Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Kolekcje

Gabinet Rycin

Kolekcja rycin Muzeum Zamkowego w Malborku zawiera ponad 1000 zabytków.  Zasób ten obejmuje ryciny, rysunki, akwarele oraz płyty graficzne, powstałe na przestrzeni pięciu stuleci, od XVI do XX wieku. Najważniejszą grupę liczącą ponad sto kompozycji, wykonanych w różnych technikach graficznych i rysunkowych, tworzy zespół historycznych widoków zamku malborskiego. W zespole tym na szczególne wyróżnienie zasługuje cykl dziewiętnastu płyt graficznych z tzw. dawnych zbiorów zamkowych, pierwowzorów do albumu akwatint Schloss Marienburg in Preussen z przełomu XVIII/XIX wieku. Spośród innych kompozycji warto wymienić również prace gdańskiego malarza zabytków architektury Johanna Carla Schultza z 2. poł. XIX stulecia, wielkoformatowe akwaforty Hugona Ulbricha z początku ubiegłego wieku, a także powojenne dzieła Stanisława Żukowskiego oraz Stanisława Kajzera. W kolekcji rycin znajduje się także zespół portretów przedstawiających wielkich mistrzów Zakonu Niemieckiego oraz królów polskich, ponadto plany i widoki miejscowości polskich i obcych oraz sceny batalistyczne. W obrębie tej grupy ważne miejsce zajmują trzy, graficzne przedstawienia bitwy pod Grunwaldem według Januarego Suchodolskiego, Jana Matejki i Juliusza Kossaka.

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78