Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 16:00 (wnętrza Trasy Historycznej do 15:00)

Kolekcja Ceramiki

Filiżanka ze spodkiem, porcelana, Korzec, 1815-1820 Mlecznik, fajans delikatny, Staffordshire, ETRURIA, Josiah Wedgwood, ok. 1770 Patera, fajans, Hanau, ok. 1710-1720 Waza z pokrywą, fajans, Delft, De Drie Porceleijne Fles, Hugo Justusz. Brouwer, 1764-1790 Kolekcja ceramiki towarzyszy działalności Muzeum Zamkowego w Malborku od początku jego powołania w 1961 roku. W pierwszym roku gromadzono w niej wyłącznie […]

Kolekcja Bursztynu

Christoph Maucher, Szkatuła, k. XVII wieku, zbiory Muzeum Zamkowego w Malborku, fot. Bożena i Lech Okońscy Bryłka bursztynu z inkluzją zwierzęcą Kolia Sferowiec, Paulina Binek, zakupiona w 2009 r. Figura atlety, warsztat Jacoba Dobbermanna (?), 2 ćw. XVIII w.   Budowę kolekcji bursztynu rozpoczęto wkrótce po powstaniu Muzeum Zamkowego w 1961 roku. Ulokowanie tego typu […]

Kolekcja Detalu Architektonicznego

Kolekcja detalu architektonicznego związana jest ze scjentystyczną restauracją zamku, w trakcie której regotyzowano go wykorzystując odnalezione w gruzach średniowieczne elementy architektury. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Conrad Steinbrecht, który ze swych wojaży badawczych skwapliwie zwoził do malborskiego zamku wszelkie detale architektoniczne możliwe do pozyskania bez większego uszczerbku dla zabytków.

Dokumentacja Historyczna

Zbiór dokumentacji historycznej powstał w 1970 r. W jego skład wchodzi 3260 obiektów. Wśród nich jest dokumentacja prac restauracyjnych zamku malborskiego w 2. poł. XIX i 1. poł. XX wieku.

Kolekcja Malarstwa

Obecna kolekcja malarstwa Muzeum Zamkowego w Malborku była całkowicie tworzona od podstaw wraz z jego powołaniem. Jest więc jedynie ideową spadkobierczynią dawnego, zamkowego zbioru malarstwa, całkowicie utraconego, bądź rozproszonego po II wojnie światowej.

Albumy Odbudowy Zamku

Pracownia XIX i XX wieku Działu Historii Muzeum Zamkowego w Malborku przechowuje, m. in. dokumentację fotograficzną, noszącą nazwę Albumy Odbudowy Zamku. Jest to zestaw 49 tomów zawierający około 2400 zdjęć będących jednym z ważniejszych źródeł ikonograficznych dziejów odbudowy i prac konserwatorskich od pierwszych lat po wojnie do czasów obecnych.

Kolekcja Ekslibrisu

W skład kolekcji ekslibrisu wchodzi ponad 22 tysiące obiektów, którymi są niewielkie, graficzne odbitki zawierające w polu kompozycji dedykację, na która składa się zwrot ex libris („z książki”) bądź jego zamiennik oraz imię i nazwisko właściciela lub nazwa instytucji (np. muzeum lub biblioteki). Są one związane ze zwyczajem przyklejania na wewnętrznej okładce książki tego typu znaków własnościowych dokumentujących przynależność do określonego księgozbioru. Z kolekcją tą wiąże się odbywające się co dwa lata Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego, będące najstarszą na świecie cyklicznie organizowaną imprezą artystyczną.

Malborgiana

W skład tej kolekcji wchodzą przedmioty codziennego użytku, wyroby rzemiosła, dokumenty i pamiątki związane z historią miasta Malborka. Jest to zbiór 74 obiektów, z których największą grupę stanowią wyroby ceramiczne: wazoniki, talerze, miseczki oraz kufle czy popielniczka.

Kolekcja Mebli

Meble to jeden z najstarszych typów obiektów występujących w malborskim zamku. W średniowieczu produkowano je na miejscu w snycerni, natomiast przechowywano w kilkudziesięciu pomieszczeniach kompleksu zamkowego. Świadome tworzenie kolekcji meblarskiego mobiliarza rozpoczęło się pod koniec XIX wieku wraz ze scjentystyczną restauracją zamku.

Kolekcja kafli i zabytkowych pieców

Kolekcja kafli i zabytkowych pieców stanowi jeden z najmłodszych zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku założony w 1990 roku. Liczy ona ponad 1100 zapisów inwentarzowych, co przekłada się na kilka tysięcy zabytków.

Kolekcja Metali Zabytkowych

Kunsztowne wyroby z metali, zwłaszcza srebra, zaczęto gromadzić w zamku malborskim, już na samym początku rodzenia się koncepcji utworzenia w nim instytucji muzealnej, co miało miejsce w latach 20. XIX wieku.

Kolekcja Militariów

Uzbrojenie to jeden z najstarszych typów obiektów występujących w malborskim zamku. W średniowieczu produkowano je na miejscu w kuźni, ludwisarni oraz snycerni, natomiast przechowywano w kilku zbrojowniach. Tworzenie kolekcji militariów rozpoczęło się na początku XIX wieku wraz z romantyczną restauracją zamku i pierwszymi przekazanymi darami dawnej broni.

Gabinet Numizmatyczny

Kolekcja numizmatów Muzeum Zamkowego w Malborku składa się z dwóch zbiorów przechowywanych w Malborku (ok. 7500 obiektów, podzielonych na trzy kolekcje: Monety, Medale, Kopie, banknoty i inne) oraz w Kwidzynie (442 obiekty).

Płyty i Pomniki Nagrobne

W Muzeum Zamkowym w Malborku znajduje się zbiór 32 płyt i pomników nagrobnych z różnych okresów historycznych. Zbiór ten powstał w 1993 r. Większa jego część to obiekty, będące spuścizną po przedwojennym Zarządzie Odbudowy Zamku w Malborku.

Kolekcja Rzeźby

spółczesna kolekcja rzeźby składa się z trzech grup: dzieł średniowiecznych (w tym reliktów wystroju kościoła zamkowego z czasów krzyżackich), rzeźby snycerskiej i pozostałości ołtarzy z kaplic zamkowych z XVII i XVIII wieku, jak również kopii i rekonstrukcji dzieł średniowiecznych stworzonych na potrzeby aranżacji wnętrz zamkowych. W skład zbioru wchodzi niemal 100 zabytków w zdecydowanej większości będących snycerskimi figurami ołtarzowymi, dziś już pozbawionymi swego pierwotnego kontekstu.

Gabinet Rycin

Kolekcja rycin Muzeum Zamkowego w Malborku zawiera ponad 1000 zabytków.  Zasób ten obejmuje ryciny, rysunki, akwarele oraz płyty graficzne, powstałe na przestrzeni pięciu stuleci, od XVI do XX wieku.

Kolekcja Szkła Artystycznego

Kolekcja Szkła Artystycznego liczy 254 pozycje inwentarzowe, co stanowi 282 sztuk szkła artystycznego i użytkowego w większości z lat 60. i 70. XX wieku.

Zabytki Techniki

Zabytki Techniki to najmłodsza z zamkowych kolekcji – została utworzona w 2003 roku. W chwili obecnej liczy 25 obiektów podzielonych na trzy grupy.

Kolekcja Tkanin

Kolekcja zabytkowych tkanin formalnie została utworzona dopiero w 1978 r., choć pierwsze tekstylia: tapiserie i kobierce,  zakupiono  już w roku 1961, wkrótce po ukonstytuowaniu się Muzeum Zamkowego w Malborku, z myślą o wyposażeniu pustych zamkowych komnat.

Kolekcja Witraży

Kolekcja witraży liczy 211 obiektów. Tworzą ją głównie dziewiętnasto- i dwudziestowieczne pozostałości dawnych oszkleń witrażowych kompleksu zamkowego, jak również relikty oszkleń witrażowych malborskiego Nowego Ratusza, z lat 1927-1929 autorstwa Fritza  Burmanna.

Kolekcja Archeologii

Kolekcja archeologiczna jest jedną z największych kolekcji tworzonych od początku istnienia muzeum. Dziś trzon tego liczącego około 11 000 artefaktów zbioru stanowią obiekty pozyskane z licznych ekspedycji badawczych prowadzonych przez pracowników działu na terenie Dolnego Powiśla na przestrzeni sześćdziesięciu lat.

Tapiserie

W kolekcji tkanin Muzeum Zamkowego w Malborku figuruje pięć tapiserii. Wszystkie zostały wykonane na terenie Flandrii (Bruksela, Oudenaarde, Antwerpia) w okresie od końca XVI do początków XVIII wieku.

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 16:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 15:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78