Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 16:00 / ostatnie wejście 14.30

Wizyta

Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

Niniejszy regulamin zwiedzania, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zwiedzania Muzeum Zamkowego w Malborku, mieszczącego się przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork, zwanego dalej „Muzeum”.

1. Muzeum jest otwarte 7 dni w tygodniu.

2. Ze względów bezpieczeństwa Muzeum można zwiedzać wyłącznie z audioprzewodnikiem lub przewodnikiem.

3. Poniedziałek jest dniem bezpłatnego zwiedzania Trasą Zieloną. Tego dnia niepobierane są opłaty za bilety  wstępu, a jedynie pobierana jest opłata za audioprzewodnik lub za przewodnika w wysokości 15 zł. W poniedziałki Trasa Zielona dostępna jest w godz. 9.00-16.00, ostatnie wejście o godz. 14.30.

Trasa Zielona prezentuje tereny zamkowe, wały von Plauena, tereny Przedzamcza, dziedziniec Zamku Średniego, dziedziniec Zamku Wysokiego, tarasy, kaplicę grzebalną Wielkich Mistrzów,   cmentarz konwentualny, ogród Wielkich Mistrzów, fosę krytą i Międzymurze Zachodnie. 

 4. Od wtorku do niedzieli ruch turystyczny odbywa się Trasą Historyczną obejmującą tereny zamkowe i wnętrza historyczno-wystawowe. Trasa Historyczna  jest dostępna  w godz. 9.00-15.00, ostatnie wejście o godz. 13.00. 

5.  Na Trasę Historyczną obowiązują bilety wstępu z audioprzewodnikiem lub z przewodnikiem w cenie:

1) Turyści indywidualni:

a) bilet normalny –  70 zł

b) bilet ulgowy –  50 zł

c) posiadacze karty mieszkańca Miasta Malbork – 20 zł

d) posiadacze karty wolontariusza – 20 zł 

e) bilety rodzinne (2 + 2) – 220 zł

f) bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny:

  – bilet normalny – 50 zł

  – bilet ulgowy – 30 zł 

g) dzieci do 7 lat – wstęp bezpłatny

  W cenę biletu wliczona  jest opłata przewodnicka lub opłata za audioprzewodnik. 

 

2) Turyści grupowi:

a) bilet normalny – 55 zł

b) bilet ulgowy – 35 zł

c) bilet szkolny – 20 zł

Obowiązkowa dopłata przewodnicka od grupy w wysokości 250 zł za przewodnika w języku polskim lub w języku obcym. Liczebność grupy z przewodnikiem nie może przekroczyć 30 osób. 

Grupy wyposażone w system guide – tour mogą liczyć do 40 osób.  

6.  Od wtorku do niedzieli dostępna jest również Trasa Zielona w godz.13.15-16.00, ostatnie wejście o godz. 14.30.

7.  Wysokość opłat jednorazowego wstępu z audioprzewodnikiem lub z przewodnikiem na Trasę Zieloną wynosi:

 

1) Turyści Indywidualni:

a) bilet normalny – 30 zł

b) bilet ulgowy – 20 zł

c) posiadacze karty mieszkańca Miasta Malbork – 20 zł

d) posiadacze karty wolontariusza – 20 zł 

e) bilety rodzinne (2+2) – 90 zł

f) bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny:

– bilet normalny – 20 zł

– bilet ulgowy – 15 zł 

g) dzieci do 7 lat – wstęp bezpłatny 

W cenę biletu wliczona  jest opłata przewodnicka lub opłata za audioprzewodnik. 

 

2) Turyści grupowi:

a) bilet normalny – 25 zł

b) bilet ulgowy – 15 zł

Obowiązkowa dopłata przewodnicka w wysokości 250 zł od grupy za przewodnika w języku polskim lub w języku obcym. Liczebność grupy z przewodnikiem nie może przekroczyć 30 osób.

Grupy wyposażone w system guide – tour mogą liczyć do 40 osób.

8. Dostępny jest bilet wstępu „3 Zamki”, który upoważnia do zwiedzania trzech zamków w Malborku, Sztumie i Kwidzynie. 

Bilet  „3 Zamki” ważny jest 14 dni i uprawnia do zwiedzania zamku w Malborku Trasą Historyczną 

z audioprzewodnikiem lub z przewodnikiem, zamku w Sztumie z audioprzewodnikiem  oraz zamku w Kwidzynie z audioprzewodnikiem.

Muzeum Zamkowe w Malborku dostępne jest od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 – 15.00 (ostatnie wejście o godz. 13.00), Zamek w Sztumie dostępny od wtorku do niedzieli w  godz. 9.00 -17.00  (ostatnie wejście o godz. 16.00), Zamek w Kwidzynie dostępny od wtorku do niedzieli w godz. 9.00 – 17.00 (ostatnie wejście o godz. 16.00).

Koszt biletu wynosi:

a) bilet normalny – 100 zł

b) bilet ulgowy – 70 zł

 

 9. Zapraszamy na Nocne Zwiedzanie.

Zwiedzanie trwa 1,5 godz. i prowadzi terenami zamkowymi przez dziedzińce, tarasy, krużganki oraz wybrane wnętrza zamkowe.

W okresie 19 września – 31 grudnia Nocne zwiedzanie odbywa się we wtorek, środę, czwartek i piątek o godz. 18.00 wyłącznie na podstawie indywidualnego zamówienia – (rezerwacja przynajmniej z 2-dniowym wyprzedzeniem):

  •  telefonicznie: +48 55 647 08 57 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00)

  •  e-mailowo: karwan@zamek.malbork.pl

 W cenę biletu wliczona jest opłata za przewodnika

 

a) opłata ryczałtowa dla grup liczących do 10 osób z przewodnikiem na wyłączność (w jęz. polskim, w jęz. angielskim, niemieckim lub rosyjskim) wynosi 600 zł  

b) grupy liczące powyżej 10 osób  – bilet normalny 50 zł /os., bilet ulgowy 40 zł /os.

Punkt zbiórki i formowanie grup, rozpoczęcie zwiedzania – budynek/plac – Kasy Muzeum (Plac 60-lecia MZM).

11. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez edukatorów muzealnych – wstęp 5 zł 

12. W poniedziałki i po godzinach otwarcia Muzeum na zamówienie zwiedzających możliwe jest otwarcie wystawy lub wnętrza za dodatkową opłatą 400 PLN plus 23 % VAT  za każda wystawę lub wnętrze.

13. Na każdą godzinę zwiedzania Muzeum dostępna  jest limitowana ilość 500 szt. biletów w sekwencjach co 30 min. po 250 biletów.

14. Bilety wstępu do Muzeum są dostępne w kasach biletowych, w biletomatach (płatność tylko kartą) oraz online. Uprzejmie prosimy o dokonywanie transakcji finansowych kartami płatniczymi.

15. Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej.

16. Zakupione bilety podlegają elektronicznej kontroli w bramie wejściowej do Muzeum.

17. Dokumenty uprawniające do zakupu biletów ulgowych prosimy okazywać kasjerowi przed zakupem biletów.

18. Liczebność grupy z przewodnikiem nie może przekroczyć 30 osób. Grupy wyposażone w system  guide – tour mogą liczyć do 40 osób.

19. Zalecane jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk umieszczonych przez organizatora na trasie  zwiedzania.

 20. W Muzeum Zamkowym w Malborku obowiązują następujące zakazy:

a) dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych 

b) wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośne zachowania, stwarzanie sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu

c) wnoszenia broni palnej

d) wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów

e) wnoszenia bagaży oraz plecaków powyżej wymiaru 40 x 50 cm ( uwaga: przed wejściem na teren Muzeum uprawnione do tego służby mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż)

f) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika)

g) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych

h) jedzenia i picia we wnętrzach i na wystawach

i) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających

j) śmiecenie na terenach zamkowych

21.  Na terenie Muzeum jest możliwość organizacji sesji zdjęciowej do prywatnego użytku po wykupieniu   zezwolenia w kasie biletowej w cenie 200 zł. 

22.  Na terenie Muzeum Zamkowego w  Malborku zwiedzający mają prawo wykonywania bezpłatnie fotografii pamiątkowych i filmów  amatorskich.

23.  W budynku kas biletowych znajduje się bezpłatna przechowalnia bagażu.

24.  Na terenie Muzeum, w szyi bramnej za bramą główną, znajduje się bezpłatna przechowalnia wózków dziecięcych.

25.  Na terenie Muzeum znajduje się bezpłatna przechowalnia zwierząt dostępna w okresie od 1  kwietnia do 30 września w godz. 9.00 – 19.00, po okazaniu zakupionego biletu do Muzeum i książeczki zdrowia zwierzęcia. Regulamin korzystania z przechowalni dostępny jest na stronie www.zamek.malbork.pl

26.  Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

27.  Osoby z psem asystującym mają wstęp do Muzeum, ale z powodu wąskich i krętych przejść,  korytarzy i schodów przejście całej trasy może być w dużym stopniu utrudnione.

28.  Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do niektórych miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności ruchowej oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

29.  Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia Muzeum należy zwiedzać w odpowiednim, bezpiecznym obuwiu.

30.  Osoby uprawnione, o których mowa w art. 10 ust. 3b Ustawy o muzeach są zwolnione z ponoszenia opłat za wstęp do Muzeum. Bilety bezpłatne wydawane są w kasie po okazaniu stosownych dokumentów. 

31. Osobom uprawnionym, o których mowa w art. 10 ust. 3a Ustawy o muzeach przysługuje prawo   zakupu biletów ulgowych. Bilety ulgowe wydawane są po okazaniu w kasie stosownych  dokumentów.

32. Tereny zamku są chronione i objęte całodobowym monitoringiem wizyjnym w celach bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia – administratorem danych osobowych Zwiedzającego jest Muzeum Zamkowe w Malborku.

34.  Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób nieprzestrzegających zasad zwiedzania  Muzeum Zamkowego w Malborku.

35.  Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone na stronie internetowej: www.zamek.malbork.pl

 

Postanowienia końcowe:

 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.malbork.pl i w kasach Muzeum.

2. Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

3. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu może być powodem poproszenia  zwiedzającego przez uprawnione służby o opuszczenie Muzeum. 

4. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.malbork.pl oraz w kasie Muzeum.

5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sekreteriat@zamek.malbork.pl lub rezerwacja@zamek.malbork.pl

6. Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały zakupu biletów wstępu w systemie online lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych.

 

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 16:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 15:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78