Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Wydawnictwo

O nas

Muzeum Zamkowe w Malborku prowadzi działalność wydawniczą nieprzerwanie od 1962 r. i jest jednym z najaktywniejszych wydawnictw muzealnych w Polsce. Działania te Muzeum realizuje poprzez obsługę procesu edytorskiego katalogów zbiorów i wystawa czasowych, monografii naukowych oraz publikacji popularni-naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy objętych działalnością wystawienniczą, badawczą i dydaktyczną prowadzoną przez pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku oraz publikacji informacyjno-promocyjnych. W dorobku wydawniczym Muzeum znajdują się także publikacje pracowników naukowych i muzealników z całej Europy.  Od 2004 Muzeum wydaje swój periodyk, który od 2018 r. jest rocznikiem.

Nadzór merytoryczny nad działalnością wydawniczą sprawuje Dyrektor Muzeum, pełniąc jednocześnie funkcję Redaktora Naczelnego. Organem doradczym w sprawach wydawniczych jest Kolegium Wydawnicze Muzeum Zamkowego w Malborku 

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78