Dziś muzeum czynne jest w godzinach: 9:00 - 20:00 ostatnie wejście na Trasę Zamkową - Historyczną o godz. 17.00

Aktualności

Relacja ze szkolenia o wpływie zmian klimatu na zabytki architektoniczne

Dnia 18 kwietnia odbyło się ostatnie z serii szkoleń prowadzonych w ramach oferty projektu „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych”, realizowanego w ramach programu Kultura, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa. Szkolenie na temat wpływu globalnych zmian klimatu na stan zachowania zabytków architektury przeprowadziła Fundacja Stabilo z Torunia. Celem warsztatów było przedstawienie potencjalnych zagrożeń dla zabytków spowodowanych globalnie zmieniającym się klimatem oraz sposobów zapobiegania tym zagrożeniom. Poruszono zagadnienia dotyczące zmian klimatycznych, przeobrażeń przestrzennych w otoczeniu zabytku, zmian społecznych

i zmian prawa, a także rewaloryzacji i modernizacja zabytkowej architektury w kontekście kryzysu klimatycznego i energetycznego. Uczestnicy przyjrzeli się nowym technologiom i związanym z nimi zagrożeniom i szansom.

Przeprowadzono również część warsztatową i dyskusyjną. Spotkanie adresowano do pracowników zajmujących się konserwacją architektury zamku w Malborku oraz pracowników działów konserwacji i inwestycji w innych muzeach w regionie, a także przedstawicieli urzędów konserwatorskich. Do udziału w szkoleniu zaproszeni zostali również pracownicy akademiccy, zajmujący się badaniem klimatu zabytkowych wnętrz oraz konserwacją zabytków.

Bilety

Kup bilet w naszym systemie online

Godziny otwarcia

  • Pn - Ndz:9:00 - 20:00
Wystawy
  • Wt - Ndz:9:00 - 19:00

Kontakt

Informacja turystyczna

  • +48 55 647 08 00
  • +48 55 647 09 02
  • +48 55 647 09 78