Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Wydawnictwo

Muzeum Zamkowe w Malborku prowadzi działalność wydawniczą nieprzerwanie od 1962 r. i jest prawdopodobnie jednym
z najaktywniejszych wydawnictw muzealnych w Polsce. Działania te Muzeum realizuje poprzez obsługę procesu edytorskiego katalogów zbiorów
i wystaw czasowych, monografii naukowych oraz publikacji popularno-naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy objętych działalnością wystawienniczą, badawczą i dydaktyczną prowadzoną przez pracowników Muzeum Zamkowego w Malborku oraz jego oddziałów w Kwidzynie i Sztumie, jak też  publikacji informacyjno-promocyjnych. W dorobku wydawniczym Muzeum znajdują się także publikacje pracowników naukowych i muzealników z całej Europy.  Od 2004 Muzeum wydaje swój periodyk pt. Studia Zamkowe, który od 2018 r. jest rocznikiem.

Nadzór merytoryczny nad działalnością wydawniczą sprawuje Dyrektor Muzeum, pełniąc jednocześnie funkcję Redaktora Naczelnego. Organem doradczym w sprawach wydawniczych jest Kolegium Wydawnicze Muzeum Zamkowego w Malborku 

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78