Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Wydawnictwo

Katalogi wystaw

Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich – katalog wystawy, Redakcja naukowa: dr Rafał Panfil, Artur Dobry, Malbork 2021

Wystawie „Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” towarzyszy kunsztownie wydany katalog. Stanowi on pogłębienie tematyki drugiej części projektu wystawienniczego nazwanego roboczo „Tryptykiem malborskim” w założeniu obejmuje całość dziejów zamku, czyli okres średniowiecza (XIII–XV w.), nowożytny (XV–XVIII w.) i najnowszy (XVIII–XX w.).

 

Drugiej części tryptyku, czyli wystawy „Regnum defendo ense et alis tego stricto/ Królestwa bronię dobytym mieczem i osłaniam skrzydłami. Malbork w Prusach Królewskich”, miała towarzyszyć konferencja naukowa, poświęcona szeroko pojętej problematyce związanej z dziejami Prus Królewskich i Malborka w okresie późnośredniowiecznym i nowożytnym. Niestety trudna sytuacja pandemiczna w kraju uniemożliwiła w maju 2020 r. przeprowadzenie konferencji. Niewygłoszone referaty zebrano i przygotowano do druku jako pierwszy z tomów towarzyszących wystawie. Autorami tekstów są naukowcy z uczelni z całego kraju oraz pracownicy Muzeum Zamkowego w Malborku. Zawiera on szereg różnorodnych w treści studiów, uzupełniających wiedzę o Malborku i zamku malborskim na tle dziejów politycznych i kultury Prus Królewskich.

Katalog wydany nakładem Wydanictwa Muzeum Zamkowego w Malborku można nabyć w sklepach na terenie Muzeum oraz online

Bilde von Prage. Czeska rzeźba kamienna stylu pięknego około 1400 roku w państwie krzyżackim w Prusach – katalog wystawy, Monika Jakubek-Raczkowska, Monika Czapska, Malbork 2021

Wystawa Bilde von Prage. Czeska rzeźba kamienna stylu pięknego około 1400 roku w państwie krzyżackim w Prusach, została zorganizowana w Muzeum Zamkowym w Malborku na jesieni 2020 roku jako część projektu badawczego, realizowanego we współpracy z instytucjami partnerskimi w latach 2018-2021. Zaprezentowano grupę wysokiej klasy kamiennych rzeźb z terenów dawnego państwa krzyżackiego, które powstały w warsztatach kamieniarskich w Pradze i drogą importu trafiły do Prus w końcu XIV stulecia. Tytuł ekspozycji nawiązywał do jedynej wzmianki źródłowej o praskim imporcie na tereny państwa zakonnego około 1400 roku, zachowanej w malborskiej księdze skarbowej (Tresslerbuch). Wystawa wpisała dzieła o czeskiej proweniencji w kontekst rodzimej twórczości snycerskiej tego czasu oraz poruszyła problem ich późniejszego oddziaływania i recepcji w rzeźbie lokalnej.

Katalog zawiera eseje wprowadzające w założenia ekspozycji oraz przybliżające zagadnienie stylu pięknego w plastyce około 1400 roku, a także noty omawiające wszystkie prezentowane zabytki – w układzie zgodnym z tokiem narracji przyjętej na wystawie.

Wystawa Bilde von Prage. Czeska rzeźba kamienna stylu pięknego około 1400 roku w państwie krzyżackim w Prusach jest częścią projektu badawczego zakładającego przebadanie – pod kątem materiału, techniki wykonania oraz formy i funkcji – grupy kilkunastu kamiennych rzeźb, pochodzących z terenu dawnego państwa krzyżackiego, które w studiach styloznawczych wiązane są ze środowiskiem artystycznym Czech. Jej tytuł nawiązuje do jedynej wzmianki źródłowej o czeskim imporcie na tereny państwa zakonnego, zachowanej w krzyżackiej księdze skarbowej (Tresslerbuch), a głównym wątkiem jest problem pojawienia się w Prusach, na przestrzeni ostatnich dwóch dekad XIV stulecia, grupy wapiennych rzeźb, o wysokiej klasie artystycznej, reprezentującej styl piękny w redakcji czeskiej.

Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: https://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/BILDE-VON-PRAGE/464 

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78