnikiem w cenie:
a) bilet normalny – 30 zł
b) bilet ulgowy – 20 zł
c) posiadacze karty mieszkańca Miasta Malbork – 20 zł
d) posiadacze karty wolontariusza – 20 zł
e) bilety rodzinne (2+2) – 90 zł
f) bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny:
– bilet normalny – 20 zł
– bilet ulgowy – 15 zł
g) dzieci do 7 lat – wstęp bezpłatny, należy pobrać bilet „0” w kasie muzeum.
Liczebność grupy turystów indywidualnych z przewodnikiem nie może przekroczyć 30 osób.
Turyści grupowi:
a) bilet normalny – 25 zł
b) bilet ulgowy – 15 zł
Obowiązuje dopłata przewodnicka od grupy w wysokości 250 zł za przewodnika w języku polskim lub w języku obcym. Liczebność grupy nie może przekroczyć 30 osób. Grupy wyposażone w system guide-tour mogą liczyć do 40 osób. Rezerwacje grup zorganizowanych przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres rezerwacja@zamek.malbork.pl. z min. 3-dniowym wyprzedzeniem.
6. Dostępny jest bilet wstępu „3 Zamki”, który upoważnia do zwiedzania trzech zamków: w Malborku, Sztumie i Kwidzynie.
Bilet „3 Zamki” ważny jest 14 dni i uprawnia do zwiedzania zamku w Malborku Trasą Historyczną z audioprzewodnikiem lub z przewodnikiem, zamku w Sztumie z audioprzewodnikiem oraz zamku w Kwidzynie z audioprzewodnikiem.
Muzeum Zamkowe w Malborku dostępne jest od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 – 16.00 (ostatnie wejście o godz. 13.00), Zamek w Sztumie dostępny od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 – 15.00 (ostatnie wejście o godz. 14.00), Zamek w Kwidzynie dostępny od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 – 15.00 (ostatnie wejście o godz. 14.00).
Koszt biletu wynosi:
a) bilet normalny – 100 zł
b) bilet ulgowy – 70 zł
c) dzieci do 7 lat – wstęp bezpłatny, należy pobrać bilet „0” w kasie muzeum.
7. Zapraszamy na zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez edukatorów muzealnych – wcześniejsza rezerwacja terminu i ustalenie tematu zajęć telefonicznie lub osobiście w Muzeum. Zajęcia odbywają się we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 9.00-14.00 – wstęp 10 zł.
8. W poniedziałki, oraz po godzinach otwarcia Muzeum, na zamówienie zwiedzających, możliwe jest otwarcie wystawy lub wnętrza za dodatkową opłatą 400 PLN plus 23 % VAT za każda wystawę lub wnętrze.
9. Na każdą godzinę zwiedzania Muzeum dostępna jest limitowana ilość 500 szt. biletów w sekwencjach co 30 min. po 250 biletów.
10. Bilety wstępu do Muzeum są dostępne w kasach biletowych, w biletomatach oraz online. Uprzejmie prosimy o dokonywanie transakcji finansowych kartami płatniczymi.
11. Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej.
12. Dokumenty uprawniające do zakupu biletów ulgowych prosimy okazywać kasjerowi przed zakupem biletów.
13. Zakupione bilety podlegają elektronicznej kontroli w bramie wejściowej do Muzeum.
14. Zakupione w kasie bilety nie podlegają zwrotowi lub wymianie na bilety w innej cenie lub na inne Wydarzenie, inny termin Wydarzenia lub inną formę przewodnika.
15. Stosownie do treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
16. W Muzeum Zamkowym w Malborku obowiązują następujące zakazy:
a) dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych,
b) wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośnego zachowania stwarzania sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu,
c) wnoszenia broni palnej,
d) wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,
e) wnoszenia dużych bagaży oraz plecaków (uwaga: przed wejściem na teren Muzeum, uprawnione do tego służby, mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż),
f) wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyjątkiem psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo,
g) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
h) jedzenia i picia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
i) zwiedzania po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub psychoaktywnych,
j) śmiecenie na terenach zamkowych.
17. Na terenie Muzeum jest możliwość organizacji profesjonalnych sesji zdjęciowych do prywatnego użytku po wykupieniu zezwolenia w kasie biletowej w cenie 200 zł. Organizacja sesji zdjęciowej jest możliwa w godzinach pracy Muzeum.
18. Na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku zwiedzający mają prawo wykonywania bezpłatnie fotografii pamiątkowych i filmów amatorskich.
19. W budynku kas biletowych znajduje się bezpłatna przechowalnia bagażu – szafki samoobsługowe.
20. Na terenie Muzeum, w szyi bramnej za bramą główną, znajduje się bezpłatna przechowalnia wózków dziecięcych.
21. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Rodzice i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
22. Nauczyciel/opiekun grupy szkolnej jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które pozostają pod jego opieką.
23. Osoby z psem asystującym mają wstęp do Muzeum, ale z powodu wąskich i krętych przejść, korytarzy i schodów, przejście całej trasy może być w dużym stopniu utrudnione.
24. Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do niektórych miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności ruchowej oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
25. Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia Muzeum należy zwiedzać w odpowiednim, bezpiecznym obuwiu.
26. Bilety ulgowe wydawane są po okazaniu w kasie stosownych dokumentów. Osoby zwolnione z opłat muszą pobrać bilet bezpłatny w kasie Muzeum.
27. Tereny zamku są chronione i objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym w celach bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia – administratorem danych osobowych Zwiedzającego jest Muzeum Zamkowe w Malborku.
28. Straż Zamkowa oraz Specjalistyczna Uzbrojona Formacja Ochrony, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób nieprzestrzegających zasad zwiedzania obowiązujących w Muzeum.
29. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone na stronie internetowej: www.zamek.malbork.pl

30. Muzeum zastrzega sobie prawo czasowego zamknięcia sal ekspozycyjnych, wynikające z przygotowania sal do wystaw czasowych czy innych wydarzeń organizowanych na terenie instytucji kultury, informacja o powyższym będzie umieszczona na stronie internetowej: www.zamek.malbork.pl
Postanowienia końcowe:
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.malbork.pl i w kasach Muzeum.
2. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu może być powodem poproszenia zwiedzającego przez uprawnione służby o opuszczenie Muzeum.
4. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.malbork.pl oraz w kasie Muzeum.
5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług, można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekreteriat@zamek.malbork.pl lub rezerwacja@zamek.malbork.pl.
6. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały zakupu biletów wstępu w systemie online lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych.

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 16:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 15:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78