Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Muzeum

Zespół

Dyrekcja

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku

dr hab. Janusz Trupinda

Zastępca Dyrektora ds.  naukowo - konserwatorskich
Agnieszka Kowalska

Zastępca Dyrektora ds. marketingu i administracji
Katarzyna Łaszkiewicz

Działy, pracownie, gabinety

KANCELARIA

tel.: +48 55 647 08 02

email: sekretariat@zamek.malbork.pl

kierownik kancelarii
Dorota Głażewska

specjalista ds. obsługi sekretariatu
Angelika Grędzicka

specjalista ds. obsługi sekretariatu
Barbara Ługowska

młodszy specjalista ds. obsługi sekretariatu
Agnieszka Grenzler

BIBLIOTEKA NAUKOWA

tel.: +48 55 647 08 99
email: biblioteka@zamek.malbork.pl

kierownik
Aleksandra Siuciak
tel.: +48 55 647 08 97

bibliotekarz
Joanna Niewiadomska

młodszy bibliotekarz
Emilia Muła

młodszy bibliotekarz
Marta Braun

DZIAŁ EDUKACJI

email: edukacja@zamek.malbork.pl

kierownik
Tomasz Bogdanowicz
tel.: + 48 55 647 09 82
email: t.bogdanowicz@zamek.malbork.pl

kustosz
Jolanta Justa

tel.: + 48 55 647 09 83
email: j.justa@zamek.malbork.pl

kustosz
Ewa Kasprzyk

tel.: + 48 55 647 09 84
email: e.kasprzyk@zamek.malbork.pl

Magdalena Olbryś
tel.: +48 55 647 09 74
email: m.olbrys@zamek.malbork.pl

Arkadiusz Dzikowski
tel.: +48 55 647 09 83
email: a.dzikowski@zamek.malbork.pl

Tomasz Chądzyński
tel.: +48 55 647 09 83
email: t.chadzynski@zamek.malbork.pl

Wioleta Rudzka
tel.: 727 522 159
email: w.rudzka@zamek.malbork.pl

DZIAŁ HISTORII

kurator ds. badań i zbiorów historycznych
Artur Dobry
tel.: + 48 55 647 09 07
email: a.dobry@zamek.malbork.pl

kustosz

Ryszard Rząd
tel.: +48 55 647 09 46
email: r.rzad@zamek.malbork.pl

kustosz

dr Rafał Panfil
tel.: + 48 55 647 09 46
email: r.panfil@zamek.malbork.pl

asystent muzealny

Bartosz Skop
tel.: +48 55 647 09 46
email: b.skop@zamek.malbork.pl

DZIAŁ KONSERWACJI ZAMKU

kurator ds. konserwacji architektury
Katarzyna Krawczyk
tel.: +48 55 647 09 89
kom. 727 522 165
email: k.krawczyk@zamek.malbork.pl

specjalista ds. utrzymania terenów zielonych i administracji

Angelika Kapszewicz-Pyzik
tel.: +48 55 647 27 11
email: a.pyzik@zamek.malbork.pl

konserwator
Patrycja Głuszko
tel.: +48 556470711
kom. +48 725 622 013
e-mail: p.gluszko@zamek.malbork.pl

asystent muzealny

Monika Rogalewska
tel.: +48 55 647 27 11
email: m.rogalewska@zamek.malbork.pl

specjalista ds. technicznych

Mariusz Winnicki
tel.: 782 223 233
email: m.winnicki@zamek.malbork.pl

Młodszy specjalista
Bogusław Krauze
tel.: +48 55 647 27 11

Specjalista ds. elektroenergetycznych
Artur Cerek
tel.: +48 55 647 09 90
email: a.cerek@zamek.malbork.pl

DZIAŁ ARCHEOLOGII

kustosz
Ewa Fudzińska
tel.: +48 55 647 09 40
email: e.fudzinska@zamek.malbork.pl

adiunkt
Waldemar Jaszczyński
tel.: +48 55 647 09 22
email: w.jaszczynski@zamek.malbork.pl

adiunkt
Zbigniew Sawicki
tel.: +48 55 647 09 22
email: z.sawicki@zamek.malbork.pl

adiunkt
dr Bogusz Wasik
tel.: +48 55 647 09 40
email: b.wasik@zamek.malbork.pl

PRACOWNIA KONSERWATORSKA

kierownik pracowni konserwatorskiej
konserwator rzeźby kamiennej, bursztynu i rzemiosła artystycznego
starszy konserwator w muzealnictwie
Jolanta Ratuszna
tel.: +48 55 647 09 71, kom. 669 622 900
email: j.ratuszna@zamek.malbork.pl

konserwator malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej
starszy konserwator w muzealnictwie
Agnieszka Ruszkowska
tel.: +48 55 647 09 68
email: a.ruszkowska@zamek.malbork.pl

konserwator rzeźby kamiennej, detalu architektonicznego i ceramiki
konserwator w muzealnictwie
Karolina Trojanowska
tel.: +48 725 622 780
email: k.trojanowska@zamek.malbork.pl

adiunkt ds. profilaktyki muzealnej
Paweł Pronobis
tel.: +48 55 647 08 49
kom.: +48 725 611 110
e-mail p.pronobis@zamek.malbork.pl

asystent ds. profilaktyki muzealnej
Anna Karabin
e-mail: a.karabin@zamek.malbork.pl

konserwator
Viktoriia Davydiuk
email: v.davydiuk@zamek.malbork.pl

Centrum Badań nad Dziedzictwem Pokrzyżackim

pełnomocnik Dyrektora ds. organizacji Centrum Badań nad Dziedzictwem Pokrzyżackim
dr Gregory Leighton
e-mail: g.leighton@zamek.malbork.pl

DZIAŁ WYSTAW

kierownik działu wystaw
Monika Stankiewicz
tel.: +48 669 622 248
email: monika.stankiewicz@zamek.malbork.pl

SEKCJA WYSTAW

specjalista ds. organizacji wystaw
Rafał Frejnik
tel.: 725 889 888
email: r.frejnik@zamek.malbork.pl

specjalista ds. organizacji wystaw
Anna Kussowska-Sekuła
tel.: 725 611 550
e-mail: a.kussowska-sekula@zamek.malbork.pl

SEKCJA PLASTYCZNA

starszy specjalista ds. plastycznych
Jolanta Kacperska
tel.: +48 55 647 09 70
email: pr.plastyczna@zamek.malbork.pl

specjalista ds. komunikacji wizualnej
Jarosław Pacanek
email: j.pacanek@zamek.malbork.pl

DZIAŁ TECHNICZNO-TRANSPORTOWY

Kierownik
Andrzej Wesołowski
a.wesolowski@zamek.malbork.pl

SEKCJA TECHNICZNA

Tomasz Wasilewicz
Andrzej Głażewski
Wojciech Cybulski
Paweł Omański
Sławomir Kitowski
Mirosław Czapski
Mateusz Nowak
Maciej Murawski
Krzysztof Ułanowski

DZIAŁ GŁÓWNEGO INWENTARYZATORA

główny inwentaryzator
Monika Zawrot-Donda
tel.: +48 55 647 09 35
email: m.zawrot-donda@zamek.malbork.pl

Joanna Nikolaus
tel.: +48 55 647 09 04
email: j.nikolaus@zamek.malbork.pl

specjalista ds. digitalizacji
Dawid Piątkiewicz
email: d.piatkiewicz@zamek.malbork.pl

DZIAŁ WYDAWNICTW

specjalista ds. wydawnictw
Aleksandra Sobczak

tel.: +48 55 647 09 34
email: a.sobczak@zamek.malbork.pl

specjalista ds. wydawnictw
Kinga Langowska
email: k.langowska@zamek.malbork.pl

DZIAŁ DOKUMENTACJI NAUKOWEJ

Barbara Dąbrowska-Sikora
kustosz
tel.: +48 55 647 09 50
email: b.dabrowska@zamek.malbork.pl

Aniceta Miszkiewicz
dokumentalista
e-mail: a.miszkiewicz@zamek.malbork.pl

DZIAŁ MARKETINGU

kierownik
Iwona Orszulak
tel.: +48 55 647 09 96
email: i.orszulak@zamek.malbork.pl

SEKCJA PROMOCJI

specjalista ds. promocji i komunikacji
Magdalena Grodecka
tel.: +48 55 647 09 96
email: m.grodecka@zamek.malbork.pl

specjalista ds. marketingu
Paulina Konarzewska
tel.: +48 55 647 09 96
email: p.konarzewska@zamek.malbork.pl

OŚRODEK KONFERENCYJNY KARWAN

tel.: +48 55 647 08 57
fax: +48 55 647 08 53
email: karwan@zamek.malbork.pl

koordynator
Jagoda Saj
kom.: +48 512 205 648
email: j.saj@zamek.malbork.pl

Sylwia Wasilewicz
Bożena Zaborowska

DZIAŁ SZTUKI I RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO

kurator ds. badań i zbiorów artystycznych
opiekun kolekcji medale, monety, kopie, banknoty i inne

Joanna Czarnowska-Pfeifer
tel.: +48 55 647 09 33
email: j.czarnowska@zamek.malbork.pl

opiekun kolekcji ceramiki
opiekun kolekcji szkła artystycznego
opiekun kolekcji kafli piecowych
kustosz dyplomowany, rzeczoznawca MKiDN

dr Barbara Pospieszna
kom. 692 374 531
email: b.pospieszna@zamek.malbork.pl

opiekun kolekcji detalu architektonicznego
opiekun kolekcji warsztatu budowlanego
kustosz
Wiesława Połom-Jakubowicz
tel.: +48 55 647 09 47
email: w.polom@zamek.malbork.pl

opiekun kolekcji rzeźby

Monika Czapska
kustosz
tel.: +48 55 647 08 13

email: m.czapska@zamek.malbork.pl

opiekun kolekcji mebli

opiekun kolekcji metali zabytkowych

Bartłomiej Butryn
tel.: +48 55 647 09 29
email: b.butryn@zamek.malbork.pl

opiekun kolekcji rycin
kustosz
dr Justyna Lijka
tel.: +48 55 647 09 48
email: j.lijka@zamek.malbork.pl

opiekun kolekcji ekslibrisu
adiunkt

Aleksandra Krupa-Bykowska
tel.: +48 55 647 09 49
email: a.krupa@zamek.malbork.pl

opiekun kolekcji bursztynu

Katarzyna Kita
tel.: +48 55 647 08 50
email: k.kita@zamek.malbork.pl

opiekun kolekcji militariów

dr Daniel Gosk
tel.: +48 55 647 09 29
e-mail: d.gosk@zamek.malbork.pl

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Małgorzata Daniluk
tel.: 55 647 09 30
kom. 727 522 158
email: m.daniluk@zamek.malbork.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Barbara Mizgała
tel.: +48 55 647 09 92
e-mail: przetargi@zamek.malbork.pl

starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Malwina Wiśniewska

tel.: +48 55 647 09 82
e-mail: m.wisniewska@zamek.malbork.pl

główny specjalista ds. zamówień publicznych
Arnold Pustkowski
e-mail: a.pustkowski@zamek.malbork.pl

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

główny księgowy
Joanna Branicka – Minda
tel.: +48 55 647 09 27
email: j.branicka@zamek.malbork.pl

specjalista ds. księgowych
Iwona Turzyńska
tel.: +48 55 647 09 93
email: i.turzynska@zamek.malbork.pl

specjalista ds. księgowych
Paulina Bona
tel.: +48 55 647 09 92
e-mail p.bona@zamek.malbork.pl

referent ds. księgowych - kasjer
Justyna Pałuszka
tel.: +48 55 647 09 93
e-mail: j.paluszka@zamek.malbork.pl

starszy specjalista ds. księgowych
Wojciech Oliński
tel.: +48 55 647 09 92
e-mail: w.olinski@zamek.malbork.pl

specjalista ds. księgowych
Magdalena Jankowska
tel.: +48 55 647 09 92
e-mail: m.jankowska@zamek.malbork.pl

DZIAŁ KADR

główny specjalista ds. personalnych
Marta Jezierska
tel.: + 48 55 647 08 93
kom. 725 622 690
e-mail: m.jezierska@zamek.malbork.pl

starszy specjalista ds. kadr i płac
Justyna Malewska
tel.: +48 55 647 09 12
e-mail: j.malewska@zamek.malbork.pl

specjalista ds. kadr i płac
Justyna Poleszak
tel.: +48 55 647 09 12
e-mail j.poleszak@zamek.malbork.pl

STANOWISKO DS. BHP

główny specjalista ds. BHP
Marek Bieliński
e-mail m.bielinski@zamek.malbork.pl

DZIAŁ INFORMATYCZNY

główny specjalista ds. IT
Janusz Mikołajewski
tel.: +48 55 647 08 88
email: techline@zamek.malbork.pl

młodszy specjalista ds. IT
Volodymyr Solomko
e-mail: v.solomko@zamek.malbork.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Kierownik
Dorota Belzyt
tel.: 055 647 08 77
email: d.belzyt@zamek.malbork.pl

SEKCJA REZERWACJI

Specjalista w Dziale Obsługi Zwiedzających
Dagmara Nowaczek
tel.: + 48 55 647 09 78
email: rezerwacja@zamek.malbork.pl

Specjalista w Dziale Obsługi Zwiedzających
Angelika Salamon
tel.: +48 55 647 09 02
email: a.salamon@zamek.malbork.pl

SEKCJA OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO

Starszy Specjalista ds. Obsługi Ruchu Turystycznego
Dariusz Kozłowski
tel.: +48 512 205 654
email: d.kozlowski@zamek.malbork.pl

KASY BILETOWE

tel.: +48 55 649 14 35
email: kasa@zamek.malbork.pl

Marta Jankowska
Mikołaj Ciesielski
Dawid Meyer
Krzysztof Mowiński

SKLEPY MUZEALNE

Grażyna Hoderny
tel.: +48 55 647 08 05
email: sklep@zamek.malbork.pl

Marzena Drzymalska
Justyna Gralewska
Michalina Szczepanik
Barbara Woźniak
Anna Żulewska

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

kierownik
Izabela Paszkowska
tel.: +48 55 647 09 61
email: i.paszkowska@zamek.malbork.pl

SEKCJA ADMINISTRACJI

specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Emilia Sułek
tel.: +48 55 647 09 67
email: e.sulek@zamek.malbork.pl

młodszy specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Ewa Szmidt
tel.: +48 55 647 09 67
e-mail: e.szmidt@zamek.malbork.pl

MAGAZYN GOSPODARCZY

specjalista ds. magazynowych
Agnieszka Wyżyn
tel.: +48 55 647 09 53
email: a.wyzyn@zamek.malbork.pl

SEKCJA GOSPODARCZA

tel.: +48 55 647 09 51

Hanna Ciołek
Halina Dąbal
Maryla Dmytryszyn
Anna Hanuszewska
Anna Kamińska
Dagmara Pawłowska
Anna Śmiełowska
Barbara Mrówka
Ewa Chojnacka

Oddział w Kwidzynie

www.zamek.kwidzyn.pl

Zamek w Kwidzynie

Odział Muzeum Zamkowego w Malborku
ul. Katedralna 1
82-500 Kwidzyn
Kancelaria
Izabela Matyszkiewicz
specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
tel.: +48 55 646 37 99
fax: +48 55 646 37 81
 
Informacja
tel.: +48 55 646 37 97
 
Kasa, rezerwacja biletów, przewodnika
tel.: +48 55 646 37 80
email: kwidzyninfo@zamek.malbork.pl

WEWNĘTRZNA SŁUŻBA OCHRONY

szef WSO
Tomasz Majcher
tel.: +48 55 647 09 26

z-ca szefa WSO
Tomasz Knapik
tel.: +48 55 647 09 24

specjalista ds. systemów bezpieczeństwa
Marek Jasiulewicz
tel.: +48 55 647 09 24

Krzysztof Bosak
Dariusz Ciachorowski
Tomasz Iljin
Kamila Jeżak
Jacek Kostkowski
Roman Kubacki
Stanisław Lesiuk
Leszek Luty
Tomasz Marcinkowski
Jarosław Musiał
Jarosław Musielewicz
Mariusz Myszkier
Ryszard Olszewski
Robert Partyka
Stanisław Paszkowski
Izabela Pawłowska
Kazimierz Rykaczewski
Zbigniew Sojka
Sławomir Stachowiak
Zbigniew Szymaniak
Anna Wiśniewska
Sławomir Węsierski

SEKCJA DOZORU WYSTAW

Noworacki Witold
Sakwińska Barbara

Kierownik Zamku w Kwidzynie
Joanna Jezierska

tel.: +48 55 646 37 99
fax: +48 55 647 37 81
email: j.jezierska@zamek.malbork.pl

PRACOWNIE

Pracownia Sztuki
Pracownia Historii
Łukasz Rzepczyński
tel.: +48 55 646 37 94
 

Pracownia Archeologii i Etnografii
Joanna Jezierska
tel.: +48 55 646 37 87
email: j.jezierska@zamek.malbork.pl

Pracownia Przyrodnicza
Karolina Łomnicka
email: k.lomnicka@zamek.malbork.pl

Pełnomocnik ds. utworzenia kolekcji "Historia miasta Kwidzyna"
dr Justyna Liguz
email: j.liguz@zamek.malbork.pl

OBSŁUGA WYSTAW

Danuta Dębowska
Dorota Kiedrowicz
Karolina Piotrowska
Joanna Stefaniak
Beata Szymaniak
Katarzyna Urbanowicz
Agnieszka Wulff

SEKCJA TECHNICZNA

Rafał Kiedrowicz
Krzysztof Pepliński

Oddział w Sztumie

www.zamek.sztum.pl

Zamek w Sztumie

Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku
ul. Galla Anonima 16
82-400 Sztum

informacja: tel.: 727 633 533

kierownik Zamku w Sztumie
Aleksander Masłowski
tel.: 727 522 150
e-mail: a.maslowski@zamek.malbork.pl

asystent muzealny
Agnieszka Skrobisz
tel.: 506 819 463
e-mail: a.skrobisz@zamek.malbork.pl

OBSŁUGA WYSTAW

Marta Turzyńska
Agnieszka Skrobisz
Ewelina Rachańska
Cecylia Malik
Agnieszka Hoppe

SEKCJA TECHNICZNA
Krzysztof Czarnecki

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78