PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Edukacja muzealna onlineNowa identyfikacja wizualna  Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Malbork między sacrum a politykąPodcast Posłuchaj Muzeum

Zamek w Sztumie

Zamek w SZTUMIE

Zamek w Sztumie

Oddział Muzeum Zamkowego w Malborku
ul. Galla Anonima 16
82-400 Sztum

 

kierownik Zamku w Sztumie

Aleksander Masłowski

Tel. 668 158 447

e-mail: a.maslowski[at]zamek.malbork.pl

 

Informacja:

Tel. 727 633 533  

 

Godziny otwarcia:

9.00-15.00

(ostatnie wejście o godz. 14.00)

 

Ceny biletów:

 

Bilet normalny   z audioprzewodnikiem – 20 zł
Bilet ulgowy  z audioprzewodnikiem –  17 zł
Bilet normalny   bez audioprzewodnika – 10 zł
Bilet ulgowy  bez audioprzewodnika - 7 zł
Bilet rodzinny (2+2) z audioprzewodnikiem – 71 zł
Bilety rodzinne (2+2)  bez audioprzewodnika – 30 zł
Bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny z audioprzewodnikiem:
- bilet normalny – 15  zł
- bilet ulgowy –  10  zł
Posiadacze karty wolontariusza - 15 zł
Dzieci do 7 lat - wstęp bezpłatny
                                  

 

              TYMCZASOWY REGULAMIN ZWIEDZANIA ZAMKU W SZTUMIE

                         ODDZIAŁU MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU

 

Niniejszy regulamin zwiedzania, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zwiedzania Zamku
w Sztumie, mieszczącego się przy ul. Galla Anonima 16, 82-400 Sztum, zwanego dalej „Muzeum”.
1.  Ruch turystyczny na Zamku w Sztumie  odbywa się trasą turystyczną prowadzącą przez skrzydło południowe zamku oraz dziedziniec zamkowy.
2.  Poniedziałek jest dniem zamkniętego Muzeum - dostępny jest tylko dziedziniec w godz. 9.00-15.00.
3.  Wtorek jest dniem bezpłatnego zwiedzania Muzeum i dziedzińca w godz. 9.00-15.00
(ostatnie wejście o godz. 14.00). Tego dnia niepobierane są opłaty za bilety wstępu, a jedynie  
pobierana jest opłata za audioprzewodnik w wysokości 10 zł.
4.  Od środy do niedzieli dostępny jest dziedziniec i  Muzeum w godz. 9.00-15.00 (ostatnie
wejście o godz. 14.00).
W tych dniach obowiązują bilety wstę.pu:
a)    bilet normalny   z audioprzewodnikiem – 20 zł
b)    bilet ulgowy  z audioprzewodnikiem –  17 zł
c)    bilet normalny   bez audioprzewodnika – 10 zł
d)    bilet ulgowy  bez audioprzewodnika - 7 zł
e)    bilet rodzinny (2+2) z audioprzewodnikiem – 71 zł
f)    bilety rodzinne (2+2)  bez audioprzewodnika – 30 zł
g)    bilety rodzinne w ramach Karty Dużej Rodziny z audioprzewodnikiem:
- bilet normalny – 15  zł
- bilet ulgowy –  10  zł
 h) posiadacze karty wolontariusza - 15 zł
  i)  dzieci do 7 lat - wstęp bezpłatny
5.  Dostępny jest bilet wstępu „3 Zamki”, który upoważnia do zwiedzania trzech zamków w Malborku, Sztumie i Kwidzynie.
Bilet na „3 Zamki” ważny jest 14 dni i uprawnia do zwiedzania zamku w Malborku trasą historyczną
z audioprzewodnikiem lub przewodnikiem, zamku w Sztumie z audioprzewodnikiem  oraz  zamku
w Kwidzynie z audioprzewodnikiem.
Muzeum Zamkowe w Malborku dostępne jest od wtorku do niedzieli  w godz. 9.00 - 15.00 (ostatnie wejście o godz. 13.00), Zamek w Sztumie dostępny od wtorku do niedzieli w  godz. 9.00 - 15.00  (ostatnie wejście o godz. 14.00).  Zamek w Kwidzynie dostępny od wtorku do niedzieli  w  godz. 9.00 -15.00 (ostatnie wejście o godz. 14.00).
Koszt biletu  wynosi:
a) bilet normalny – 100 zł
b) bilet ulgowy – 70 zł

6.  Zajęcia edukacyjne prowadzone przez edukatorów muzealnych – wstęp 5 zł
7.  Zalecane  jest korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk umieszczonych przez
 organizatora przy wejściu do Muzeum.
8.   W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników
 służb ochrony i  pracowników Muzeum.
9.   Bilety wstępu do nabycia w kasach biletowych oraz online. Uprzejmie  prosimy o dokonywanie transakcji finansowych kartami płatniczymi.
10.  Dokumenty uprawniające do zakupu biletów zniżkowych prosimy okazywać
kasjerowi przed zakupem biletów.
11.  Zakupione bilety podlegają elektronicznej kontroli w bramie wejściowej do Muzeum.
12.  Bilet zakupiony online należy wydrukować lub okazać w formie elektronicznej.
13.  Dzieci poniżej 13 roku życia mogą przebywać w Muzeum wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
14.  Ze względu na ograniczenia architektoniczne o charakterze historycznym, dostęp do
niektórych miejsc może być utrudniony dla osób o ograniczonej wydolności i sprawności ruchowej oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
15.  Osoby z psem asystującym mają wstęp do Muzeum, ale z powodu wąskich i krętych  korytarzy i schodów przejście całej trasy może być w dużym stopniu utrudnione.
16. Z uwagi na nawierzchnię brukową i inne architektoniczne utrudnienia Muzeum należy zwiedzać w odpowiednim, bezpiecznym obuwiu.
17. Na terenie Muzeum zwiedzający mają prawo wykonania fotografii pamiątkowych i filmów amatorskich.
18. Istnieje możliwość wykonania okolicznościowej sesji zdjęciowej w godzinach pracy Muzeum.   Zezwolenie należy wykupić w kasie  biletowej w cenie 120 zł.
19.  Na terenach zamkowych obowiązują następujące zakazy:
a)    dotykania eksponatów i elementów dekoracyjnych,
b)    wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia, wychylania się za barierki i inne zabezpieczenia, siadania na murach, przepychania się, ślizgania się, głośnego zachowania, stwarzania sytuacji zagrożenia dla ludzi i obiektu,
c)    wnoszenia broni palnej,
d)    wnoszenie niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,
e)     wnoszenia dużych bagaży oraz plecaków (uwaga: przed wejściem na teren Muzeum, uprawnione do tego służby, mają prawo skontrolować wnoszony przez zwiedzających bagaż),
f)    wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
g)    palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
h)    jedzenia i picia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
i)    zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
j)    śmiecenie na terenach zamkowych
20.  Straż Zamkowa, na podstawie uprawnień wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia
ma prawo do interwencji i wyprowadzenia z miejsca zwiedzania osób nieprzestrzegających  zasad zwiedzania Muzeum.
21. Osobom uprawnionym, o których mowa w art. 10 ust. 3a Ustawy o muzeach przysługuje prawo zakupu biletów ulgowych. Bilety ulgowe wydawane są po okazaniu w kasie stosownych dokumentów.
22. Osoby uprawnione, o których mowa w art. 10 ust. 3b Ustawy o muzeach są zwolnione z ponoszenia
  opłat za wstęp do Muzeum. Bilety bezpłatne wydawane są po okazaniu w kasie stosownych dokumentów. Osoby zwolnione z opłat muszą pobrać bilet bezpłatny w kasie Muzeum.
23. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w niektóre święta oraz inne dni okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum zarządzeniem i umieszczone na stronie   internetowej www.zamek.malbork.pl


Postanowienia końcowe:

1.    Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum www.zamek.malbork.pl i w kasach  Muzeum.
2.    Zakup biletu do Muzeum stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.  
3.    Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu może być powodem poproszenia  zwiedzającego przez uprawnione służby o opuszczenie Muzeum.
4.    Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie Muzeum www.zamek.malbork.pl  oraz w kasie Muzeum.  
5.    Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi  zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasach Muzeum oraz drogą elektroniczną  na adres e-mail: sekretariat@zamek.malbork.pl lub rezerwacja@zamek.malbork.pl
6.    Faktury wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów  gospodarczych, które dokonały rezerwacji zwiedzania w systemie online lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasach biletowych.

 

NS