Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Wydawnictwo

Publikacje popularnonaukowe

CZASOPISMA I SERIE

Studia Zamkowe

 

Periodyk muzealny wydawany przez Muzeum Zamkowe w Malborku doczekał się reaktywacji po kilkuletniej przerwie. Prezentowana, długo wyczekiwana seria posiada nową szatę graficzną i formę, która w założeniach ma być bardziej przyjazna w odbiorze dla wszystkich czytelników, przy jednoczesnym utrzymaniu naukowego charakteru, a także kryteriów programowych pisma. Czasopismo redagowane wspólnie przez Kolegium Wydawnicze Muzeum Zamkowego w Malborku
i oddane Państwu z nadzieją, że zostanie przyjęte z entuzjazmem i zainteresowaniem.

Studia Zamkowe, tom I

 

 

Spis treści:

Janusz Trupinda, Wstęp
Mariusz Mierzwiński, Zamek Malborski w latach 1945-1960
Bogna Jakubowska, Zbiory i wystawiennictwo Muzeum Zamkowego w Malborku w latach 1961-1980
Wiesława Połom-Jakubowicz, W kilku słowach o malborskich wystawach z lat 1980-2002
Kalendarium wystaw Muzeum Zamkowego w Malborku w latach 1961-2002

 

Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/Studia-Zamkowe%2C-tom-I-oprawa-miekka/140

 

Studia Zamkowe, tom II

 

 

Spis treści:

Antoni R. Chodyński, Rejzy krzyżackie na Litwę i Żmudź według kroniki Wiganda z Marburga
Mariusz Mierzwiński, Fragment zespołu zamkowego w Malborku zwany Domem Podstarościego w świetle badań archeologiczno-architektonicznych
Michał Woźniak, Wystrój i wyposażenie zamku malborskiego w świetle rachunków i inwentarzy
Bernard Jesionowski, Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku w Malborku – nowe odkrycia i interpretacje jego dziejów
Jarosław Rogóż, Jacek Gryczewski, Jacek Stachera, Badania technologiczne wnętrza kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku
Barbara Pospieszna. Konserwacja mozaiki na malborskim posągu Marii z Dzieciątkiem w XIX i na początku XX wieku
Artur Dobry, Rekonstrukcja wnętrz i wyposażenia komnat dostojników zakonu krzyżackiego na Zamku w Malborku na przełomie XIX i XX wieku
Elżbieta Mierzwińska, Dwa ołtarzyki bursztynowe z wyposażenia Pałacu wielkich mistrzów w Malborku w okresie tzw. Romantycznej restauracji
Jolanta Justa, Edukacja za sznurkiem – wybrane zagadnienia z działań pedagogicznych Muzeum Zamkowego w Malborku
Juliusz Raczkowski, Późnogotyckie malowidła w górnym chórze katedry kwidzyńskiej

 

Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/Studia-Zamkowe%2C-tom-II-oprawa-miekka/142 

 

Studia Zamkowe, tom III

 

 

Spis treści

 

Antoni R. Chodyński, Romańska pyksida (Pixis) z Limoges z połowy XIII wieku w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku

Bartłomiej Butryn, Zespół obrazów z lat około 1689–1732 na emporach w poewangelickim kościele św. Jerzego w Malborku

Artur Dobry, Działalność Hermanna Schapera na zamku w Malborku

Barbara Pospieszna, Zamek Malborski w obiektywie firmy „Ottomar Anschütz G.m.b.H.”

Aleksandra Siuciak, Książki Towarzystwa Odbudowy i Upiększania Zamku Malborskiego w zbiorach Biblioteki Muzeum Zamkowego w Malborku

Wiesława Połom-Jakubowicz, Albumy Odbudowy Zamku jako źródło do badań nad przebiegiem prac budowlano-konserwatorskich w latach 1945–2005

Mieczysław Haftka, Henryk Raczyniewski (1923–1992)

Marian Arszyński, Prof. Hartmut Boockmann (1934–1998) w 10. rocznicę śmierci

 

Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/Studia-Zamkowe%2C-tom-III/144

 

Studia Zamkowe, tom IV

 

 

Tom zawiera materiały z IV Konferencji Naukowej z cyklu „Spotkań Malborskich im.Macieja Kilarskiego”-Sztuka na terenie państwa krzyżackiego w Prusach (2010r.)

 

Obecny numer został zredagowany wspólnie przez Barbarę Pospieszną oraz Artura Dobrego i oddany Państwu z nadzieją, że zostanie przyjęty z entuzjazmem i zainteresowaniem.

 

Ks.G. Wąsowski ” Wizerunek królewski w scenie Pokłonu Trzech Króli na kwaterze późnośredniowiecznego ołtarza z kościoła Najświętszej Maryi Panny w Elblągu”

A. Woziński ” Dzieła Mistrza Pawła i jego warsztatu w Prusach krzyżackich”

R. Zacharias ” Zur Theologie ausgewahlter Ortsnamen im Ordensland Prussen. „

J.Adamski  „Między modusem regionalnym a innowacją” Kościół św. Katarzyny w Barniewie i jego związki z gotycką architekturą południowych pobrzeży Bałtyku.

A. Chęć ” Dwór toczy zamek?. Rozważania na temat niewielkich założeń obronnych na terenie państwa zakonnego w Prusach.”

A.R.Chodyński „Portret czy wizerunek paradygmatyczny. Forma i symbolika epitafium Bartholomeusa Boreschowa z około połowy XV w.”

P.Freus „Ikonografia „Chwały Marii” w kręgu fundacji krzyżackich w Prusach”

M.Gąssowska „Święci królowie skandynawscy w fundacjach ołtarzowych w Gdańsku w XV w.”

Ch.Herrmann „Kościoły krzyżackie – fakty czy mity? O relacjach między patronatem i mecenatem w średniowiecznych Prusach”

J. Jarzewicz „More geometrio.Kompozycja sklepienia Letniego Refektarza w Pałacu Wilekich Mistrzów w Malborku”

T. Jurkowlaniec ” Symbole ewangelistów. Z badań nad ikonografią nagrobków gotyckich w Prusach.”

M.Kurkowski ” Nowo odkryte malowidła z kościoła św. Katarzyny w Brodnicy.”

A. Larczyńska „Piękno średniowiecznych manuskryptów. Biblioteka gdańskiego klasztoru franciszkanów na nowo odkryta.”

L. Łbik ” Woskowe i srebrne wota figuralne z dawnego grobu błogosławionej Doroty z Mątowów w katedrze kwidzyńskiej”

K. Mastykarz „Ratusz jako centrum elitarnej kultury miejskiej na przykładzie Torunia i Elbląga w XIV-XV w.”

J. Piotrowska ” Zakonna redakcja Speculum humanae salvationis w Królewcu- przyczynek do zagadnienia działalności fundatorskiej Lutra z Brunszwiku”

K. Pospieszny ” Instytucjonalizacja „świętych zamków” w Prusach w XIII-XIV w. Z badań nad ikonografią architektury, elementami jej wystroju i wyposażenia”

Z.J. Przerembski ” Tematyka muzyczna w dekoracjach zamku malborskiego”

M. Rudy „Problematyka badawcza i restauratorska gotyckich i neogotyckich zworników z zamku w Malborku”

W.Rynkiewicz-Domino ” Garść cegieł i kamieni. Przyczynki do historii zamku krzyżackiego i ratusza Starego Miasta w Elblągu”

A. Soćko ” Kościół św. Jana Ewangelisty w Bartoszycach na tle średniowiecznej architektury sakralnej w Prusach”

A. Staniszewski „Gotyckie sklepienia w kościele św. Piotra i Pawła w Gdańskiu- w świetle badań terenowych i zachowanych reliktów”

G. Świderski ” Wkład zakonu krzyżackiego w rozwój zamków na terenie władztwa warmińskiego w XIII w.”

 


 

 

Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/Studia-Zamkowe-t.IV/262

 

 

Studia Zamkowe tom V

 

 

Spis treści:

 

Janusz Trupinda, Słowo wstępne

Antoni Romuald Chodyński, Broń drzewcowa i obuchowa. Forma i funkcja

Daniel Gosk, Kapalin z policzkami ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku

Barbara Pospieszna, Historia malborskiej kolekcji odlewów gipsowych

Rafał Panfil, Stosunki religijne w Malborku od początku reformacji do początku XVII w.

Karol Polejowski,Dwupoziomowe kościoły zakonów rycerskich w średniowieczu

Janusz Hochleitner, Bartłomiej Wypych, Kapituła rycerstwa polskiego w badaniach ankietowych przeprowadzonych na Zamku w Malborku w 2017 r.

Wiesława Połom-Jakubowicz, Kalendarium wystaw Muzeum Zamkowego w Malborku w latach 2003-2017

Antoni Romuald Chodyński, Bronisława Mora-Mieszkowski 1909-1976

 

 Periodyk muzealny wydany przez Muzeum Zamkowe w Malborku doczekał się reaktywacji po sześcioletniej przerwie. Prezentowany nowy piąty tom „studiów”, tak długo wyczekiwany, posiada nową szatę graficzną i formę, która w założeniu ma być bardziej przyjazna w odbiorze dla wszystkich czytelników, przy jednoczesnym utrzymaniu naukowego charakteru, a także kryteriów programowych pisma. W obecnym numerze znają Państwo szereg różnorodnych i interesujących artykułów z zakresu m.in.bronioznawstwa, historii czy historii sztuki. Antoni Romuald Chodyński charakteryzuje formę i funkcje broni drzewcowej i obuchowej, a także przybliża postać Bronisława Mroza-Mieszkowskiego. Daniel Gosk przedstawia kapalin z policzkami ze zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku. Barbara Pospieszna w swoim artykule opisuje szczegółowo historię malborskich kolekcji odlewów gipsowych. Rafał Panfil określa stosunki religijne w Malborku od reformacji do początku XVII w. Karol Polejowski z kolei, zabrał głos w dyskusji nad genezą dwupoziomowych kościołów zakonów rycerskich w średniowieczu. Janusz Hochleitner i Bartłomiej Wypych poruszają problematykę odtwórstwa historycznego na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na członkach kapituły rycerstwa polskiego na Zamku w Malborku w 2017 roku. Wiesława Połom-Jakubowicz opracowała kalendarium wystaw Muzeum Zamkowego w Malborku w latach 2003-2017.

 


Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/STUDIA-ZAMKOWE-TOM-V/365

 

Studia Zamkowe tom VI

 

 

Kolejny, szósty już tom Studiów Zamkowych przynosi tradycyjnie zróżnicowany tematycznie materiał, którego wspólnym mianownikiem są zbiory Muzeum Zamkowego w Malborku i historia malborskiego zamku oraz osobistości z nim związane.

 

 

Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/STUDIA-ZAMKOWE-VI/399

 

 

Studia Zamkowe tom VII

 

 

Spis treści:

 

Janusz Trupinda, Słowo wstępne

Artur Dobry,  Działalność publikatorska Conrada Steinbrechta

Rafał Panfil, .Dygnitarze, urzędnicy, duchowni i służba zamku malborskiego w latach 1552-1569 w świetle ksiąg rachunkowych administratorów

Barbara Pospieszna, O średniowiecznych i renesansowych kaflach z południowej fosy zamku malborskiego pozyskanych w latach 1976-1980

Arkadiusz Dzikowski, Kopie hełmu wielkiego z Tannenbergu w zbiorach malborskich

Aleksandra Siuciak, #Projekt Straty Działania. Muzeum Zamkowego w Malborku w zakresie programu MKiDN „Badanie polskich strat wojennych” w latach 2018-2019

Łukasz Rzepczyński, Prace konserwatorskie przy kwidzyńskiej mozaice w 1902 roku w świetle źródeł archiwalnych

Bartosz Skop, Organy katedry w Kwidzynie

Bogusz Wasik, Budynek rezydencjonalny (gemach) wielkich mistrzów w zamku w Sztumie w świetle badań z 2019 roku

 

Publikację można kupić stacjonarnie w Muzeum Zamkowym w Malborku i online w sklepie internetowym: http://sklep5549667.homesklep.pl/pl/p/STUDIA-ZAMKOWE-VII/470

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78