PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Straty wojenneEdukacja muzealna onlineWystawa Kamienie Milowe 60-lecieNowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Malborku

Ośrodek konferencyjny Karwan / Uroczyste kolacje, biesiady, bankiety, bale

Po trudach spotkań biznesowych niepowtarzalny klimat zamku malborskiego pozwoli na wyjątkowy odpoczynek w cieniu wielowiekowej historii. Podobnie, jak dawniej rycerzy, tak dziś zapraszamy do suto zastawionego stołu pełnego wyjątkowych specjałów przygotowanych przez zamkowego kuchmistrza. Odpowiednio przygotowana aranżacja gotyckich sal z pewnością uświetni pobyt w malborskich murach i pozostanie na długo w pamięci ucztujących.

Uczta

Współpracujemy z najlepszymi firmami cateringowymi gwarantującymi wysoki poziom usług oraz zadowolenie naszych Gości.

1. Przyziemie Karwanu – surowe, gotyckie wnętrze dawnej zbrojowni
► (do 150 osób) 
 
Przyziemie Karwanu  Przyziemie Karwanu
 
2. Kuchnia Konwentu na Zamku Wysokim – cudowna atmosfera autentycznego wnętrza w sercu zamku
► (do 40 osób) 
 
Kuchnia Konwentu na Zamku Wysokim  Kuchnia Konwentu na Zamku Wysokim
 
3. Międzymurze – rodzaj niezadaszonego dziedzińca, z piękną panoramą zamku od zachodu i miejscem na ognisko;
 
Międzymurze Międzymurze
 
Do biesiady przygrywać może :
► zespół muzyki dawnej 3 000 PLN + 23% VAT
► zespół muzyki tanecznej – 8 000 PLN + 23% VAT
► muzyka mechaniczna DJ – 2 000 PLN + 23% VAT
 
Koncert
 
4. Sala Siedmiofilarowa – sala we wschodnim skrzydle Zamku Średniego
 
 
Sala Siedmiofilarowa
 
5. Sala Narożna –  sala w północno wschodnim narożniku Zamku Średniego
 
 
Sala Narożna
 

Koszty organizacji spotkania – 10% kosztorysu + 23% VAT

Wynajem sal i pomieszczeń po uprzednim zapytaniu o cenę w formie pisemnej ( e-mail, faks lub inne pismo)

► Realizacja zamówienia po podpisaniu umowy i dokonaniu 40% przedpłaty


 Kontakt:

Ośrodek Konferencyjny KARWAN

Starościńska 1

82-200 Malbork

 

tel.: +48 55 647 08 55, +48 55 647 08 57

fax: +48 55 647 08 53

email: karwan@zamek.malbork.pl

 

Kierownik

Jagoda Saj
kom.: +48 512 205 648
email: j.saj@zamek.malbork.pl

 

Specjalista ds. organizacji i obsługi konferencji

Ewa Szmidt

kom.: +48 727-522-146
email: e.szmidt@zamek.malbork.pl

 


Dyrekcja Muzeum zastrzega sobie prawo odmówienia wynajęcia Ośrodka ze względu na charakter obiektu i działalność statutową Muzeum.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.