Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 16:00 (wnętrza Trasy Historycznej do 15:00)

Edukacja

Otwarte Bramy – edukacja lokalna

OTWARTE BRAMY – INICJATYWA ADRESOWANA DO MŁODEGO POKOLENIA MIESZKAŃCÓW MIASTA MALBORKA I OKOLIC

 

Aktywność mająca na celu tworzenie warunków do budzenia i wzmacniania tożsamości poprzez uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym.

Muzeum Zamkowe stanowiące dziedzictwo kultury odgrywa ważną rolę w kreowaniu tożsamości lokalnej, dlatego istotne są działania edukacyjne skierowane do grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, stawiające sobie za cel wykształcenie przyszłych odbiorców sztuki, którzy nie tylko rozwiną umiejętność postrzegania rzeczy pięknych, ale nawiążą więź z Muzeum.

Podczas zajęć w zamku uczestnicy programu w aktywny sposób poznają zagadnienia związane z kulturą materialną i duchową średniowiecza oraz czasów nowożytnych. Odkryją światopogląd, sposób myślenia i postępowania dawnych mieszkańców zamku, miasta, regionu. Poznają tajniki ówczesnych rzemieślników: budowniczych i architektów, wytwórców broni i uzbrojenia, bursztynników, witrażystów, rzeźbiarzy, malarzy, złotników i wielu innych.

Zajęcia realizowane są cyklicznie. Mogą mieć wymiar jednoroczny lub wieloletni. Liczba spotkań w muzeum i tematyka uzależniona jest od indywidualnych ustaleń nauczyciela z osobą prowadzącą.

Nabór na nowy rok szkolny odbywa się każdego roku na przełomie sierpnia i września.

Prowadząca: Ewa Kasprzyk, tel. 55 6470 984.

 

Przedszkola:

Zajęcia dedykowane najstarszym grupom przedszkolnym wzbogacone są o działania plastyczne. Odbywają się cyklicznie podczas jednego roku szkolnego. Dla grup, które zadeklarują wolę podsumowania zajęć może zostać zorganizowana Rodzinna Wyprawa Rycerska. W jej trakcie, młodzi malborczycy podzieleni na zespoły, wędrują po zamku dzieląc się ze swoimi bliskimi wiedzą, którą zdobyli podczas całorocznych zajęć w zamku. Poszukują także Mistrzów Drogi, którzy czekają na nich ze specjalnymi zadaniami.

Rodzinne Wyprawy Rycerskie dla grup przedszkolnych organizowane są od 2001 roku. Każde takie wydarzenie jest planowane i opracowywane indywidualnie na podstawie zrealizowanych tematów.

 

Klasy I-III

Zajęcia dedykowane klasom I – III są realizowane cyklicznie i zwykle wzbogacone o warsztaty plastyczne. W zależności od deklaracji nauczyciela mogą mieć wymiar jednoroczny lub wieloletni. Cykl wieloletni dotyczy grup, które rozpoczynają zajęcia w klasie pierwszej lub jeszcze wcześniej, w tzw. zerówce. Grupy wyrażające chęć mogą wziąć udział w imprezie stanowiącej podsumowanie zajęć w muzeum. Nosi ona nazwę Rodzinnej Wyprawy Rycerskiej, ale ma inną formę niż wydarzenia przygotowane dla grup przedszkolnych.

 

Klasy IV-VIII oraz Szkoły Ponadpodstawowe:

Uczniom ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych dedykowane są warsztaty czerpania papieru, gotyckiej kaligrafii, drukarstwa lub wykreślania dekoracyjnego wzoru architektonicznego – maswerku. Ponadto prowadzone są lekcje muzealne zgodne z ofertą Działu Edukacji oraz związane z bieżącym wydarzeniem muzealnym .

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 16:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 15:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78