Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

 • Pałac Wielkich Mistrzów

Kaplica Wielkich Mistrzów

Prywatna kaplica najwyższych dostojników Zakonu, znana tradycyjnie pod wezwaniem św. Katarzyny.

 • Pałac Wielkich Mistrzów

Wysoka sień

Rozjaśniona dużymi, prostokątnymi oknami Wysoka Sień, zapewniała odpowiednie dojście do najbardziej reprezentacyjnych wnętrz Pałacu. Wisząca tu kopia chorągwi wielkich mistrzów przypomina twórców i pierwszych gospodarzy zamku.

 • Pałac Wielkich Mistrzów

Letni Refektarz

Neogotycki portal prowadzi z Zimowego do Letniego Refektarza – najwspanialszej sali Pałacu. Architektura tego wnętrza, ważna przede wszystkim z uwagi na nowatorskie sklepienie radialne wsparte na jednym, centralnym filarze, należy do szczytowych osiągnięć sztuki nie tylko na terenie państwa krzyżackiego.

 • Pałac Wielkich Mistrzów

Sypialnia

Niewielka izba interpretowana jako sypialnia wielkich mistrzów. Naprzeciwko znajduje się jeszcze mniejsze pomieszczenie, uważane za pokój dla kompana mistrza – jego najbliższego powiernika.

 • Pałac Wielkich Mistrzów

Refektarz Zimowy

Refektarz Zimowy – zgodnie z nazwą – służył celom recepcyjnym w chłodnych porach roku. Niższy od Letniego, mniej monumentalny, zaopatrzony w analogiczną ladę do podawania posiłków, był niegdyś bogato polichromowany.

 • Pałac Wielkich Mistrzów

Sala Królewiecka

W średniowieczu istniały w tym miejscu dwa podłużne pomieszczenia, każde oświetlone jednym oknem – wymieniane w krzyżackich księgach rachunkowych: izba i izdebka mistrza.

 • Pałac Wielkich Mistrzów

Niska sień i aula wejściowa

Niska Sień otwiera się na dziedziniec zamkowy szeregiem prostokątnych okien, ujętych kamiennymi krzyżami okiennymi. W jednym z takich zespołów okiennych mieściło się w średniowieczu główne wejście na I piętro Pałacu, schodami prosto z dziedzińca. Dziś kamienne obramienie tego wejścia eksponowane jest na bocznej ścianie kruchty kaplicy wielkich mistrzów. Aula wejściowa, niegdyś zwana salą narożną, gdyż od XIX wieku oddzielona była od Niskiej Sieni ścianą. W trakcie konserwacji wnętrz Pałacu w 1999 r. ścianę wyburzono, odsłaniając na powrót pierwotny układ pomieszczeń początkowego odcinka traktu reprezentacyjnego przez Pałac.

 • Pałac Wielkich Mistrzów

Kancelaria wielkich mistrzów

W przyziemiu skrzydła zachodniego, do którego wiodło osobne wejście z dziedzińca, mieściło się archiwum i kancelaria Zakonu – jeden z najważniejszych urzędów krzyżackich.

 • Pałac Wielkich Mistrzów

Pałac Wielkich Mistrzów

W obrębie zachodniego skrzydła Zamku Średniego znajduje się wyjątkowa budowla – Pałac Wielkich Mistrzów, wzniesiony w końcu XIV wieku, a więc w szczytowym okresie rozwoju państwa zakonnego w Prusach. 

 • Zamek Średni

Infirmeria

W średniowieczu mieścił się tu szpital zamkowy, obecna aranżacja nawiązuje do okresu polskiego, gdy wnętrza służyły za mieszkania urzędników królewskich. Infirmeria, będąca w istocie przytułkiem dla dożywających swych dni starych i zniedołężniałych rycerzy, posiadała własny refektarz, kaplicę i łaźnię.

 • Zamek Średni

Kaplica Św. Bartłomieja

Ta niewielka kaplica średniowieczu przeznaczona była specjalnie dla gości zakonu zakwaterowanych w skrzydle wschodnim Zamku Średniego. 

 • Zamek Średni

Pasaż z Apokalipsą

Wzdłuż wschodniego skrzydła Zamku Średniego biegnie malowniczy krużganek, gdzie w siedmiu ostrołucznych wnękach, pomiędzy oknami wychodzącymi na dziedziniec, znajdują się malowidła ze scenami zaczerpniętymi z Apokalipsy św. Jana. W siedmiu wizjach opisane są tu przyszłe dzieje świata i ostateczny triumf Kościoła.

 • Zamek Średni

Piwnice pod Pałacem Wielkich Mistrzów

Piwnice pod Pałacem Wielkich Mistrzów można było oglądać od kilkunastu lat. Ale zespół piwnic pod całym skrzydłem zachodnim Zamku Średniego został udostępniony niedawno, w 2009 r. Można się do niego dostać zarówno nową klatką schodową w północnym narożu małego dziedzińczyka, jak i szerokimi okrągłymi schodami z Pałacu, z przedsionka przed Zimowym Refektarzem. 

 • Zamek Średni

Przyziemie skrzydła wschodniego

W piwnicy skrzydła wschodniego Zamku Średniego znajduje się stała wystawa bursztynu, zatytułowana: Bursztynowe konteksty. Jest to obszerne, niskie wnętrze przekryte sklepieniem krzyżowym na gurtach. W średniowieczu pełniło ono funkcję magazynową. 

 • Zamek Średni

Średniowieczny system grzewczy zamku malborskiego

Ze wszystkich urządzeń grzewczych, jakie kiedyś były na zamku, największe zainteresowanie wzbudzały i wciąż wzbudzają średniowieczne piece ogrzewające komnaty ciepłem akumulowanym w kamieniach zgromadzonych nad paleniskiem, a następnie wypromieniowywanym przez kanały z ujściem w posadzkach.

 • Zamek Średni

Kuchnia i Izba Kucharza

Potrawy przeznaczone na stoły Wielkiego Refektarza przygo­to­wywano w sąsiadującej z nim od strony północnej kuchni, której najważniejszym elementem było duże palenisko nakryte potężnym okapem kominowym. Obok kuchni znajdowało się niewielkie pomieszczenie kucharza i magazyn gospodarczy.

 • Zamek Średni

Wielki Refektarz

W zachodnim skrzydle z Pałacem Wielkich Mistrzów sąsiaduje Wielki Refektarz – największe i najwspanialsze wnętrze w całej świeckiej architekturze Zakonu. Wsparte na trzech smukłych filarach zadziwiająco przestrzenne sklepienie przydawało monumentalności tej sali, przeznaczonej na wspólne biesiady rycerzy – gości z Europy Zachodniej, przybywających licznie, by pomóc krzyżakom w ich walce z poganami. Obliczona była na […]

 • Zamek Wysoki

Kaplica Św. Anny

Przedłużenie prezbiterium kościoła w kierunku wschodnim utworzyło pod dodaną partią budowli, w przyziemiu nowe pomieszczenie, któremu wyznaczono funkcję kaplicy grobowej wielkich mistrzów, nadając jej wezwanie świętej Anny. 

 • Zamek Wysoki

Refektarz Konwentu

Drugie z najbardziej reprezentacyjnych wnętrz drugiego piętra głównego domu konwentualnego. Podłużna sala refektarza, czyli jadalni, kryta jest prostym sklepieniem krzyżowo-żebrowym wspartym na siedmiu smukłych filarach.

 • Zamek Wysoki

Izba Konwentu

W średniowieczu był to rodzaj świetlicy, w której rycerze konwentu malborskiego spędzali wolne chwile słuchając muzyki płynącej z empory – ozdobnego ganku na ścianie północnej. Obecne wyposażenie wnętrza zaaranżowano analogicznie do sąsiedniego refektarza.

 • Zamek Wysoki

Kościół zamkowy pw. NMP

Kaplica zamkowa istniała od pierwszej fazy budowy zamku w końcu XIII w. W związku ze zmianą funkcji i podniesieniem znaczenia warowni po przeniesieniu do Malborka stolicy państwa w 1309 r., zajmująca jedynie połowę północnego skrzydła  kaplica została powiększona – od wschodu dobudowano do niej prezbiterium z wielobocznym zamknięciem. Data zakończenia budowy bardziej okazałej kaplicy – 1344 r. –  utrwalona została napisem konsekracyjnym we wnętrzu.

 • Zamek Wysoki

Gdanisko

Gdanisko to wieża, należąca do najstarszych budynków zamkowych. W średniowieczu pełniła rolę głównej toalety zamkowej, a w razie konieczności także funkcję wieży ostatecznej obrony.

 • Zamek Wysoki

Komnatki dostojników

Ciąg niewielkich sal usytuowany na głównym piętrze zachodniego skrzydła Zamku Wysokiego mieścił kolejno: od strony północnej kompleks mieszkalny skarbnika (podskarbiego) zakonnego zawiadującego finansami z przedsionkiem, pokojem, skarbcem (tzw. srebrną komnatą) i służbówką, czyli izbą skarbnika.

 • Zamek Wysoki

Tzw. Kapitularz (dawniej Refektarz)

Do Sali Kapitulnej, prostokątnego wnętrza zajmującego prawie całą zachodnią połowę skrzydła pół­nocnego, prowadzi dekoracyjny portal z XIV wieku. Inskrypcja na drzwiach wejściowych zaczerpnięta została z sali kapitulnej w zamku Zakonu Margat w Syrii: Sit tibi copia, Sit sapientia Formaque detur. Inquinat omnia Sola superbia Si cometetur.

 • Zamek Wysoki

Kuchnia konwentu

Pod arkadami w przyziemiu zachodniego krużganku eksponowane są elementy dawnego wyposażenia młyna, a za nimi szerokie drzwi wiodą do kuchni konwentu malborskiego.

 • Zamek Wysoki

Sala narożna

W średniowieczu mieściło się tu pomieszczenie gospodarcze – zapewne jeden z magazynów żywności. Dziś wnętrze pełni funkcję sali eks­pozycyjnej, w której obejrzeć można wystawę witraży.

 • Zamek Wysoki

Cela Witolda

Ciemne wnętrze pełniło w średniowieczu funkcję więzienną dla specjalnych jeńców – tradycyjnie zwane jest celą Witold, choć wielki książę litewski, nigdy w niej nie gościł.

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

 • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
 • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

 • +48 55 647 08 00
 • +48 55 647 09 02
 • +48 55 647 09 78