Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Edukacja

Lekcje muzealne

PRZEDSZKOLA

W bursztynowym świecie
Pozyskanie wiedzy na temat powstania naturalnych okazów bursztynu oraz bursztynowych inkluzji podczas oglądania animacji na wystawie „Bursztynowe konteksty”. Odkrywanie bogactwa naturalnych form i barw minerału. Poznawanie wytworów rzemiosła bursztynniczego na przestrzeni dziejów. Zabawy badawcze skupiające się wokół wielozmysłowego poznawania właściwości bursztynu. Wyklejanie bursztynowej kolii. Prowadząca: Ewa Kasprzyk, tel. 55 6470 984.

Bawimy się w rycerzy – poznawanie kodeksu rycerskiego
Przybliżanie kultury rycerskiej w oparciu o średniowieczne kodeksy. Próby odnie­sienia rycerskich zachowań do czasów współczesnych. Zaspokajanie poznawczej aktywności poprzez bezpośredni kontakt z wybranymi elementami uzbrojenia. Wykonanie kartonowej armii. Prowadząca: Ewa Kasprzyk, tel. 55 6470 984.

Co to jest zamek?
Odkrywanie elementów obronnych malborskiej warowni. Poznanie pojęć: brama, fosa, most zwodzony, brona, ganki obronne, łuk ostry. Badanie głębokości fosy i grubości murów. Poznanie legendy o pelikanie. Kolorowanie mostu zwodzonego na papierze. Prowadząca: Ewa Kasprzyk, tel. 55 6470 984.

Czy to prawda, że nasz zamek zbudowano z błota?
Badanie właściwości gliny. Odkrywanie tajników pracy strycharza. Odczytywanie śladów odciśniętych w średniowiecznych cegłach. Spacer po zamku –  zdobywanie wiedzy na temat wykorzystania kształtki i cegły glazurowanej, poszukiwanie palcówki, odkrywanie i odczytywanie wątków na średniowiecznych murach zamkowych. Wyklejanie  muru z kartonowych cegiełek zgodnie z podanym wątkiem – praca indywidualna. Prowadząca: Ewa Kasprzyk, tel. 55 6470 984.

O zamkowych oknach
Zajęcia, w czasie których szukamy, oglądamy i porównujemy okna zamkowe z „domowymi”, poznajemy prace szklarza i witrażownika, czytamy historie przedstawione na witrażach oraz wykonujemy papierowe witrażyki. Prowadząca: Magdalena Olbryś, tel. +48 55 647 09 74.

Portrety władców Polski na zamku w Malborku.
Oglądanie zabytkowych przedstawień królów, opisywanie sportretowanych osób, ich ubioru, sylwetki, pozy. Rozmowa o insygniach królewskich. Wykonanie własnoręcznie portretu króla – praca plastyczna. Prowadząca: Magdalena Olbryś, tel. +48 55 647 09 74.

KLASY I-III

Gawęda o rycerzu
Opowieść o tym jak wychowywano chłopca na rycerza, co robił zostawszy rycerzem, jak wyglądało jego uzbrojenie, jak walczył w boju i jak wyglądały jego ulubione zajęcia w czasie pokoju. Lekcja prowadzona jest w oparciu o muzealia znajdujące się na wystawie broni. Prowadzący: Arkadiusz Dzikowski, tel. 603 407 573.

W królewskim arsenale
Opowieść o mieszkańcach i obrońcach zamku malborskiego w okresie panowania królów Polski. Wykazanie różnic w ubiorze, wyposażeniu i sposobach wojowania w okresie średniowiecza i nowożytnym. Prowadzący: Arkadiusz Dzikowski, tel. 603 407 573.

Dawni mieszkańcy zamku
Poznanie funkcji poszczególnych części zespołu zamkowego. Odkrywanie śladów pozostawionych przez dawnych mieszkańców zamku. Oglądanie stroju brata rycerza oraz jego przedmiotów podróżnych ukrytych w skrzyni. Układanie wielkoformatowych puzzli z herbem wielkiego mistrza. Poszukiwanie jego wizerunku w Wielkim Refektarzu . Wysłuchanie legendy „O kamiennej kuli”. Poszukiwanie jej we wnętrzach Pałacu Wielkich Mistrzów. Kolorowanie postaci brata rycerza i wielkiego mistrza. Prowadząca: Ewa Kasprzyk, tel. 55 6470 984.

W dawnym skryptorium
Poszukiwanie na terenie zamku dawnej kancelarii wielkich mistrzów. Poznanie warsztatu średniowiecznego skryby – miejsce pracy, narzędzia, materiały do pisania. Oglądanie kopii faksymilowej średniowiecznego brewiarza. Odkrywanie roli iluminatora w zdobieniu rękopisów. Zdobienie inicjału – praca własna. Prowadząca: Ewa Kasprzyk, tel. 55 6470 984.

Opowieści kolorowych okien – witraże Poszukiwanie na terenie zamku okna wypełnionego gomółkami. Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat produkcji szkła w średniowieczu. Poznanie warsztatu średniowiecznego witrażysty. Odczytywanie treści zawartych na wybranych kwaterach witrażowych – odkrywanie edukacyjnej roli witraża. Oglądanie witraży w kaplicy św. Anny. Wysłuchanie legendy o św. Jerzym. Zespołowe tworzenie witraży przeznaczonych do dużego okna gotyckiego. Prowadząca: Ewa Kasprzyk, tel. 55 6470 984.

Krzyżackie śluby
Przybliżenie postaci najważniejszej patronki zgromadzenia. Identyfikowanie kaplic na Zamku Średnim i Wysokim oraz kościoła zamkowego na podstawie elementów kutych widocznych na zamkowych dachach. Poznanie pojęć: zakonnik, zakon rycerski, Reguła, klasztor, wspólnota. Uzyskanie podstawowych informacji o roli wielkiego mistrza i kapituły generalnej w zgromadzeniu. Analizowanie ślubów składanych przez wstępujących do Zakonu. Identyfikowanie ich na podstawie wybranych historii biblijnych prezentowanych na kapitelach w Kapitularzu – praca zespołowa. Przyporządkowanie sceny złożonej z pokolorowanych puzzli do jednego ze ślubów – praca zbiorowa. Prowadząca: Ewa Kasprzyk, tel. 55 6470 984.

O zamkowych oknach
Zajęcia, w czasie których szukamy, oglądamy i porównujemy okna zamkowe z „domowymi”, poznajemy prace szklarza i witrażownika, czytamy historie przedstawione na witrażach oraz wykonujemy papierowe witrażyki. Prowadząca: Magdalena Olbryś, tel. +48 55 647 09 74.

Portrety władców Polski na zamku w Malborku
Oglądanie zabytkowych przedstawień królów, opisywanie sportretowanych osób, ich ubioru, sylwetki, pozy. Rozmowa o insygniach królewskich. Wykonanie własnoręcznie portretu króla. Prowadząca: Magdalena Olbryś, tel. +48 55 647 09 74.

Śladami zamkowych legend
Spotkanie z zamkiem w oparciu o legendy opowiadane w różnych ciekawych przestrzeniach, odsłaniające tajemnice tego miejsca. Prowadząca: Magdalena Olbryś, tel. +48 55 647 09 74; Wioleta Rudzka, tel. 727 522 159.

Bestie zaklęte w murach malborskiego zamczyska
Podczas spaceru zamkowymi przestrzeniami pełnymi smoków, lewiatanów i bazyliszków, dzieci dowiedzą się czego się bano w średniowieczu. Dowiedzą się dlaczego małpki nie noszą budów, pies nie może spojrzeć w lustro wody a baranek nigdy się nie zgubi. Spacer i pogadanka będą doskonałą okazją do poznania terminologii architektonicznej oraz idei i celu stosowania alegorii zwierzęcych w detalach architektonicznych. Będą mogły także wykonać pracę plastyczną. Prowadzący: Wioleta Rudzka 727 522 159

Patronka- mozaikowy symbol i mozaika symboli
Malborski kolos, Bogurodzica, Nowa Gwiazda z Jakuba… Opowieść o kobiecie, która była najbardziej sławną i „wpływową” Niewiastą w średniowieczu. W czasie warsztatów dzieci poznają podstawy rzemiosła mozaikowego, wykonają własną mozaikę z kolorowych imitacji tesserów a podczas spaceru zamkowego zobaczą różne przedstawienia Maryjne.

Wiek: przedszkole, klasy I-VIII i Szkoły Średnie Prowadzący: Wioleta Rudzka 727 522 159

Opowieści Green Mana, czyli poszukiwanie listków i kwiatków zamkowych
Lekcja jest opowieścią o średniowiecznej symbolice roślin dostrzegalnej w zdobieniach, detalach architektonicznych czy elementach heraldycznych. Zajęcia odbywają się w formie spaceru z elementami gry zamkowej. Dzieci dowiedzą się dlaczego stokrotkę nazywamy okiem dnia, jakie kwiatki wyrastają z nasion świecących nocą i która roślina jest najlepsza na jad węża. Wykonają też kartonową tarczę herbową z wybranym motywem roślinnym. Prowadzący: Wioleta Rudzka 727 522 159

KLASY IV-VIII

Gawęda o rycerzu
Opowieść o tym, jak wychowywano chłopca na rycerza, co robił jak został rycerzem, jak wyglądało uzbrojenie, jak walczył w boju i jak wyglądały jego ulubione zajęcia w czasie pokoju? Lekcja prowadzona jest w oparciu o muzealia znajdujące się na wystawie broni oraz w sali edukacyjnej, gdzie można praktycznie przymierzyć elementy uzbrojenia. Lekcja może być uzupełniona o działania plastyczne. Prowadząca: Jolanta Justa, tel. 55 6470 983.

Śladami zamkowych legend
Opowieść o wybranych legendach dotyczących zamku w Malborku w oparciu o dostępne rekwizyty. Wędrówka z mapą odnalezienie miejsc, w których działy się tajemnicze historie. Prowadząca: Jolanta Justa, tel. 55 6470 983.

Malborskie witraże – symbolika i kolorystyka średniowiecza
Jak powstał witraż? Co to jest witraż? Jakie kolory są charakterystyczne dla czasów średniowiecza? Co one oznaczają? Poznanie warsztatu średniowiecznego witrażysty. Jest możliwość praktycznego wykonania witraży z brystolu i papieru. Prowadząca: Jolanta Justa, tel. 55 6470 983.

Jak budowano zamek?
Co to jest zamek? Próba zdefiniowania pojęć zamek, budowla, maswerk, portal, rozeta? Przedstawienie procesu budowy zamku przy makiecie. Badanie głębokości fosy i grubości murów. Prowadząca: Jolanta Justa, tel. 55 6470 983.

Tajemnice bursztynu
Opowieść o bursztynie, co to jest, jak powstał? Poznanie właściwości i cech charakterystycznych. Poznanie legendy o bursztynie. Prezentacja fragmentów wystawy „Bursztynowe konteksty”. Prowadząca: Jolanta Justa, tel. 55 6470 983.

Wojownik, rycerz, żołnierz
Próba odpowiedzi na pytania: skąd wzięli się rycerze? Kiedy żyli i co się z nimi stało? Czy idee rycerskie przetrwały do naszych czasów? Jak zmieniały się sposoby prowadzenia walki w okresie średniowiecza. Pokaz replik średniowiecznego uzbrojenia rycerskiego. Prowadzący: Arkadiusz Dzikowski, tel. 603 407 573.

Broń i uzbrojenie od średniowiecza do renesansu
Omówienie różnych rodzajów broni średniowiecznej oraz uzbrojenia ochronnego na przykładzie bogato wyposażonej wystawy militariów. Obalenie mitów i legend na przykładach zgromadzonych replik broni i uzbrojenia. Prowadzący: Arkadiusz Dzikowski, tel. 603 407 573.

Sztuka wojny – wojna w sztuce
Wędrówka po zamku malborskim w poszukiwaniu dzieł sztuki przedstawiających działania militarne oraz militariów będących dziełami sztuki. Omówienie zagadnień wojskowości stron konfliktów przedstawionych poprzez sztukę. Prowadzący: Arkadiusz Dzikowski, tel. 603 407 573.

Jak i czym wojowali królowie?
Omówienie funkcji zamku malborskiego w czasach panowania królów Polski. Przedstawienie różnych rodzajów broni oraz uzbrojenia ochronnego w okresie nowożytnym na przykładzie bogato wyposażonej wystawy militariów. Obalenie mitów i stereotypów na przykładach zgromadzonych replik broni i uzbrojenia. Prowadzący: Arkadiusz Dzikowski, tel. 603 407 573.

Życie rycerza-zakonnika na zamku krzyżackim
Wprowadzenie pojęć: zamek, rycerstwo, zakonnik, Krzyżak. Zajęcia są próbą odpowiedzi na pytania: jak żyli w średniowieczu mieszkańcy zamku krzyżackiego? Jaki był rozkład dnia brata zakonnego? Co o życiu codziennym mówi reguła zakonu krzyżackiego? Prawa i obowiązki rycerza-brata. Prowadzący: Arkadiusz Dzikowski, tel. 603 407 573.

Zamek w Malborku jako rezydencja królów Polski
Omówienie funkcji cywilnych zamku malborskiego. Wizyty królów na zamku w Malborku. Gospodarka i polityka. Ubiory oraz wyposażenie nowożytnych mieszkańców zamku. Prowadzący: Arkadiusz Dzikowski, tel. 603 407 573.

Ubiory w dawnych wiekach
Wyjaśnienie pojęcia ubioru historycznego. Oglądanie dzieł sztuki przedstawiających ubiór z dawnych epok. Poznanie i analiza poszczególnych elementów stroju damskiego i męskiego. Działania plastyczne związane z tą tematyką. Poznanie elementów ubioru historycznego damskiego i męskiego. Kolorystyka, rodzaje tkanin, sposób szycia. Charakterystyczne ubiory dla poszczególnych grup społecznych. Prowadzący: Arkadiusz Dzikowski, tel. 603 407 573.

Ostatnia wojna z Zakonem w Prusach
Lekcja muzealna poświęcona zagadnieniom związanym z działaniami wojennymi i obroną Olsztyna kierowaną przez Mikołaja Kopernika. Prowadzący: Arkadiusz Dzikowski, tel. 603 407 573.

Muzyka okresu wypraw krzyżowych
Zaprezentowanie tematyki pieśni z okresu wypraw krzyżowych. Analiza tekstu wybranej pieśni. Przedstawienie sylwetek autorów pieśni krucjatowych. Prezentacja replik instrumentów dawnych z epoki. Próby wspólnego odtworzenia muzyki z okresu wypraw krzyżowych. Prowadzący: Arkadiusz Dzikowski, tel. 603 407 573 oraz Tomasz Bogdanowicz, tel. 502 556 236.

Śladami zamkowych legend
Wyprawa po zamku szlakiem wybranych legend. Poznanie i analiza legend związanych z zamkiem malborskim. Zwrócenie uwagi na aspekty wychowawcze wybranych legend. Prowadzący: Arkadiusz Dzikowski, tel. 603 407 573, Prowadząca: Magdalena Olbryś, tel. +48 55 647 09 74.

„Ex luto Marienburg”- czy zamek naprawdę powstał z błota?
Zajęcia obejmują podróż po wybranych przestrzeniach zamkowych połączone z wizytą w pracowni u średniowiecznego mistrza budowlanego. W ramach tych zajęć będzie omówiona technologia powstawania sklepienia, ułożenia dachówek oraz wyznaczanie i pomiar kątów z użyciem replik budowlanych „instrumentariów”. Prowadzący: Tomasz Chądzyński, tel. 55 6470 983.

Zamek jako twierdza obronna
W czasie spotkania zapoznamy się z topografią i historią zamku. Wcielimy się role obrońców i oblegających aby lepiej poznać trudy z jakimi jedni i drudzy musieli się zmagać. Przyjrzymy się z bliska elementom militarnym zamku tj. wieże, mury, fosy, mosty, brony, hurdycje itd. Doświadczymy namacalnie średniowiecznej broni i oporządzenia ochronnego. Prowadzący: Tomasz Chądzyński, tel. 55 6470 983.

 Życie codzienne brata-rycerza zakonnego
Zajęcia będą podejmowały próbę zrekonstruowania życia w konwencie. Udamy się śladami którymi bracia zakonni przemieszczali się na co dzień. Poznamy ich rozkład dnia, zajrzymy w przestrzenie w których zakonnicy sypiali, spożywali posiłki, modlili się i podejmowali gości a także dowiemy się kto i kiedy mógł wstąpić w szeregi zakonu. Prowadzący: Tomasz Chądzyński, tel. 55 6470 983.

Wizyty królewskie
Zajęcia skupiają się wokół okresu od 1457 do 1772 kiedy to zamek staje się rezydencją polskich królów. Nowe rządy, nowe czasy wymuszają zmiany w funkcjonowaniu i organizacji życia na zamku. A o tym wszystkim opowie osobiście wojewoda malborski Jakub Wejher. Prowadzący: Tomasz Chądzyński, tel. 55 6470 983.

Kancelaria Wielkich Mistrzów
Zajęcia rozpoczniemy od wizyty w kancelarii w Pałacu Wielkich Mistrzów gdzie zwiedzimy wystawę ze starodrukami. Dowiemy się kto to był cancellarius, jak i na czym sporządzano pisma oraz co to jest sfragistyka? Zapoznamy się także z systemem szyfrów krzyżackich a także spróbujemy własnych sił kaligraficznych w naszym tajnym skryptorium. Prowadzący: Tomasz Chądzyński, tel. 55 6470 983.

Warsztaty z mozaiki- dzieje budowy Kolosa Malborskiego
Tematem przewodnim zajęć jest zrekonstruowana figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. W czasie spotkania omówimy jej funkcję i historię powstania. W części praktycznej poznamy szczegóły prac renowacyjnych prowadzonych w latach 2014- 2016, zapoznamy się z technikami układania tesserów a także wcielimy się w rolę konserwatorów i podejmiemy się wyzwania artystycznego. Prowadzący: Tomasz Chądzyński, tel. 55 6470 983, Prowadząca: Magdalena Olbryś, tel. +48 55 647 09 74.

Działalność kancelarii wielkich mistrzów w Malborku
Zapoznanie z warsztatem pracy średniowiecznego skryby. Uzyskanie wiedzy o personelu, organizacji pracy kancelarii oraz różnych rodzajach dokumentów wygotowywanych w jej wnętrzach. Poszukiwanie kopii dokumentów związanych z historią miasta Malborka. Poznanie okoliczności w jakich powstały ich oryginały. Oglądanie pieczęci głównej wielkiego mistrza. Poznanie jej przeznaczenia oraz sposobu przywieszania na dokumencie – pokaz. Zapoznanie z funkcjonowaniem poczty krzyżackiej. Prowadząca: Ewa Kasprzyk, tel. 55 6470 984.

Życie codzienne krzyżackiego brata kapłana na zamku w Malborku
W trakcie zajęć uczniowie poznają rozkład dnia i nocy obowiązujący w zakonnym konwencie, rolę godzin kanonicznych uregulowanych Regułą zakonną oraz funkcję poszczególnych pomieszczeń tworzących kanon założenia klasztornego. Prowadzący: Tomasz Bogdanowicz, tel. 502 556 236, Prowadząca: Magdalena Olbryś, tel. +48 55 647 09 74.

Kamienna Biblia Pauperum
Przestrzenie zamkowe stają się czytelne dzięki opowieściom snutym przez brata zakonnego, wprowadzającego uczestników zajęć w świat symboliki i odniesień biblijnych, stanowiących źródło i znaczenie treści malatury, rzeźby, detalu architektonicznego. Prowadzący: Tomasz Bogdanowicz, tel. 502 556 236.

Polityczne intrygi, sfałszowane statuty, krwawe zabójstwo i mały piesek… Werner von Orlsen – kryminalna zagadka w pięciu aktach. Gra zamkowa
Historia, przyczyny i następstwa najbardziej kontrowersyjnego mordu w dziejach państwa zakonu krzyżackiego, opowiedziane w kontekście zapisków kronikarskich, stwierdzonych faktów historycznych oraz plotek i spekulacji. Mury malborskiej twierdzy jako miejsce działalności i niemy świadek zabójstwa wielkiego mistrza najlepiej opowiedzą o tych wydarzeniach. Podczas zajęć grupy dzieci wraz z opiekunami będą wędrowały po zamku rozwiązując zagadki. Wioleta Rudzka 727 522 159.

Patronka- mozaikowy symbol i mozaika symboli
Malborski kolos, Bogurodzica, Nowa Gwiazda z Jakuba… Opowieść o kobiecie, która była najbardziej sławną i „wpływową” Niewiastą w średniowieczu. W czasie warsztatów dzieci poznają podstawy rzemiosła mozaikowego, wykonają własną mozaikę z kolorowych imitacji tesserów a podczas spaceru zamkowego zobaczą różne przedstawienia Maryjne. Prowadzący: Wioleta Rudzka 727 522 159

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Styl gotycki w architekturze
Wyjaśnienie nazwy styl gotycki, poznanie czasu i miejsca powstania. Wprowadzenie pojęć: sklepienie krzyżowo-żebrowe, maswerk, łuk ostry, rozeta, zwornik, portal. Praktyczne odkrycie cech charakterystycznych dla stylu gotyckiego w architekturze i przestrzeni zamku. Odnalezienie cech charakterystycznych dla zamku jako budowli obronnej. Prowadząca: Jolanta Justa, tel. 55 6470 983.

Reguła zakonu krzyżackiego
Co to jest? Kiedy powstała? Jakie są prawa i obowiązki zakonnika-rycerza? Czytanie fragmentów reguły Zakonu i jej interpretacja. Prowadząca: Jolanta Justa, tel. 55 6470 983.

Państwo wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego
Powstanie i rozwój zakonu krzyżackiego, osiągnięcia w administracji, gospodarce ( miasta, zamki, kościoły) i wojskowość. Poznanie wnętrz Pałacu Wielkiego Mistrza. Gra symulacyjna wybory wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Prowadząca: Jolanta Justa, tel. 55 6470 983.

W kancelarii wielkiego mistrza
Zapoznanie z dawnym warsztatem pisarskim ( narzędzia, materiały, miejsce pracy). Wprowadzenie pojęć: kancelaria, kapelan, pergamin, skryptorium, skryba. Jak powstawał dokument w kancelarii, jak pieczętowano dokumenty? Poznanie pieczęci wielkiego mistrza. Jak funkcjonowała poczta krzyżacka? Prowadząca: Jolanta Justa, tel. 55 6470 983.

Styl gotycki na przykładzie malborskiego zamku
Wyjaśnienie nazwy „styl gotycki”, poznanie czasu i miejsca powstania. Zapoznanie z etapami budowy i rozbudowy zamku. Zwrócenie uwagi na elementy konstrukcyjne takie jak łuk ostry i przypory. Poznanie nazw samodzielnych dekoracji architektonicznych oraz wybranych elementów dekorujących szczyt sterczynowy. Oglądanie sklepień w zespole rezydencjonalnym wielkich mistrzów. Omówienie  konstrukcji sklepienia krzyżowo-żebrowego. Podziwianie dekoracji maswerkowych w przeźroczach krużganków na Zamku Wysokim. Zapoznanie ze sposobem ich wykonania. Odkrywanie elementów dekoracyjno – konstrukcyjnych podczas oglądania kościoła zamkowego. Prowadząca: Ewa Kasprzyk, tel. 55 6470 984.

„Ex luto Marienburg”- czy zamek naprawdę powstał z błota?
Zajęcia obejmują podróż po wybranych przestrzeniach zamkowych połączone z wizytą w pracowni u średniowiecznego mistrza budowlanego. W ramach tych zajęć będzie omówiona technologia powstawania sklepienia, ułożenia dachówek oraz wyznaczanie i pomiar kątów z użyciem replik budowlanych „instrumentariów”. Prowadzący: Tomasz Chądzyński, tel. 55 6470 983.

Zamek jako twierdza obronna
W czasie spotkania zapoznamy się z topografią i historią zamku. Wcielimy się role obrońców i oblegających aby lepiej poznać trudy z jakimi jedni i drudzy musieli się zmagać. Przyjrzymy się z bliska elementom militarnym zamku tj. wieże, mury, fosy, mosty, brony, hurdycje itd. Doświadczymy namacalnie średniowiecznej broni i oporządzenia ochronnego. Prowadzący: Tomasz Chądzyński, tel. 55 6470 983.

Życie codzienne brata-rycerza zakonnego
Zajęcia będą podejmowały próbę zrekonstruowania życia w konwencie. Udamy się śladami którymi bracia zakonni przemieszczali się na co dzień. Poznamy ich rozkład dnia, zajrzymy w przestrzenie w których zakonnicy sypiali, spożywali posiłki, modlili się i podejmowali gości a także dowiemy się kto i kiedy mógł wstąpić w szeregi zakonu. Prowadzący: Tomasz Chądzyński, tel. 55 6470 983, Prowadząca: Magdalena Olbryś, tel. +48 55 647 09 74.

Wizyty królewskie
Zajęcia skupiają się wokół okresu od 1457 do 1772 kiedy to zamek staje się rezydencją polskich królów. Nowe rządy, nowe czasy wymuszają zmiany w funkcjonowaniu i organizacji życia na zamku. A o tym wszystkim opowie osobiście wojewoda malborski Jakub Wejher. Prowadzący: Tomasz Chądzyński, tel. 55 6470 983.

Kancelaria Wielkich Mistrzów
Zajęcia rozpoczniemy od wizyty w kancelarii w Pałacu Wielkich Mistrzów gdzie zwiedzimy wystawę ze starodrukami. Dowiemy się kto to był cancellarius, jak i na czym sporządzano pisma oraz co to jest sfragistyka? Zapoznamy się także z systemem szyfrów krzyżackich a także spróbujemy własnych sił kaligraficznych w naszym tajnym skryptorium. Prowadzący: Tomasz Chądzyński, tel. 55 6470 983.

Warsztaty z mozaiki- dzieje budowy Kolosa Malborskiego
Tematem przewodnim zajęć jest zrekonstruowana figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. W czasie spotkania omówimy jej funkcję i historię powstania. W części praktycznej poznamy szczegóły prac renowacyjnych prowadzonych w latach 2014- 2016, zapoznamy się z technikami układania tesserów a także wcielimy się w rolę konserwatorów i podejmiemy się wyzwania artystycznego. Prowadzący: Tomasz Chądzyński, tel. 55 6470 983, Prowadząca: Magdalena Olbryś, tel. +48 55 647 09 74.

Między Wschodem a Zachodem, ewolucja broni i uzbrojenia w średniowiecznej Europie
Poszukiwanie wpływów kultur Wschodu i Zachodu w kształtowaniu się broni i uzbrojenia w średniowieczu na obszarze dawnego Królestwa Polskiego i państwa zakonu krzyżackiego. Prowadzący: Arkadiusz Dzikowski, tel. 603 407 573.

Malbork – twierdza i arsenał królewski    Omówienie funkcji zamku malborskiego w czasach panowania królów Polski. Przedstawienie różnych rodzajów broni oraz uzbrojenia ochronnego w okresie nowożytnym na przykładzie bogato wyposażonej wystawy militariów. Obalenie mitów i stereotypów na przykładach zgromadzonych replik broni i uzbrojenia. Prowadzący: Arkadiusz Dzikowski, tel. 603 407 573.

Sztuka wojny – wojna w sztuce
Wędrówka po zamku malborskim w poszukiwaniu dzieł sztuki przedstawiających działania militarne oraz militariów będących dziełami sztuki. Omówienie zagadnień wojskowości stron konfliktów przedstawionych poprzez sztukę.  Zapoznanie z podstawowymi dziełami na temat sztuki wojowania. Prowadzący: Arkadiusz Dzikowski, tel. 603 407 573.

Ostatnia wojna z Zakonem w Prusach
Lekcja muzealna poświęcona zagadnieniom związanym z działaniami wojennymi i obroną Olsztyna kierowaną przez Mikołaja Kopernika. Prowadzący: Arkadiusz Dzikowski, tel. 603 407 573.

Biblia w przestrzeni i czasie. Od opowieści nomadów do aplikacji internetowej
Zajęcia wprowadzające w świat procesu powstawania tekstu biblijnego, różnic w systematyce i podejściu do kanoniczności poszczególnych ksiąg, z ukazaniem podstawowych języków i tłumaczeń. Uczniowie zapoznają się z drukowaną wersją Biblii Hebrajskiej i Septuaginty, elektroniczną wersją Kodeksu Synajskiego, reprintem Biblii Jakuba Wujka oraz Biblii Gdańskiej, kilkoma tłumaczeniami współczesnymi na język polski oraz dostępnymi programami komputerowymi do badania tekstu biblijnego. Zajęcia może kończyć warsztat kaligrafii hebrajskiej. Czas trwania – 3 godziny z warsztatem kaligrafii. Prowadzący: Tomasz Bogdanowicz, tel. 502 556 236.

Kod Steinbrechta
Lektura Reguły krzyżackiej stanowi oś zajęć odbywających się (w znacznej części) w tak zwanym Kapitularzu. Uczestnicy spotkania zapoznają się z treścią poszczególnych artykułów Reguły i starają się odnieść poszczególne fragmenty tekstu do odnajdywanych (w przestrzeni pomieszczenia) malowideł i detalu architektonicznego. Analiza zaistniałych związków stanowi dominantę odkrywania znaczenia symboliki biblijnej w sztuce. Zajęcia kończy próba odtworzenia kapiteli kolumn pomieszczenia z elementów 3D wykonanych  w skali 1:1, zgodnie z odkrytym kluczem kompozycji definiowanym typologią biblijną. Prowadzący: Tomasz Bogdanowicz, tel. 502 556 236.

Życie codzienne krzyżackich braci w malborskim zamku
Zajęcia zapraszają do podróży w czasie i przestrzeni. Uczestnicy spotkania przyglądają się architektonicznemu założeniu warowni z próbą rozpoznania zadań i funkcji poszczególnych pomieszczeń, koniecznie potrzebnych do funkcjonowania kompleksu klasztornego w czasach budowy katedr. Wędrówkę prowadzi brat zakonny odkrywający tajniki dziennego i nocnego życia zakonnika krzyżackiego. Prezentuje strukturę i główne cele Zakonu Niemieckiego od powstania do współczesności. Prowadzący: Tomasz Bogdanowicz, tel. 502 556 236.

Bieg Rycerski – gra terenowa
Grupa odkrywa zamek małymi zastępami (3-4 osobowych w odstępach 5 min.), prowadzona słowem zawartym w kolejnych listach otrzymywanych po pokonaniu kolejnych przestrzeni. Łacińskie hasło w rozwiązywanej krzyżówce daje, po tłumaczeniu dzięki odnalezionym słownikom, hasło-klucz do zrozumienia idei krucjatowej. Do realizacji gry konieczna jest pomoc 3 opiekunów. Czas trwania – ok. 2,5 godziny. Prowadzący: Tomasz Bogdanowicz, tel. 502 556 236.

„Na nowym Campo di Fiori bunt wznieci słowo poety…”
Lekcja muzealna poświęcona Bohaterom Getta Warszawskiego, której osnową jest refleksja nad śmiercią osamotnionych bohaterów od Masady do Warszawskiego Getta. Analizę wiersza Czesława Miłosza „Campo di Fiori” poprzedza prezentacja przestrzeni roku liturgicznego w społeczności żydowskiej. Na bazie zrozumienia znaczenia poszczególnych świąt żydowskich, uczeń poznaje znaczenie daty początku Powstania w Gettcie. Porównanie obrazu braci Zakonu Niemieckiego określanych mianem: „Nowi Machabeusze” z przekazem bohaterskich postaw powstańców Getta. Zajęcia kończą warsztaty kaligrafii hebrajskiej. Prowadzący: Tomasz Bogdanowicz, tel. 502 556 236.

Patronka- mozaikowy symbol i mozaika symboli
Malborski kolos, Bogurodzica, Nowa Gwiazda z Jakuba… Opowieść o kobiecie, która była najbardziej sławną i „wpływową” Niewiastą w średniowieczu. W czasie warsztatów dzieci poznają podstawy rzemiosła mozaikowego, wykonają własną mozaikę z kolorowych imitacji tesserów a podczas spaceru zamkowego zobaczą różne przedstawienia Maryjne. Prowadzący: Wioleta Rudzka 727 522 159

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78