200 lat konserwacji
AktualnePlanowane
Archiwum
Wydarzenia
A A A

W tym dziale można znaleźć wszelkie informacje na temat wydarzeń kulturalnych w naszym Muzeum – obecnych, planowanych oraz archiwalnych.

 

Na poniższej stronie prezentujemy fotorelacje z ostatnich najważniejszych wydarzeń. Fotorelacje z wydarzeń archiwalnych znajdują się na zamkowym kanale w serwisie Picasa


 

 

WYSTAWA "200 LAT KONSERWACJI ZAMKU W MALBORKU 1817-2017"

 Z okazji przypadającego 18 maja Międzynarodowego Dnia Muzeów w sali Dwukominowej na Zamku Wysokim otwarta została nowa wystawa prezentująca dzieje opieki konserwatorskiej nad zamkiem przez ostatnie dwa stulecia.
Autorem scenariusza jest Artur Dobry, a plastycznie opracowała ekspozycję Jola Kacperska.

Pierwsze prace przy zamku, nazywane dziś restauracją romantyczną rozpoczęto w1817 roku.
Projekty dla Pałacu Wielkich Mistrzów oraz skrzydła zachodniego Zamku Średnim przygotował m.in. wybitny architekt niemiecki Karl Friedrich Schinkel, a ich realizacją w Malborku kierował Carl August Gersdorff.
    W 1882 roku rozpoczął się drugi okres restauracji, zwanej naukową bądź historyczną. Przez 40 lat swojego życia zawodowego prowadził ją Conrad Steinbrecht, wybitny niemiecki konserwator zabytków i architekt. Dzięki jego działaniom odtworzono dawną, gotycką architekturę i wystrój, wnętrza wyposażono w meble, rzeźby i rzemiosło artystyczne. Pojawiły się cenne kolekcje militariów i numizmatów. Zamek jako przykład dziewiętnastowiecznej myśli konserwatorskiej oraz muzeum wnętrz przetrwał do II wojny światowej, gdy w wyniku kilkutygodniowego oblężenia  został  silnie  zniszczony.
  Po przejęciu warowni przez Polskę w 1945 roku rozpoczęło się odgruzowywanie oraz zabezpieczanie zabytkowych murów. Od 1961 roku, gdy powstało Muzeum Zamkowe prowadzone były szeroko zakrojone prace budowlane i konserwatorskie, nad którymi pieczę sprawował m.in. Maciej Kilarski. W następstwie tych wieloletnich działań zamek odzyskał swoje dawne piękno. W naszych czasach udało się uratować zagrożone zachodnie skrzydło Zamku Średniego, odrestaurować wnętrze Wielkiego Refektarza, ukończyć odbudowę kościoła NMP na Zamku Wysokim i odtworzyć mozaikową  figurę  Madonny  z  Dzieciątkiem. Te najważniejsze etapy prac na zamku pokazuje w wielkim skrócie wystawa na Zamku Wysokim, zapraszamy!

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zd

zd

zd

zdjecie

zd

zdjecie
fot.B.L.Okońscy


 

 

 

XXVII Zjazd Generalny Stowarzyszenia Zamków i Muzeów Nadbałtyckich, Turku, Finlandia, 10 – 13 maja 2017  r.

 

W Turku, najstarszym mieście Finlandii, odbył się XXVII Zjazd Generalny Stowarzyszenia Zamków i Muzeów Nadbałtyckich. Muzeum Zamkowe w Malborku reprezentowali: kierownik oddziału w Kwidzynie Janusz Cygański oraz kustosz MZM Marek Stokowski.

Podczas Zjazdu koleżanki i koledzy z trzydziestu dziewięciu placówek muzealnych z dziewięciu krajów nadbałtyckich uzgodnili plan dalszych wspólnych działań oraz wybrali nowego prezydenta Stowarzyszenia, którym została pani Ina Line z łotewskiego zamku Bauska.

Integralnym elementem zjazdu było seminarium “Working with Museum Audiences – Towards Active and Inspiring Customer Experience”. W ramach tej sesji odczyt “Towards a Friendly Museum” wygłosił Marek Stokowski.

Dzięki życzliwości fińskich gospodarzy uczestnicy Zjazdu mieli okazję odwiedzić nie tylko zamek w Turku, ale także kilka innych obiektów zabytkowych, w tym zamek Hamme, kościół Św. Krzyża w Hattula i dwór obronny Kuitia.

Zamek Turku, maj 2017, fot. Jouni Marjamäki

Zamek Turku, konferencja,  11 maja, 2017, fot. Jouni Marjamäki

 Zamek Turku, konferencja, wystąpienie Marka Stokowskiego, 11 maja 2017, fot. Janusz Cygański

 

 

Zamek Turku, konferencja,  11 maja 2017, fot. Jouni Marjamäki

Turku, uczestnicy Zjazdu Ogólnego Stowarzyszenia, 12 V 2017, fot. Jouni Marjamäki

 


 

KOLEJNE WYRÓŻNIENIE DLA MUZEUM ZA PRACE W KOŚCIELE NMPWe wtorek późnym popołudniem w sali balowej Zamku Królewskiego w Warszawie miała miejsce uroczysta gala, w trakcie której podsumowano wyniki tegorocznego konkursu "Najciekawsze muzealne wydarzenie roku". W kategorii Konserwacja i Ochrona Dziedzictwa Kultury pierwsze wyróżnienie zdobyło Muzeum Zamkowe w Malborku za prace w zespole kościoła NMP. Nagrodę z rąk Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego odebrali: dyrektor Mariusz Mierzwiński, kurator Mirosław Jonakowski i Bernard Jesionowski.

zdjecie
 


 

 

 

 

Konferencja Castrum sanctae Mariae: Zamek-Rezydencja-MuzeumW dniach 25-27 maja 2017 r. w Ośrodku Konferencyjnym Karwan Muzeum Zamkowego w Malborku odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona różnym aspektom historii zamku malborskiego. Swój udział w wydarzeniu zapowiedziało ponad 20 naukowców z Polski i Niemiec.

Konferencja jest wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Zamkowego w Malborku i Historische Kommision für ost- und westpreussische Landesforschung i ma na celu nie tylko zaprezentowanie wyników najnowszych badań nad dziejami i funkcjonowaniem zamku malborskiego od średniowiecza do współczesności, ale także wymianę poglądów i dyskusję między naukowymi środowiskami polskimi i niemieckimi.

Konferencja została podzielona na trzy obszary tematyczne. Pierwszy został poświęcony okresowi krzyżackiemu (do 1457), drugi obszar będzie dotyczył okresu polskiego (do 1772), a trzeci czasów współczesnych (XIX-XXI w.), kiedy to zespół zamkowy spełniał i spełnia funkcję muzeum.


Program konferencji

Castrum sanctae Mariae
Burg - Residenz – Museum
Zamek – Rezydencja - Muzeum

Malbork, 25 – 27 maja 2017
Ośrodek Konferencyjny Karwan


Dzień I (25.05.2017)
Ordenszeit / okres krzyżacki (bis/do 1457)


9.00 Begrüßung / Powitanie
9.15-10.00 Andreas Sohn (Paris): Die königliche Residenzanlage auf der Île de la Cité zur Zeit Ludwigs IX. und die Niederlassung der Templer in Paris
10.00-10.45 Udo Arnold (Bonn): Die Marienburg auf dem Weg zum Machtzentrum des Deutschen Ordens

10.45-11.00 pause / przerwa

11.00-11.45 Sławomir Jóźwiak / Janusz Trupinda (Toruń, Gdańsk):  Die Organisation der Marienburg in der Ordenszeit
11.45-12.30 Christofer Herrmann (Berlin, Gdańsk):  Der Hochmeisterpalast auf der Marienburg - die modernste Fürstenresidenz ihrer Zeit. Überlegungen zur Raum- und Nutzungsstruktur während der Hochmeisterzeit (bis 1457)

12.30-15.00 pause / przerwa

15.00-15.45 Arno Mentzel-Reuters (München): Die Sakraltopologie der Marienburg in der Ordenszeit
15.45-16.30 Monika Jakubek-Raczkowska / Juliusz Raczkowski (Toruń):  Das künstlerische Programm der Schlosskirche in Marienburg

16.30-17.00 pause / przerwa
17.00-17.45 Grischa Vercamer (Berlin): Wirtschaftsführung und Wirtschaftsräume auf der Marienburg
17.45-18.30 Jürgen Sarnowsky (Hamburg): Das Tressleramt. Aufgaben und Raumbedarf

Dzień II (26.05.2017)
Okres staropolski / polnischen Ära (1457-1772)


9.00 Begrüßung / Powitanie
9.15-10.00 Wiesław Długokęcki (Gdańsk): Die Veränderung der Schlossverwaltung zu Beginn der Regierung Sigismund des Alten um 1510. Ursachen und Folgen
10.00-10.45 Aleksandra Girschtoft (Gdańsk): Zamek w połowie XVI w.

10.45-11.00 pause / przerwa

11.00-11..45 Janusz Hochleitner, Karol Polejowski (Malbork): Funkcje Zamku Wysokiego w XVII w.
11.45-12.30 Kazimierz Pospieszny (Poznań): Destruktion und Umgestaltung der ordenszeitlichen Architektur der Marienburger Marienkirche im 17. Jahrhundert

12.30-15.00 pause / przerwa

15.00-15.45 Stefan Samerski (Berlin): Katholisch im protestantischen Kontext. Die Jesuiten auf der Marienburg
15.45-16.30 Michał Woźniak (Toruń): Die Ausstattung der Sakralräume der Marienburg in der Frühen Neuzeit

16.30-17.00 pause / przerwa

17.00-18.30 Zwiedzanie odrestaurowanej przestrzeni sakralnej na Zamku Wysokim

Dzień III (27.05.2017)
Muzeum / Museum

9.00 Begrüßung / Powitanie
9.15-10.00 Artur Dobry (Malbork): Konserwacja zamku w I poł. XIX w.
10.00-10.45 Bernhart Jähnig: Die Bedeutung der Marienburg für das Geschichtsverständnis von Theodor von Schön

10.45-11.00 pause / przerwa
11.00-11.45 Bartłomiej Butryn (Malbork): Restauracja zabytkowego wyposażenia artystycznego z przełomu XIX i XX wieku
11.45-12.30 ks. Wojciech Zawadzki (Warszawa): Stan badań nad malborskim dziedzictwem jezuickim

12.30-15.00 pause / przerwa

15.00-15.45 Tomasz Torbus (Gdańsk): Odbudowa zamku malborskiego na tle europejskim
15.45-16.30 Mariusz Mierzwiński (Malbork): Prace konserwatorskie zamku malborskiego po 1945 r.

16.30-17.00 pause / przerwa

17.00-17.45 Marian Arszyński (Toruń), Mirosław Jonakowski (Malbork): Restauracja kościoła NMP w XXI w.
17.45-18.30 Tadeusz Jurkowlaniec (Warszawa), Maria Poksińska (Toruń): Historia Krzyża Świętego w portalu kaplicy św. Anny w Malborku – wątki polityczne


              

 

WYSTAWA MALARSTWA MARIUSZA STAWARSKIEGO
W piątek 5. maja 2017 r. we wnętrzu dawnej Łaźni Infirmerii na Zamku Średnim otwarta została ekspozycja prezentująca twórczość Mariusza Stawarskiego, artysty-plastyka od ponad ćwierćwiecza związanego z Muzeum Zamkowym.
Na wystawie znalazły się obrazy z siedemnastu ostatnich lat artysty - w sumie 36 prac. Będzie można je oglądać do końca września tego roku.
Malarstwo Mariusza Stawarskiego, czego nie ukrywa sam artysta, ma swoje źródło w czasach, kiedy zaczynał drogę twórczą jako satyryk i ilustrator. Stąd, jak sam mówi, jego obrazy nadal "uśmiechają się" do widza.
W  swoim malarstwie łączy groteskę z liryką. Uważa siebie za "współczesnego" malarza, ale mocno zapatrzonego w przeszłość, tę bliższą i tę sięgającą późnego średniowiecza oraz wczesnego renesansu. Stawarski identyfikuje się z malarstwem polskim i europejskim, szczególnie z 2. poł. XX wieku, jak mawia, na nim się wychował i edukował. Pracuje w technice olejnej, tworzy niewielkie formaty, choć ostatnio udane obrazy powtarza na większych płótnach.
To już druga prezentacja twórczości Mariusza Stawarskiego w zamku malborskim, pierwszą mogliśmy oglądać siedemnaście lat temu. Przypomnijmy, że w tym roku Muzeum wydało też kalendarz ścienny w oparciu o nowe prace artysty.

zdjecie

zdjecie

zdj

zd

zd

zd

z

Fot.B.L.Okońscy

 
KOLEJNE WNĘTRZE ZAMKU W KWIDZYNIE WKRÓTCE
UDOSTĘPNIONE ZWIEDZAJĄCYM
W dniu 25 kwietnia 2017 r. po raz kolejny zebrała się komisja konserwatorska, która odniosła się do zakresu, jakości oraz  stopnia realizacji prac konserwatorskich prowadzonych w pomieszczeniu nad przejazdem bramnym na zamku w Kwidzynie. Pomieszczenie to na przestrzeni wieków pełniło różne funkcje, ale pierwotnie najpewniej mieściło się w nim archiwum i kancelaria kapituły pomezańskiej.  Co ciekawe, w żadnym innym zamku na terenie dawnego Państwa Zakonnego w Prusach nie przetrwało  do dziś  oryginalne wnętrze o takim właśnie przeznaczeniu. Wyjątkową wartość posiadają malowidła znajdujące się na sklepieniu wieńczącym salę.  Pochodzą jeszcze  z końca XIV wieku!  Pracom konserwatorskim towarzyszą badania historyczne i architektoniczne. Wyniki  tych badań oraz sprawozdanie z prac konserwatorskich  ukażą się drukiem.
W posiedzeniu Komisji, której przewodniczył dyrektor Mariusz Mierzwiński  wzięli udział konsultanci: prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek z Politechniki Warszawskiej i  dr hab. Juliusz Raczkowski z UMK, realizatorzy prac konserwatorskich: Iwona Król  i Jan Wiśniewski, a także pracownicy Muzeum Zamkowego w Malborku - Mirosław Jonakowski, Bernard Jesionowski i Janusz Cygański. Prace w dawnej kancelarii zamkowej trwają od lutego 2017 r. Finansowane są z budżetu Muzeum Zamkowego w Malborku.  Jeszcze w tym sezonie turyści będą mieli możliwość oceny efektów tych prac.


zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie


 

Wizyta muzealników

26 kwietnia 2017 r., w Muzeum Zamkowym w Malborku, miała miejsce wizyta muzealników z Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Pałacu Królewskiego Venaria Reale w Turynie. Goście spotkali się z Dyrekcją Muzeum reprezentowaną przez dr hab. Janusza Hochleitnera, dyrektora ds. naukowo-konserwatorskich oraz kurator d.s badań i zbiorów dr Barbarą Pospieszną, dr hab. J. Polejowskim, opiekunem kolekcji militariów  z Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, a także pracownikami Działu Edukacji kustoszami Jolantą Justa i Ewą Kasprzyk.

Dyrektor  Janusz Hochleitner przedstawił organizację i funkcjonowanie muzeum oraz najnowsze dokonania konserwatorskie zrealizowane na malborskim zamku.

Następnie goście z Warszawy i Turynu pod kierunkiem Działu Edukacji i Działu Sztuki muzeum zwiedzili zamek w Malborku. Odwiedzili m.in. kościół Najświętszej Marii Panny, kaplicę św. Anny, Pałac Wielkich Mistrzów  i Wielki Refektarz.

 

 

 

 Hetman Wielki rycerstwa polskiego wybrany na zamku w MalborkuKonwent Kapituły Generalnej naszego Rycerstwa, zorganizowany z okazji  20-lecia jej istnienia odbył sie na zamku w Malborku. Jego otwarcie zaszczycił gość specjalny - Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uroczyste otwarcie zjazdu rozpoczęło się w Kapitularzu - reprezentacyjnej sali Zamku Wysokiego - od odczytania historycznego dokumentu Reguły Rycerskiej i przedstawienia delegacji przybyłych na konwent. Głównym celem zjazdu był wybór Hetmana Wielkiego oraz Konwentu.
Decyzją Kapituły zaszczytne stanowisko Hetmana Wielkiego objął na kolejne 4 lata Arkadiusz Dzikowski, założyciel rycerskiego Bractwa Sztumskiego, na co dzień nasz kolega z zamkowego Działu Edukacji. Hetmanem Polnym został Michał Wojtysiak pełniący do tej pory funkcję Namiestnika Mazowieckiego.

Kapituła Rycerstwa Polskiego jest organizacją założoną 27 kwietnia 1997 roku w Gdańsku. Założenie Kapituły poprzedziły dwuletnie prace zespołu odtwórców historycznych – głównie z kręgu odtwórstwa średniowiecznego – mające na celu określenie celów i zasad działania powstającej organizacji. W procesie tworzenia Kapituły Rycerstwa Polskiego udział brało kilkadziesiąt grup tworzących ruch rycerski z terenu całej Polski.
W wyniku wielu spotkań i konsultacji, odbywających się głównie na zamkach w Gniewie, Golubiu-Dobrzyniu i na Dolnym Śląsku powstał dokument o nazwie „Reguła Rycerska”, będący deklaracją ideowo-programową organizacji. Uroczyste zaprezentowanie Reguły Rycerskiej oraz jej podpisanie i opieczętowanie miało miejsce 27 kwietnia 1997 roku podczas drugiego zjazdu Kapituły Rycerstwa Polskiego w Dworze Artusa w Gdańsku.

Przy okazji obrad na zamek w Malborku dostarczone zostały główne atrybuty Kapituły Rycerstwa Polskiego, przechowywane na co dzień na zamkach w Bolkowie, Chojniku i Gniewie. Są to: oryginalny dokument Reguły Rycerskiej z 27 kwietnia 1997 roku, Złota Księga Kapituły Rycerstwa Polskiego, Złoty Graal a także chorągwie Hetmanów. Atrybuty te wraz z nowym dokumentem Reguły Rycerskiej podpisanym i opieczętowanym przez uczestników obecnego zjazdu pozostaną na zamku w Malborku i będą mogły być oglądane do końca sierpnia 2017 r., jako świadectwo kwietniowego wydarzenia.

 

zd


 


 

WIELKI SUKCES MUZEUM W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIEW dniu wczorajszym Zespół Kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku został laureatem ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany 2017" i otrzymał główną nagrodę w kategorii "Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu".
Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Wspomniana nagroda jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków w Polsce. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu nagrody napisano:
"Jury konkursu przyznało nagrodę za kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie, oparte na wnikliwych badaniach archeologicznych, historycznych, architektonicznych i konserwatorskich, przeprowadzone z maksymalnym poszanowaniem substancji zabytkowej. Prace zostały zrealizowane zgodnie z najwyższymi standardami w obiekcie zdegradowanym w czasie drugiej wojny światowej. Stanowią zwieńczenie wieloletnich działań polskich konserwatorów".
Nagrodę z rąk Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków Prof. Magdaleny Gawin i Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa Prof., Małgorzaty Rozbickiej odebrali: Dyrektor Mariusz Mierzwiński i Kurator ds. Konserwacji Architektury Mirosław Jonakowski w trakcie uroczystej gali w Opera Nova w Bydgoszczy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zob. też: http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Aktualnosci/news.php?ID=3440

zdjecie
Fot. Paweł Kobek

zdjecie
Fot. Mirosław Jonakowski

 


 

 

NAJWIĘKSI POLSCY ODKRYWCY PONOWNIE NA ZAMKU
 W sobotę 1 kwietnia 2017 r. zamek ponownie gościł grupę największych polskich badaczy, podróżników i odkrywców, zrzeszonych w polskim Oddziale Explorers Club. Całodzienne posiedzenie w Ośrodku Konferencyjnym w Karwanie zakończyła kolacja w "Piwniczce" i nocne zwiedzanie warowni.
Następnego dnia cały dzień w towarzystwie przewodnika Grzegorza Kity penetrowała zamek słynna podróżniczka, dziennikarka i pisarka Elżbieta Dzikowska, zbierająca materiały o Malborku do kolejnego tomu swej znanej serii "Polska znana i mniej znana".

zdjecie
 


 

 

 

 

AMBERIF 2017

 

W dniach 22-25 marca 2017, Zamek w Malborku, promował swoją ofertę turystyczną podczas 24. Międzynarodowych Targów Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF 2017 w Gdańsku.

AMBERIF to największa na świecie wystawa bursztynu. W ciągu czterech dni ponad 470 wystawców z 18 krajów prezentowało najnowsze trendy i technologie w jubilerskim designie. Do Gdańska przyjechało tysiące kupców- głównie z Polski, Rosji, Niemiec, Chin, Wielkiej Brytanii, USA, Łotwy, Czech, Litwy i Ukrainy, Danii, Szwecji, Austrii, Węgier, Finlandii, Francji oraz Włoch.

Na naszym stoisku goście otrzymywali informacje nie tylko o naszej wystawie "BURSZTYNOWE KONTEKSTY" ale także o całej ofercie turystycznej.

 

Na targach obecny był Mariusz Mierzwiński, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku. 

 

 

 

 


 

ODSZEDŁ PROFESOR ANDRZEJ NOWAKOWSKI

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 4 marca 2017 r. odszedł na zawsze Prof. dr hab. Andrzej NOWAKOWSKI, wybitny archeolog i bronioznawca, wielki przyjaciel Muzeum Zamkowego, człowiek ogromnego serca.

Absolwent studiów archeologicznych na Uniwersytecie Łódzkim, pracownik początkowo tejże uczelni, od 1986 r. związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik Zakładu Historii Uzbrojenia i pierwszy prodziekan Wydziału Nauk Historycznych. W latach 2005-2009 dyrektor Instytutu Archeologii UMK.
Prof. Nowakowski zajmował się historią i archeologią pogranicza polsko-ruskiego i polsko-pruskiego, szczególnie zaś dziejami uzbrojenia średniowiecznego i archeologią pól bitewnych. Był jednym z najbardziej uznanych znawców dawnej broni w Polsce, w latach 80. ubiegłego wieku kierował pracami badawczymi na polach grunwaldzkich.
Był autorem licznych publikacji z tych dziedzin, m.in. w 2005 r. nasze Muzeum wydało jego ważną pracę: "Wojskowość w średniowiecznej Polsce". W latach 1998-2014 związany był z Muzeum Malborskim jako członek działającej przy nim Rady Naukowej Muzeum. Zawsze uczynny i życzliwy kolega, służący dobrą radą, współtworzył przez ostatnie lata program działalności naszej instytucji.
 

 


 

W sobotę 4 marca 2017r.  w Muzeum Zamkowym w Malborku został rozstrzygnięty konkurs o światowym zasięgu na najlepsze ryciny zgłoszone do udziału w 26. edycji Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego. Poziom prac był niezwykle wyrównany i bardzo wysoki.
Spośród blisko 650 rycin jury wybrało na wystawę 383 ekslibrisy 141 artystów grafików, reprezentujących kraje Europy, Azji i obu Ameryk.
Ścisłą czołówkę mistrzów w tej dziedzinie sztuki wyróżniono nagrodami regulaminowymi w postaci medali honorowych i nagród pieniężnych. Wybrane miniatury graficzne będą prezentowane na wystawie pokonkursowej od 4 czerwca do 30 września br. w kościele św. Wawrzyńca.

Protokół z posiedzenia Jury XXVI. Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Muzeum Zamkowym w Malborku w dniu 4.03.2017 r. (pobierz)

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie


 

Spotkanie dialogowe

The Grand Tour of the Balic Sea

W malborskim zamku, 20 lutego, odbyło się spotkanie dialogowe dotyczące programu The Grand Tour of the Balic Sea – Wielka Wyprawa Bałtycka. Uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele miasta, branża turystyczna oraz przewodnicy.

 

Liderem tego międzynarodowego przedsięwzięcia The Grand Tour of the Balic Sea, w którym bierze udział siedem obiektów z Listy UNESCO, z krajów wokół Morza Bałtyckiego, jest administracja Prowincji Gotlandia (Szwecja). Jednym z jego uczestników jest Muzeum Zamkowe w Malborku.

- W latach 2013 – 2015 wraz z naszymi partnerami przeprowadziliśmy studium wstępne tego programu - mówiła podczas spotkania Louise Hoffman Borgo, liderka przedsięwzięcia, reprezentująca miasto Visby na Gotlandii.

 

Prace zostały sfinansowane przez Instytut Szwedzki i Nordic Council of Ministers.
Obecnie liderzy przedsięwzięcia zamierzają rozwinąć ideę i wystąpić o środki europejskie INTERREG na realizację tej międzynarodowej inicjatywy z obszaru turystyki.

 

- Pragniemy także zaprezentować ów program i promować go wśród osób i instytucji związanych z poszczególnymi obiektami z Listy UNESCO, mając nadzieję, że przy tej okazji zdobędziemy wiedzę o wyzwaniach i możliwościach, jakie drzemiących w poszczególnych obiektach - wyjaśniała Louise Hoffman Borgo. - Spotkania dialogowe, jakie przeprowadzamy w krajach nadbałtyckich, dają nam okazję do spotkania osób reprezentujących sektor turystyczny, firmy prywatne, właścicieli posesji i gospodarzy miejsc na Liście UNESCO.  Owe spotkania stanowią okazję do rozmowy o kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem turystyki i rozwojem gospodarczym w regionie. 


Spotkanie robocze w zamku Malbork, miało dać okazję do przekazania podstawowych informacji o planowanym programie The Grand Tour of the Balic Sea – Wielka Wyprawa Bałtycka. Dzięki wymianie myśli będzie można wzbogacić program nowymi pomysłami, które mogą mieć ogromne znaczenie dla jego właściwej realizacji.

 

 

 

 


 

KOLEJNE POSIEDZENIE ZARZĄDU

STOWARZYSZENIA ZAMKÓW NADBAŁTYCKICH

 

W środę 8. lutego 2017 r. w duńskim zamku Sonderborg odbyło się doroczne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Zamków i Muzeów Nadbałtyckich http://www.visitcastles.eu/. Muzeum Zamkowe w Malborku reprezentowali – dyrektor Mariusz Mierzwiński (wiceprezydent Stowarzyszenia) i kustosz Marek Stokowski.

Członkowie Zarządu podsumowali działalność Stowarzyszenia w roku 2016 i przedstawili plan działań na lata 2017 – 2018. Ważnym elementem owych działań ma być majowa konferencja w fińskim Turku, której wiodącym tematem będzie kwestia szkoleń dla pracowników pierwszego kontaktu ze zwiedzającymi muzea. Zarząd uznał za konieczne zmodyfikowanie i wznowienie przewodnika po zamkach nadbałtyckich (jego pierwsze wydanie zniknęło już ze sklepów muzealnych w naszym regionie) oraz przygotowanie materiałów drukowanych i elektronicznych informujących o misji i celach Stowarzyszenia. Tekst przedstawiający aktualne cele i misję organizacji przygotowany został w Muzeum Zamkowym w Malborku i uzyskał pełną akceptację Zarządu.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zwiedzaniem zamku Sonderborg – obiektu szczególnie związanego z historią Polski. Przypomnijmy, że słowa naszego hymnu narodowego: „(…) dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze” odnoszą się do dramatycznego epizodu wojennego z grudnia 1658 roku, kiedy to wojska hetmana Czarnieckiego przebyły (częściowo wpław!) cieśninę Als, a następnie odbiły z rąk Szwedów Sonderborg, posadowiony na bałtyckiej wyspie.

 https://www.facebook.com/visitcastles.eu/

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

         Wieczór zakochanych na zamku


Walentynki już jutro tymczasem na zamku wieczór zakochanych za nami. Dziękujemy tym, którzy zechcieli skorzystać z naszej oferty
Było magicznie...
Oprócz nocnego zwiedzania - śladami motywów miłosnych, przygotowaliśmy szereg konkursów. Do wygrania były bilety do kina Helios w Tczewie oraz do parku miniatur i gigantów w Stryszej Budzie, kosze ze słodyczami, kolacje dla dwojga i słodkie serca z restauracji Piwniczka. Niespodzianka czekała również dla wszystkich od bistro Quchnia. Były róże i pocałunki pod jemiołą.
Podczas wieczoru zakochanych wystąpił zespół Secret Garden Singers. Dziękujemy za wspaniały koncert.

 

 


 

KOLEJNE POSIEDZENIE

RADY MUZEUM PRZY MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKU

 

W poniedziałek 12 grudnia 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Muzeum przy naszej instytucji. Obradom tego najważniejszego gremium opiniującego działalność Muzeum przewodniczył szef Rady dr hab. Michał Woźniak. Obecni poza tym byli profesorowie: Marian Arszyński, Wiesław Długokęcki, Marian Dygo, Tadeusz Jurkowlaniec i Andrzej Kadłuczka, dyrektorzy: dr Marek Rubnikowicz i dr inż. Jerzy Litwin, a także mgr Bogdan Donke i dr inż. Zenon Duda oraz cały zespół dyrekcyjny Muzeum Malborskiego.

Tematem obrad był omówienie działalności Muzeum w mijającym roku oraz plan zamierzeń na rok 2017. Członkowie Rady Muzeum zatwierdzili zarówno sprawozdanie z 2016 r., jak i plan Muzeum na rok przyszły. Zebrani podjęli m.in. uchwałę :

Rada Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2016 r. przyjęła uchwałę w której wyraża satysfakcję i uznanie dla działań Dyrekcji i pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku związanych z zakończeniem prac remontowo-konserwatorskich w zespole kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, kaplicy pod wezwaniem św. Anny i Wieży Kleszej. Prace wykonano dochowując najwyższych standardów wykonawczych, merytorycznych i naukowych i mogą one służyć za modelowy przykład zastosowania procedur i rozwiązań konserwatorskich nie tylko w skali ogólnopolskiej. Pracom konserwatorskim towarzyszyła także działalność popularyzatorska, która obejmowała organizację konferencji, sympozjów i seminariów oraz działalność wydawniczą, dokumentującą przyjęty i realizowany model prac remontowo-konserwatorskich.

 

 

 

 


 

W poszukiwaniu Mikołaja na zamku za nami

 

Za nami poszukiwanie Mikołaja na zamku. Dzieciom oczywiście udało się go odnaleźć. Za nami także warsztaty ceramiczne, na których lepiliśmy z gliny gwiazdora. Na zamek przybyło wczoraj blisko 500 dzieci. Zużyliśmy prawie 250 kg gliny. Rozdaliśmy hektolitry gorącej czekolady przygotowanej przez Gothic Cafe oraz wręczyliśmy bardzo dużo prezentów...
Dziękujemy naszym sponsorom, dzięki którym na buziach wielu dzieci pojawił się wczoraj uśmiech.
Prezenty i poczęstunek ufundowali: Kaufland, Gothic Cafe Bogdan Gałązka, restauracja Piwniczka, kino Helios Tczew, Mc Donald's, hurtownia Sad, producent ciastek Malborżanka, Leier, sklep komputerowy Data, hurtownia Elbo Kwidzyn, Bricomarche Malbork, hurtownia Eurocash.

 


 

Pracownicy MZM z wizytą w Obwodzie Kaliningradzkim

 

            Na zaproszenie Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie oraz pana Vladimira Sozinova, prezesa Fundacji Odbudowy Zamku Bałga, w dniach 23 i 24 listopada br. na terenie Obwodu Kaliningradzkiego przebywała grupa pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku z dyrektorami: Mariuszem Mierzwińskim i Januszem Hochleitnerem na czele. W trakcie pobytu  pracownicy Muzeum dokonali oględzin ruin komturskiego zamku w Bałdze oraz zapoznali się z planami  dotyczącymi wykorzystania tego zabytku. Ze strony rosyjskiej m.in. dzieje tej warowni zaprezentował dr Anatol Bakhtin, autor jedynego opracowania w języku rosyjskim o dziedzictwie pokrzyżackich zamków oraz architekt i konserwator Artur Sarnitz. Przedyskutowano możliwość zagospodarowania z częściową odbudową zamku w Bałdze dla celów ruchu turystycznego. Stąd obecność konserwatorów malborskich - Mirosława Jonakowskiego i Bernarda Jesionowskiego. Wykonana została także szczegółowa dokumentacja fotograficzna ruin (państwo Bożena i Lech Okońscy). Na podstawie pozyskanych na miejscu informacji oraz w oparciu o własne badania i posiadane doświadczenie, pracownicy MZM sporządzą dla strony rosyjskiej koncepcję przyszłościowego postępowania z ruinami. Po drodze do Bałgi malborska delegacja zwiedziła Muzeum Miejskie w Mamonowie (otwarte w 2011 r.), gdzie znajduje się m.in. niewielki dział poświęcony zamkowi w Bałdze.

            W kaliningradzkim Muzeum Bursztynu przeprowadzone zostały rozmowy na temat możliwości zorganizowania wspólnych muzealnych działań z wykorzystaniem środków z programu współpracy transgranicznej Polska - Litwa – Rosja.  Warto zaznaczyć, iż rozmowy te zostały poprzedzone konsultacjami 23 listopada br. z Ministerstwem Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego (p. Denis Mironiuk). Pracownicy MZM zwiedzili także  ekspozycję  bursztynu, następnie z dużym zainteresowaniem zapoznali się ze wstępnymi wynikami badań archeologicznych na terenie zniszczonego zamku w Kaliningradzie. Prace prowadzone są w błyskawicznym tempie, a w przyszłym roku ma ruszyć odbudowa zamku! Malborscy muzealnicy zapoznali się także z efektami prac konserwatorskich w królewieckiej katedrze. Ze strony kaliningradzkich muzealników przewodnikiem w drugim dniu pobytu malborskiej delegacji była pani Victoria Cybor, która zawodowo zajmuje się wschodniopruską technologią obróbki bursztynu w XIX i XX w.

            Omówiono też możliwości wspólnych przyszłych przedsięwzięć wystawienniczych w zakresie bursztynu. Kierownik Muzeum w Kwidzynie, Oddziału MZM, pan Janusz Cygański odbył ponadto spotkanie z dyrekcją Muzeum Historyczno–Artystycznego w sprawie możliwości zaprezentowania w Kaliningradzie w 2017 roku wystawy pt. „Malbork – wspólne dziedzictwo”  i przyjęcia  na zamku w Kwidzynie  ekspozycji z Kaliningradu.

  

      PASJA-PRACA-TWÓRCZOŚĆ

                 Maciej Kilarski

 

Jesteśmy po VII Spotkaniach Malborskich im. Macieja Kilarskiego. Mogliśmy wysłuchać kilku ciekawych wykładów, dowiedzieć  się więcej o postaci tego wybitnego historyka przez wiele lat związanego z naszym zamkiem.

Po sympozjum miało miejsce otwarcie nowej wystawy poświęconej postaci Macieja Kilarskiego.

 

 

 


 

Żuławy w 1945 roku

Źródła z niedalekiej przeszłości

 

W dniu 10 listopada 1945 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się kolejna edycja konferencji naukowej „Żuławy w 1945 roku”.

Organizatorami przedsięwzięcia byli Muzeum Zamkowe w Malborku, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim.

Konferencję otworzyli  Piotr Tarnowski, dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz dr hab. Janusz Hochleitner dyrektor ds. naukowo-konserwatorskich Muzeum Zamkowego w Malborku. Specjalny list do zebranych wystosował Minister Jarosław Sellin, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak zauważył Minister konferencje z cyklu „Żuławy w 1945 roku” są bardzo ważne, bo pokazują, że regionalizm i żuławskość stają się bardzo ciekawym faktorem dla lokalnych społeczności i są elementami podnoszącymi świadomość historyczną i lokalną mieszkańców regionu.

W tegorocznej edycji spotkania prelegencji wygłosili następujące referaty:

Stalag XX Marienburg (1939-1945) – Jan Daniluk (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku)

Nowoodkryta relacja świadka obrony zamku malborskiego z 1945 roku – Ryszard Rząd (Muzeum Zamkowe w Malborku)

Ziemia sztumska od stycznia do marca 1945 w relacjach mieszkańców – Andrzej Lubiński  (Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej)

Niemcy w powiecie malborskim w 1945 roku – Bartłomiej Garba (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku)

Przywracanie życia społecznego w powojennym Malborku – oświata, służba zdrowia, kultura, religia – Jolanta Justa ( Muzeum Zamkowe w Malborku)

Jan Hap, PS. Sztywny, malborski wyklęty ze szwadronu „Żelaznego” – Karol Polejowski (Muzeum Zamkowe w Malborku)

 Działania niemieckich wojsk na Żuławach w świetle dokumentów – Wiesław Łach (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Stocznia Schichaua w Elblągu w 1945 roku. Zakończenie produkcji i ewakuacje – Marcin Westphal ( Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku)

Fotokorespondenci wojenni Armii Czerwonej w zdobywanym Elblągu w lutym 1945 roku – Tomasz Gliniecki (Elbląg)

Pionierzy UB. Pierwsi Funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa na Żuławach w 1945 roku – Daniel Czerwiński  (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Gdańsku)

Nowy Dwór Gdański w pierwszych sprawozdaniach i raportach osiedleńczych polskich władz, maj- grudzień 1945 – Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof w Sztutowie).

Trzecia edycja konferencji z cyklu „Żuławy w 1945 roku” pokazała nowe obszary badawcze podjęte przez pracowników naukowych wymienionych instytucji  oraz cieszyła się dużym zainteresowaniem publiczności.

 

 

 

 


 

VII Dzień Patrona
Gala Filmowa Już po raz siódmy wręczono Karwanie nagrody filmowe, w ramach obchodzonego corocznie „Dnia Patrona”. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące w Malborku im. Henryka Sienkiewicza, szczególnie w tym roku, świętowało hucznie Dzień swojego Patrona. W czasie uroczystej Gali Filmowej, dokonano prezentacji pięciu filmów wyprodukowanych (pod czujnym okiem Działu Edukacji MZM), przez poszczególne klasy drugie. W tym roku, kanwą twórczości filmowej młodych adeptów tego rodzaju Sztuki były fragmenty „Ogniem i mieczem”. Nie obyło się bez ogromnych wzruszeń, radości, rozczarowań. Szanowne Jury (jak zawsze) musiało podjąć ostateczny werdykt, ogłaszając światu, że istnieje jednak ogromna nadzieja dla polskiej kinematografii.
Poniżej – fotorelacja z Gali Filmowej.

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecia

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie
fot. Dział Edukacji


 

Mistrzostwa NATO zostały otwarte
Właśnie na naszym zamku zostały otwarte „Mistrzostwa Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych NATO w biegach przełajowych”. Na ceremonii otwarcia stawiły się reprezentacje: Polski, Niemiec, USA, Holandii oraz Wielkiej Brytanii. Teraz pozostały już tylko zawody. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

 

 


 

Piloci NATO na zamku

 „Mistrzostwa Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych NATO w biegach przełajowych” (HQ AIRCOM Inter – Nation Cross Country Championships 2016) odbędą sie na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku. Udział w zawodach wezmą: USA, Niemcy, Anglia, Holandia, Belgia oraz Polska. To wszystko w dniach 26 i 27 października.Program:

26 października 2016 r.

•    09.00-11.00- Odprawa techniczna- Karwan sala konferencyjna  ( II piętro)

•    10.30 -12.00: Trening reprezentacji przed mistrzostwami na trasie biegowej  na Wałach von Plauena

•    10.00-12-00- Zwiedzanie zamku dla Sports Board/VIP

•    12.45-14-45- Zwiedzanie zamku dla uczestników

•    19.00-20.00- Nocne zwiedzanie zamku dla Sports Board/VIP

27 października 2016 r.

•    9.00-9.30 Ceremonia otwarcia zawodów- Dziedziniec Zamku Średniego/ lub w przypadku złych warunków atmosferycznych- Wielki Refektarz

•    10.30- 12.00- Mistrzostwa Sojuszniczego Dowództwa Sił Powietrznych NATO            w biegach przełajowych na trasie biegowej na Wałach von Plauena

•    14.00-14.30- Ceremonia Zamknięcia zawodów- Wielki Refektarz

•    17.00-19.00- ceremonia wręczenia Pucharów i medali połączona z kolacją- Przyziemie Karwanu

 

Trasa biegu


 

Mike Parker’s Trio Theory

Za nami kolejne Zamkowe Kameralia. Tym razem odwiedziła nas nowojorska grupa jazzowa Mike Parker’s Trio Theory.

W skład zespołu wchodzą:  Frank Parker - dwukrotnie nominowany do nagrody muzycznej Grammy, Mike Parker – występujący od 17 roku życia, początkowo w klubach muzycznych Nowego Jorku. Dziś ma na koncie dwie płyty z własnym zespołem „Mike Parker’s Unified Theory”, Sławek Pezda – absolwent Krakowskiej Akademii Muzycznej, zdobywca licznych nagród m. in. podczas festiwalu „2012 Baszta Jazz Festival”
  Zespół zdecydowanie ma wyrobioną markę o czym świadczyła pełna sala. Mogliśmy usłyszeć dwa kawałki z najnowszej płyty „Prelude”, a także kilka innych utworów. Muzyka pozwoliła nam przenieść się w nowojorski klimat klubów jazzowych. Koncert trwał półtorej godziny, a każdy utwór nagradzany był ogromnymi brawami. Widać było wielkie zainteresowanie wśród publiczności, dla której występ skończył się zdecydowanie za wcześnie. Po zakończeniu koncertu do zakupienia były płyty, które artyści podpisywali. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie raz nas odwiedzą!

  Fot. Michał Olszewski

 


 

Światowy Dzień Turystyki

Mariusz Mierzwiński, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, odebrał podziękowania za współorganizację Krajowych Obchodów Światowego Dnia Turystyki w 2015 roku. Te same podziękowania trafiły również w ręce Marka Charzewskiego, burmistrza Malborka. Uroczyste wręczenie odbyło sie podczas tegorocznego Światowego Dnia Turystyki. Uroczystość zorganizowana została tym razem w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Ubiegły rok był dla Muzeum Zamkowego w Malborku wyjątkowy. Zwiedziło go wtedy ponad 518 000 osób. W tym roku rekord 519 000 padł już 10 września.

Dziękujemy, że tak licznie nas odwiedzacie.

 

 


 

 Otwarcie wystawy  dzieł Leona Wyczółkowskiego w Muzeum
w Kwidzynie    


 
 W czwartkowe popołudnie  29 września 2016 r.  w Muzeum w Kwidzynie- Oddziale Muzeum Zamkowego w Malborku,  otwarta została wystawa „Leon Wyczółkowski- malarstwo , rysunek , grafika”.  Na wystawę złożyło się ponad 40 dzieł  z  kolekcji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego  w Bydgoszczy. 
   Wśród przybyłych na uroczystość nie zabrakło władz Kwidzyna, obecni byli m.in. burmistrz Andrzej Krzysztofiak, Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Gorlewicz i Rady Powiatu Jerzy Śnieg. Licznie przybyłych gości witali i wprowadzenia do wystawy dokonali: dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku - Mariusz Mierzwiński, dyrektor Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy - Michał Wożniak,  kierownik Muzeum w Kwidzynie- Janusz Cygański oraz autorka wystawy - Ewa Sekuła-Tauer.  „Wystawa w Muzeum Zamkowym  w Kwidzynie –napisała  Ewa Sekuła–Tauer  - zaaranżowana jest w układzie chronologiczno-tematycznym.  Przedstawia wybór dzieł malarskich, rysunkowych i graficznych z bogatej  i różnorodnej twórczości Wyczółkowskiego. Najwcześniejsze na wystawie prace pochodzą z okresu ukraińskiego, gdzie wielki wpływ na jego malarstwo wywarła kolorowa, przesycona słońcem Ukraina. Malował tam rozległy pejzaż, wschody i zachody słońca, ale również sceny rodzajowe z udziałem ukraińskich chłopów. Na wystawie prezentujemy też autoportrety oraz portrety przyjaciół ze świata intelektualno-artystycznego będące wnikliwymi studiami psychologicznymi. Przez całą twórczość malował liczne studia kwiatów, i martwych natur o wielkich walorach dekoracyjnych i artystycznych. Artysta stworzył cykl pastelowych pejzaży górskich. Niektóre z nich prezentujemy na wystawie. Wielokrotnie malował Tatry. Góry urzekły artystę  tajemniczością, potęgą, zmienną kolorystyką zależną od pory dnia lub roku. Oprócz krajobrazów i scen rodzajowych malarza fascynowała architektura, szczególnie  zabytkowa, związana z miastami polskimi np. Warszawą, Krakowem, Toruniem czy  Kazimierzem nad Wisłą.  Szczególnym upodobaniem darzył  Wawel i Kościół Mariacki w Krakowie. Na wystawę wybrano również prace prezentujące architekturę i pejzaż miast pomorskich leżących  nad Wisłą.
    Malarstwem olejnym zajmował się Leon Wyczółkowski do 1900 r. Zdarzało mu się i później czasem namalować obraz olejny, ale bardzo rzadko. Akwarela, pastel  i tusz stały się ulubioną techniką. Od około 1902 r. szczególne miejsce  w twórczości artysty zajęła grafika. Nieustannie  eksperymentował w technikach graficznych ( uprawiał m. innymi akwafortę, akwatintę, algrafię, miękki werniks, kamienioryt, aż doszedł do litografii). Ryciny podkolorowywał i używał do nich barwnych papierów. Artysta wprowadzał kredę,  tusz, mieszał litografie z innymi technikami. Tematem jego tek graficznych były głównie zabytki  architektury i przyroda.
    Od 1922 r. artysta mieszkał w Gościeradzu na ziemi bydgoskiej, w pięknie położonym dworku wśród starych drzew. Piękno otaczającej przyrody, park, sad oraz rozległe pola gościeradzkie stanowiły inspiracje do pracy twórczej.”
    W drugiej części wernisażu,  z  bardzo interesującym programem  „Harmonia przestrzeni”  inspirowanym twórczością Leona  Wyczółkowskiego, a  przygotowanym specjalnie na wernisaż,   wystąpili : Bożena Belacarz  ( vocal, lira korbowa), Marzena Łamch - Łoniewska ( vocal, instr.  klaw.) i Grzegorz Korzeniec ( misy kryształowe).
    Wystawa będzie czynna do końca listopada   br.

zdjecia

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zd

zdj

zdjecie

zdjecie
 


 

Konferencja podsumowująca

Mariusz Mierzwiński, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku oraz Mirosław Jonakowski, kurator ds. konserwacji architektury malborskiego zamku,  wzięli udział w konferencji „Ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja kultury - podsumowującej programy dla obszaru kultury finansowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014” . Odbyła się ona 27 września br. w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Wydarzenie otworzyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wanda Zwinogrodzka oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury Norwegii Bård Folke Fredriksen. Konferencję zorganizował Departament Funduszy i Spraw Europejskich MKiDN.

Program „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” finansowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (projekty realizowane do 2016 r.), a jego celem jest rozwój dialogu międzykulturowego oraz tożsamości europejskiej opartej na zrozumieniu różnorodności kulturowej. Program ma charakter partnerski (wszystkie projekty realizowane są we współpracy z instytucjami z Państw-darczyńców, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu).

Budżet programu to 12,2 mln euro (11 mln euro z MF EOG i 1,2 mln z budżetu MKiDN). Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90 proc., za wyjątkiem podmiotów podległych MKiDN, w przypadku których poziom dofinansowania wynosi 100 proc.

W ramach programu dofinansowano 62 projekty. Wśród nich: promocja krajowa i zagraniczna polskich i norweskich tańców ludowych (Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny), projekt „Świetlny most Toruń–Slemmestad” (Toruńska Agenda Kulturalna), projekt polegający na interdyscyplinarnych działaniach łączących szereg wątków, których motywem przewodnim jest postać wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina (Narodowy Instytut Fryderyka Chopina).

 Kolejny program to „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego NMF i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014” (projekty realizowane są do 2017 r.).  Jego celem jest ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Aktualny budżet programu to 82 mln euro (70,2 mln euro z MF EOG i NMF i 11,8 mln euro z budżetu MKiDN). Poziom dofinansowania wynosi do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu za wyjątkiem podmiotów podległych MKiDN, w przypadku których poziom dofinansowania wynosi 100 proc.

W ramach tego programu współfinansowane są działania takie jak: rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem; budowa, rozbudowa, remonty i przebudowa instytucji kultury; konserwacja zabytków ruchomych oraz rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury.

Dofinansowano 22 projekty inwestycyjne. Przykłady: odtworzenie ze zniszczeń wojennych sklepienia w Kaplicy Najświętszej Marii Panny w Muzeum Zamkowym w Malborku, odtworzenie oryginalnych wnętrz Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie, przeprowadzenie prac budowlano-konserwatorskich w Teatrze Starym i Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie, przygotowanie na potrzeby wystawy stałej Centrum Zajezdnia we Wrocławiu, utworzenie Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu.

 

 

Spotkanie przedstawicieli Ministerstw - Wanda Zwinogrodzka,Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Bård Folke Fredriksen, Ministerstwo Kultury Norwegii. fot.: Danuta Matloch

 


 

Nie żyje prof. Leszek Kajzer

 

Zmarł Leszek Kajzer, wybitny archeolog, bronioznawca, badacz średniowiecznej i nowożytnej architektury militarnej, autor wielu prac naukowych i popularnonaukowych. Był cenionym wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego, nauczycielem i wychowawcą kilku pokoleń polskich archeologów i historyków. Profesor Kajzer był także członkiem Polskiej Akademii Nauk. W pamięci osób, które go znały zapisał się jako niezrównany naukowiec, przyjaciel i nauczyciel.

Profesor Leszek Kajzer jest autorem wielu prac, które na trwałe weszły do dorobku polskiej humanistyki. Wymienić tu można świetne książki: Dwory w Polsce. Od średniowiecza do współczesności (2010), Zamki i dwory obronne w Polsce centralnej (2004), Zamki i społeczeństwo (1993), Uzbrojenie i ubiór rycerski w średniowiecznej Małopolsce (1976) czy artykuły, będące żelaznymi pozycjami tak dla studentów, jak dla naukowców. Nie sposób nie wspomnieć również  o leksykonach czy monografiach, których Leszek Kajzer był współautorem: Leksykon zamków w Polsce (2001), Nie tylko zamki (2005), Początki architektury sakralnej w Polsce centralnej, cz. 1 i 2 (2009-2013) to tylko niektóre tytuły.

Nie sposób jednak wymienić wszystkich prac autorstwa Leszka Kajzera, albowiem było ich ponad 500, wiele z nich ukazało się również poza Polską. Jak podawał sam Profesor, jego prace drukowano w 14 krajach. Poza tym Leszek Kajzer był członkiem rad redakcyjnych kilku periodyków, wypromował ponad 170 magistrów oraz kilkunastu doktorów nauk humanistycznych.

Leszek Kajzer zmarł 25 września 2016 r.

 

dr Karol Polejowski

Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, MZM Malbork


Foto źródło: Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 

 


 

Zmarł Jonathan Riley-Smith

 

 Foto źródło: www.historytoday.com

 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jonathana Rileya-Smitha, jednego z najbardziej uznanych badaczy dziejów wypraw krzyżowych, zakonów rycerskich i łacińskiego osadnictwa we wschodnim basenie Morza Śródziemnego. Odszedł historyk, który w dużej mierze ukształtował współczesne widzenie tak skomplikowanego zjawiska jak średniowieczne krucjaty.

Jonathan Riley-Smith był absolwentem Eton i Trinity College (Cambridge). Swoją karierę wykładowcy akademickiego rozpoczął na University of St Andrews (1964-1972), potem zaś wykładał w Cambridge (do 1978) i Royal Holloway (Londyn; do 1994). Po zakończeniu współpracy z uczelnią w Londynie powrócił do Cambridge, gdzie pracował do emerytury (2005).

Swoją pierwszą monografię opublikował w roku 1977 i nosiła ona tytuł What were the Crusades? [Czym były krucjaty?]. Tak prosto postawione pytanie wywołało debatę, która w środowisku badaczy epoki wypraw krzyżowych trwa do dzisiaj. Dość powszechnie przypisuje się Riley-Smithowi wprowadzenie do rozważań historycznych pojęcia ruch krucjatowy [crusading movement], który przez kolejne dziesięciolecia pokolenia historyków wypełniają treścią. Poza tym brytyjski historyk dokonał przełomu w badaniach nad krucjatami, rozszerzając badane zjawisko geograficznie na region Bałtyku, Hiszpanię czy południową Francję oraz inicjując badania nad krucjatami przeciwko Turkom Osmańskim. Dodatkowo rozszerzył zakres chronologiczny badanego zjawiska i zaproponował szereg nowych koncepcji i kierunków badawczych. Polskiemu czytelnikowi brytyjski historyk jest znany z wydanych w ostatnich latach książek: Krucjaty. Historia (2008) i Historia krucjat (praca zbiorowa pod red. J.  Riley-Smitha, 2000).

W dziedzinie historii zakonów rycerskich Jonathan Riley-Smith był wiodącą postacią badań nad dziejami zakonu Szpitalników, którego był członkiem oraz w 1992 r. zainicjował cykliczne spotkania badaczy zakonów rycerskich w Londynie (Clerkenwell). Konferencja Military Orders miała do tej pory sześć edycji, a siódma przewidziana jest we wrześniu roku 2017. Jonathan był także członkiem-założycielem Society for the Study of the Crusades and the Latin East (1980), które skupia dzisiaj zdecydowaną większość badaczy epoki krucjat z całego świata.

Autor niniejszego wspomnienia po raz pierwszy spotkał Jonathana Riley-Smith w czasie konferencji Military Orders w roku 2009. Wówczas wyjątkowo miała ona miejsce w Cardiff. Jonathan okazał się wspaniałym człowiekiem, przyjacielskim, gotowym do pomocy i dyskusji. Niezapomnianym przeżyciem była msza święta dla uczestników konferencji, katolików, którą celebrował Bernhard Demel, OT, a Jonathan pełnił rolę ministranta, występując w kompletnym stroju brata Zakonu Szpitala św. Jana w Jerozolimie.

Jonathan Riley-Smith zmarł 13 września 2016 r. Pogrzeb odbędzie się 27 września w jego ukochanym Cambridge.

dr Karol Polejowski

Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, MZM Malbork

 

 


 

         Średniowiecze postrzegane sztuką

 

Kto chciał pogłębić swoją wiedzę - miał ku temu okazję. Zakończyło się sympozjum, którego otwarcie nastąpiło w kościele zamkowym Najświętszej Marii Panny. Uczestników i współorganizatorów powitał Dyrektor Muzeum Zamkowego Mariusz Mierzwiński.

Sympozjum zorganizowane przez Centrum Mediewistyczne UMK w Toruniu na Zamku w Malborku stanowi fragment szerszego projektu naukowego jakim są sposoby postrzegania średniowiecza. W spotkaniu wzięło udział 11 prelegentów, reprezentujących przede wszystkim dyscyplinę badawczą jaką jest historia sztuki. Zaproszeni goście skupili się na trzech zagadnieniach: metodzie, inscenizacji i inspiracji.

Sympozjum zostało podzielone na 3 sesje, a każda z nich grupowała tematy związane ze wspomnianymi wyżej zagadnieniami. Spotkanie otworzył prof. Jarosław Wenta, który kieruje Centrum Mediewistycznym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu podkreślając iż sympozjum jest częścią międzynarodowego projektu realizowanego przez Centrum, a materiały zaprezentowane w każdej z sesji zostaną opublikowane.

W sesji I swoje referaty zaprezentowało czterech badaczy, którzy skupili się na kwestiach metodologicznych. Irma Trattner (Linz), obok J. Wenty współinicjatorka projektu,w szerokim ujęciu przedstawiła nowe aspekty i perspektywy w badaniach nad historią sztuki w ujęciu metodologicznym. Prelegentka podkreślała skomplikowany charakter metod badawczych stosowanych w historii sztuki, ich czerpanie z różnych dziedzin humanistyki. Przywołała dorobek najważniejszych metodologów, zarazem historyków sztuki: Arnolda Hausera, Oskara Bötschmanna i Erwina Panofsky'ego, którego warsztat badawczy omówiła szerzej, opierając się na konkretnych przykładach rzeźbiarskiej sztuki maryjnej. Drugi prelegent sesji, Jarosław Wenta (Toruń), skupił się głównie na znaczeniu epigrafiki  heraldyki, jako nauk pomocniczych, wspierających historyka sztuki. W swoim wystąpieniu omówił trzy artefakty: racjonał biskupów krakowskich, miecz koronacyjny królów Polski (Szczerbiec) i tzw. misę Chodkiewicza. Z kolei Jacek Tylicki (Toruń) omówił kilka przykładów długiego trwania średniowiecza w malarstwie nowożytnym Torunia. Prelegent podkreślił m.in. wpływy malarskie Cranachów z elementami średniowiecznymi, powołując się na liczne przykłady malarstwa toruńskiego w XVI i na początku XVII w. W tym samym nurcie utrzymane było też wystąpienie Przemysława Waszaka (Toruń), który na licznych przykładach omówił interpretacje, trwanie i nawiązania do artystycznych rozwiązań średniowiecznych. Takim dziełem średniowiecznym wielokrotnie wykorzystywanym, interpretowanym i kopiowanym był krucyfiks na Drzewie Życia ze Starogardu Gdańskiego, oryginalnie pochodzący z XIV w.

Sesja II poświęcona była inscenizacjom, czyli wykorzystywaniu dzieła sztuki i architektury w literaturze, sztuce czy polityce. Sieglinde Hartmann (Würtzburg) omówiła dwie maryjne pieśni Oswalda von Wolkenstein (Kl 120 i Kl 78). Ten niemiecki rycerz i poeta pozostawił 12 utworów maryjnych, co stanowi ok. 10% jego zachowanego dorobku poetycko-literackiego. Autorka szukała jego inspiracji, wskazując na podobieństwa z francuską poezją dworską, ale też doszukując się innych wpływów. W każdym razie von Wolkenstein widział w Marii i jej wyobrażeniach ideał kobiety, chociaż jej idealne kształty skrywały szaty. Justyna Lijka (Malbork) poświęciła swoje wystąpienie miejscu jakie zajmował zamek malborski, jako Pruski Panteon, w twórczości niemieckich artystów z czasów romantycznej restauracji (I poł XIX w.). Bogato ilustrowane wystąpienie odwoływało się do twórczości m.in. F. Gilly, K. F. Schinkla, C.A. Gersdorffa, C. L. Rundta, J. C. Schulza, A. F. von Menzla czy J. Ph. Goertnera. Z kolei Artur Dobry (Malbork) zajął się mówieniem  średniowiecznego entourage tzw. „Dni Cesarskich”, które miały miejsce na zamku w Malborku. Prelegent przedstawił przygotowania, przebieg i polityczno-ideologiczne wykorzystanie pobytów cesarza Wilhelma II w Malborku w latach 1894, 1902 i 1910.

Prelegenci sesji III omawiali głównie kwestie inspiracji średniowieczem w wiekach XVIII – XX. Maria Poksińska (Toruń) przedstawiła najnowsze odkrycia związane z istnieniem średniowiecznych inspiracji w klasycystycznym pałacu w Lubostroniu. Patriotyczny i historyczny przekaz, jaki płynie z zastosowanego wystroju pałacu, związany jest przede wszystkim ze skomplikowanymi stosunkami polsko-niemieckimi. Trzy z czterech płaskorzeźb, które możemy podziwiać w Lubostroniu tematycznie związane są ze stosunkami polsko-krzyżackimi w średniowieczu. Prace konserwatorskie reliefów pozwoliły natomiast na zyskanie odpowiedzi na pytanie o osobę artysty wykonującego wystrój pałacowy – był to Michał Cepto(w)ski. Tym samym znalazły potwierdzenie wczesniejsze ustalenia co do osoby Cepto(w)skiego przedstawione przez Zofię Ostrowską, oparte o podobne realizacje w Dobrzycy i Śmiełowie. Ryszard Mączyński (Toruń) omówił genezę stylu neogotyckiego w architekturze, którego początki sięgają lat 80-tych XVIII w. Autor na licznych przykładach przedstawił pierwociny, rozwój i ostateczne zaadaptowanie na ziemiach polskich gotyckich rozwiązań architektonicznych w pierwszych dziesięcioleciach XIX w. (do 1830 r.). Prelegent zaproponował ujęcie chronologiczne, wyodrębniając trzy podstawowe okresy związane z rozwojem neogotyku w Polsce (do 1800; 1800-1815; 1815-1830). R. Mączyński zauważył przy tym, że ostateczna forma, jaką przyjmowała architektura neogotycka zależała przede wszystkim od inwestorów. A tymi były głównie kobiety, przedstawicielki polskiej arystokracji, które nadawały kierunek rozwoju neogotyku na ziemiach polskich. Z kolei Emila Ziółkowska (Toruń) w swoim wystąpieniu skupiła się na ewolucji poglądów architektów Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym (1830-1863) co do średniowiecznych stylów architektonicznych. Prelegentka omówiła poglądy Henryka Marconi, którego dziełem był neogotycki pałac w Dowspudzie, po czym przeszła do szerokiej analizy poglądów Adama Idźkowskiego (zm. 1879) i jego krytyków, głównie J. Heuricha. Idźkowski już przez współczesnych uznawany za ekscentryka, a pod względem poglądów pozostał eklektykiem. Zamknięciem sesji III był referat Bartłomieja Butryna i Janusza Hochleitnera (Malbork) związany z omówieniem wykorzystywania tzw. „żywych obrazów” i procesem teatralizacji zakonu krzyżackiego i jego dziejów w I poł. XX w. Aspekt na który zwrócił uwagę B. Butryn to wykorzystanie w badaniach zdjęć – szczególnej formy upowszechniania dzieł czy idei. To właśnie na zdjęciach udokumentowano teatralizacje, które miały miejsce na zamku malborskim, a które były publikowane  w rocznikach odbudowy zamku malborskiego (Marienburger Baujahr). Autor przedstawił w tym zakresie dokonania Ferdinanda Schwartza i Karla Kuhnda, znanych malborskich fotografików z przełomu XIX i XX wieku.

Sympozjum, które odbyło się 16 września 2016 r. w Ośrodku Konferencyjnym Karwan Muzeum Zamkowego w Malborku, zakończyło się dyskusją i podsumowaniem, które przedstawili Irma Trettner i Jarosław Wenta. Zaprezentowane referaty, w formie artykułów, ukażą się drukiem.

dr Karol Polejowski

Dział Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, MZM Malbork

 

 

 Fot. Lech Okoński


 

GWIAZDA HOLLYWOOD W ZAMKU

 

Gościem Mariusza Mierzwińskiego, dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku był popularny amerykański aktor Stacy Keach. Aktor - żonaty z Polką - wielokrotnie  bywał  w Polsce, ale Malbork odwiedził po raz pierwszy. Do spotkania doszło z inicjatywy artysty. Jak już informowaliśmy, pobyt Keacha w Malborku jest związany z realizacją  zdjęć do filmu „Habit i Zbroja” w reżyserii Pawła Pitery, w którym to filmie gwiazdor amerykański pełni rolę narratora.

  Chciałem poznać dyrektora tego zespołu. Nie miałem świadomości, że ten zamek jest takich rozmiarów, że to największa warownia na świecie. Gdyby Amerykanie o tym wiedzieli, to przyjeżdżaliby tu masowo. To prawdziwe XXXXL – wyjaśniał żartując aktor.

- Muszę przyznać, że tylko dwa razy w życiu zaniemówiłem z wrażenia i  stanąłem jak wryty. Po raz pierwszy gdy zobaczyłem egipskie Abu Simbel i teraz - stwierdził.

Podczas spotkania rozmawiano również o ostatnich przedsięwzięciach Muzeum. Aktor dzień wcześniej zwiedził cały zamek. Szczególnie interesowały go sprawy związane z budową warowni w  średniowieczu, zwłaszcza konstrukcja wysokich dachów.

 

 Fot. Muzeum Zamkowe w Malborku

  


 

XXVI.Generalny Zjazd Stowarzyszenia Zamków i Muzeów Nadbałtyckich,

 

Tukums, Łotwa, 7 – 10 IX 2016

 

W gościnnych progach neoklasycznego dworu Durbe w łotewskim mieście Tukums (pol. Tukum) odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Zamków i Muzeów Nadbałtyckich oraz towarzysząca mu konferencja „Castles and Collections, Collections and Castles”. W piątek 9 IX, w odległym kilkadziesiąt kilometrów zamku Bauska (pol. Bowsk) miał miejsce XXVI Zjazd Generalny Stowarzyszenia, uzgadniający plan dalszych wspólnych działań czterdziestu placówek muzealnych mających siedziby w zamkach na terenie dziewięciu krajów wokół Morza Bałtyckiego. W obradach Zarządu i Zjazdu na Łotwie aktywny udział wzięli przedstawiciele Muzeum Zamkowego w Malborku: dyrektor Mariusz Mierzwiński (który od początku jest Wiceprezydentem Stowarzyszenia), kierownik oddziału w Kwidzynie Janusz Cygański oraz kustosz Marek Stokowski. W delegacji polskiej uczestniczyli ponadto koledzy z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - jego dyrektor dr Maria Kasprzycka oraz Grzegorz Stasiełowicz, który w ramach konferencji zaprezentował wykład Modern scenography and new technologies in former Teutonic Knights Castle in Podamcze.

Dzięki ogromnej życzliwości łotewskich gospodarzy uczestnicy Zjazdu mieli też okazję odwiedzić kilka innych obiektów zabytkowych w Kurlandii i Semigalii: barokowy pałac Rundale, zamek kawalerów mieczowych w Ventspils (pol. Windawa), a także muzea w Pastarins i Kuldiga.

 

 

 


 

"Habit i zbroja" filmowcy na zamku w Malborku

Ekipa filmowców wkoczyła w zamkowe mury. Kręcone są sceny do filmu "Habit i zbroja".

W roli narratora Steacy Keach. To wybitny aktor hollywoodzki, reżyser oraz producent, a także kompozytor. Od ponad 40 lat z wielkim powodzeniem występuje w amerykańskim filmie i telewizji oraz zachwyca swoimi kreacjami w teatrze, zarówno w sztukach klasycznych jak i produkcjach na Broadwayu. Znany i ceniony jest jako narrator filmów oraz programów telewizyjnych. Za swoje kreacje aktorskie uzyskał wiele nagród filmowych,  m.in. Golden Globe.

 

        

 


 

Pobiliśmy rekord!

 

W sobotnie południe do malborskiego zamku wszedł 519 000 gość. Tym samym, 10 wrzesnia 2016,  pobity został rekord z 2015 roku. Wówczas przez cały rok odwiedziło nas ponad 518 000 turystów. Rekordowym gościem została Beata Błaszczak z Płocka. Przyjechała z mężem Krzysztofem oraz synami Szymonem i Wiktorem.

Rekordziści otrzymali kosz pełen niespodzianek. Fundatorami nagród są: Leier Polska SA, Gothic Cafe, Restauracja Piwniczka, Gościniec nad Wisłą, Hotel Centrum Malbork, Alumilex - tramwaje wodne.

- Liczba turystów na zamku od 2012 roku wzrosła o ponad 100 tysięcy rocznie. Konsekwentnie przywracamy dawną świetność prowadząc prace konserwatorskie, ale wychodząc także naprzeciw oczekiwaniom turystów. Wprowadzamy udogodnienia i nowości skierowane do rodzin, grup szkolnych, kolonijnych szukających dodatkowych atrakcji – mówi Rafał Mańkus, zastępca dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku.

Nie bez znaczenia dla tak dużej liczby odwiedzających jest fakt, że wiosną zakończyły się prace konserwatorskie w Kościele Najświętszej Marii Panny, ostatniej nieodbudowanej po pożodze wojennej części zamkowej. Jednym z elementów, który  działa jak magnes jest również ośmiometrowa figura Madonny widziana od strony ul. Starościńskiej, która wróciła po latach na swoje miejsce.

Do sukcesu frekwencyjnego przyczyniła się także organizacja sztandarowej imprezy historyczno-edukacyjnej Oblężenie Malborka. Tylko w ciągu jednego weekendu do zamku weszło 20 000 osób. Rodzinna przygoda na zamku również przyciąga turystów. To zaproszenie dla rodzin z dziećmi na wyprawę szlakiem tajemnic sprzed sześciu wieków po średniowiecznym zamku, z kolei szlak zamkowych odkrywców – to specjalna trasa dla grup szkolnych i kolonijnych. Kolejna atrakcja Nocne zwiedzanie zapewnia niezwykłą wędrówkę wśród iluminowanych średniowiecznych murów.

Nie należy zapomnieć również o wystawach. Atrakcyjność zwiedzania podniosła zmiana aranżacji wystaw prezentujących najważniejsze malborskie kolekcje: Bursztynowe konteksty – ekspozycja prezentująca kolekcję bursztynu, gromadzona przez muzeum od momentu jego powołania czyli od 1961, a także Święci Orędownicy. Gotycka rzeźba na zamku – to wystawa prezentująca zbiory rzeźby gotyckiej przedstawiającej kult chrześcijańskich świętych w czasach Średniowiecza. Dostępna jest już także dla zwiedzających malborska zbrojownia.

Rekordowy gość - film