PLENDE
unesco logo kwidzyn
Zamek
w Kwidzynie
logo sztum
Zamek
w Sztumie
Ośrodek konferencyjny KARWANZamkowe kameralia - grudzieńKup bilet on-lineW poszukiwaniu Mikołaja na zamku w Malborku

Godziny otwarcia / Godziny otwarcia Muzeum

UWAGA!

Godziny otwarcia muzeum różnią się w zależności od sezonu – przed zaplanowaniem wizyty sprawdź to na naszej stronie!

W poniedziałki i w niektóre dni świąteczne sale Muzeum Zamkowego są NIECZYNNE, można wtedy zwiedzać tylko tereny zamkowe oraz niektóre wnętrza.

Szczegóły na temat zmian i utrudnień w dostępie do Muzeum
 
 
  

Godziny otwarcia Muzeum w dni świąteczne w 2018 roku

1 stycznia

Nowy Rok

► Muzeum nieczynne

6 stycznia

Święto Trzech Króli

► czynne tylko tereny zamkowe do godz. 16.00 - zwiedzanie jak w poniedziałki

31 marca

Wielka Sobota

► tereny zamkowe czynne do godz. 14.00 - zwiedzanie jak w poniedziałki

01 kwietnia

Wielkanoc

► Muzeum nieczynne

02 kwietnia

II dzień Wielkanocy

► Muzeum czynne w godz. 10.00-15.00
► tereny zamkowe czynne do godz. 16.00

1 maja

Świeto Pracy

► Muzeum czynne w godz. 9.00-19.00

► tereny zamkowe czynne do godz. 20.00

3 maja

Święto Konstytucji

► Muzeum czynne w godz. 9.00-19.00

► tereny zamkowe czynne do godz. 20.00

31 maja

Boże Ciało

► czynne tylko tereny zamkowe do godz. 20.00 - zwiedzanie jak w poniedziałki

15 sierpnia

Wniebowzięcie NMP

► Muzeum czynne w godz. 9.00-19.00

► tereny zamkowe czynne do godz. 20.00

1 listopada

Święto Zmarłych

► Muzeum nieczynne

 

11 listopada


12 listopada

 

 

Święto Niepodległości

► Tereny zamkowe czynne w godz. 10.00-14.00  zwiedzanie jak w  poniedziałki


► Muzeum nieczynne

24 grudnia

Wigilia

► czynne tylko tereny zamkowe do godz. 14.00 - wstęp bezpłatny

25 grudnia

Boże Narodzenie

► Muzeum nieczynne

26 grudnia

II dzień Świąt

► Muzeum czynne w godz. 10:00-15.00

31 grudnia

Sylwester

► czynne tylko tereny zamkowe do godz. 14.00 - wstęp bezpłatny

 

 


Więcej informacji na temat godzin otwarcia:
 
 
tel.: +48 55 647 09 78
fax: +48 55 647 09 76, +48 55 647 09 77
email: rezerwacja@zamek.malbork.pl
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.