Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Aktualności

Festival 2023 – informacja

Informacja dotycząca wydarzenia Festival 2023

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi organizacji techno wydarzenia Festival 2023 informujemy, że 24 lutego 2023 r.,
o godz. 10.00, odbyło się spotkanie w formule online z przedstawicielami Urzędu Miasta Malborka m.in. Janem Tadeuszem Wilkiem, wiceburmistrzem oraz organizatorami wydarzenia Festival 2023 Ryszardem Zawadą oraz Pawłem Dzióbkiem. Impreza ma odbyć się w dniach 25-27 sierpnia 2023 na terenie miasta Malborka oraz Muzeum Zamkowego w Malborku. Podczas spotkania strony zgodnie ustaliły i potwierdziły wolę organizacji imprezy. Dyrektor MZM dr hab. Janusz Trupinda, poprosił po raz kolejny, aby organizator przedstawił szczegółowy materiał dotyczący festiwalu zawierający: dokładny program festiwalu wraz z wykazem artystów; informacje o źródłach finansowania, sponsorach, mecenasach oraz oczekiwaniach wynikających
z umów sponsorskich; promesę polisy ubezpieczeniowej festiwalu; informacji o proponowanych procedurach bezpieczeństwa dotyczących uczestników; projektu instalacji technicznych, oświetleniowej i nagłośnieniowej; planu rozmieszczenia scen festiwalowych na terenie Wałów von Plauena wraz z wizualizacjami scen; opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą scen budowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zabytku wpisanego na listę UNESCO; informację o przewidywanej liczbie decybeli; przewidywaną liczbę uczestników oraz propozycję opłaty dzierżawy terenu wynajmowanego od Muzeum   

Organizatorzy zadeklarowali przygotowanie materiału do 17 marca br. Od złożenia kompletnego materiału Muzeum Zamkowe
w Malborku uzależnia swoje dalsze decyzje w sprawie organizacji festiwalu. W celu ułatwienia działań strony zadeklarowały podpisanie listu intencyjnego (porozumienia) z wyrażeniem wspólnej, dobrej woli realizacji przedsięwzięcia.  Organizatorzy zadeklarowali przesłanie projektu takiego dokumentu jeszcze tego samego dnia.

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78