Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Kolekcje

Kolekcja Ekslibrisu

W skład kolekcji ekslibrisu wchodzi ponad 22 tysiące obiektów, którymi są niewielkie, graficzne odbitki zawierające w polu kompozycji dedykację, na która składa się zwrot ex libris („z książki”) bądź jego zamiennik oraz imię i nazwisko właściciela lub nazwa instytucji (np. muzeum lub biblioteki). Są one związane ze zwyczajem przyklejania na wewnętrznej okładce książki tego typu znaków własnościowych dokumentujących przynależność do określonego księgozbioru. Z kolekcją tą wiąże się odbywające się co dwa lata Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego, będące najstarszą na świecie cyklicznie organizowaną imprezą artystyczną. W jego trakcie prezentowane są bieżące dokonania twórcze w miniaturze graficznej. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1963 roku, kiedy ówczesny dyrektor Muzeum, Henryk Raczyniewski oraz Społeczny Komitet Odbudowy Zamku ogłosił konkurs na ekslibris biblioteki zamkowej. Stało się to pretekstem do dalszej realizacji koncepcji o prezentowaniu dorobku najwybitniejszych grafików polskich i zagranicznych. Zbiór składa się z prac podarowanych przez artystów biorących udział w kolejnych edycjach Biennale. W mniejszym stopniu są to prace zakupione przez Muzeum oraz dary kolekcjonerów. W kolekcji znajdują się ekslibrisy wykonane przez najwybitniejszych grafików polskich, jak i zagranicznych, m.in.: Wojciecha Jakubowskiego, Aliny Kalczyńskiej, Jerzego Jarnuszkiewicza, Józefa Gielniaka, Yuri Borovitskiego, Jurija Jakovenko, Roberta E. Baramova.

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78