PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineSkarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuRusza projekt "Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych"Podcast Posłuchaj Muzeum

Bilety / Bilety grupowe

Trasa historyczna

Trasa obejmuje zwiedzanie całego zamku - częściowo pokrywa się z Trasą zieloną - dostępna jest od wtorku do piątkuw godz. 9.00-15.00 (ostatnie wejście o godz. 13.00) oraz w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.00 (ostatnie wejście o 14.00)

Bilet normalny – 50,00 zł

Bilet ulgowy – 30,00 zł

Bilet szkolny - 15,00 zł

 

(liczebność grupy nie może przekraczać 30 osób - do podanych cen należy doliczyć opłatę za przewodnika 250,00 zł)

Istnieje możliwość wykupienia usługi przewodnickiej w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, włoskim oraz hiszpanskim po wcześniejszej rezerwacji na adres rezerwacja@zamek.malbork.pl - opłata 250,00 zł

 

Trasa zielona

Trasa Zielona dostępna jest w poniedziałki w godz. 9: 00-16:00 (ostatnie wejście o godz. 15:00) oraz od wtorku do piątku w godz. 13.15-16.00 (ostatnie wejście o  15.00), a także w soboty i niedziele w godz. 14.15-16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.00)

 

Bilet normalny - 15,00 zł

Bilet ulgowy – 10,00 zł

 

(liczebność grupy nie może przekraczać 30 osób - do podanych cen należy doliczyć opłatę za przewodnika 250,00 zł)

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.