Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Kolekcje

Kolekcja Ceramiki

Kolekcja ceramiki towarzyszy działalności Muzeum Zamkowego w Malborku od początku jego powołania w 1961 roku. W pierwszym roku gromadzono w niej wyłącznie okazy porcelany z dziewiętnastowiecznych manufaktur wołyńskich, by rok później zacząć zakupywać ceramikę użytkową z polskich i europejskich warsztatów oraz fabryk fajansu. W 2000 roku kolekcja powiększyła się o okazy niemieckich kamionek oraz ceramikę z holenderskich warsztatów fajansu z XVIII wieku. Obecnie liczy ona ponad 500 sztuk naczyń ceramicznych różnego rodzaju i przeznaczenia, datowanych na okres od późnego średniowiecza po XX wiek. Około 60% zbioru stanowią zabytki z porcelany, spośród których na szczególną uwagę zasługuje spory zestaw naczyń z polskich manufaktur z Korca i Baranówki, będący czwartym co do wielkości polskim zbiorem muzealnym tego typu. 35% procent kolekcji wypełniają fajanse polskie m.in. z Gdańska, Radlina, Jedlni, czy Włocławka. Pozostała część to kamionki i fajanse europejskie, pośród których dominują naczynia z manufaktur niemieckich (Ansbach, Bayreuth, Frankfurt nad Menem, Hanau, Norymberga) i holenderskich (przede wszystkim z Delft). Nielicznie reprezentowane są również fajanse angielskie. Odrębny zbiór stanowią kamionkowe naczynia i plastyka zwierzęca z Królewskiego Warsztatu Terakoty i Majoliki w Kadynach nad Zalewem Wiślanym, który założył Wilhelm II, cesarz Niemiec, w swoich włościach w Prusach.
 

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78