PLENDE
unesco logo kwidzyn logo sztum
Skarby Zamkowych Kolekcji - nowy projekt edukacyjny Muzeum Zamkowego w MalborkuWystawa Kamienie Milowe 60-lecieWystawa “Regnum defendo ense et alis tego stricto. Malbork w Prusach Królewskich” od 19 września w Muzeum Zamkowym w MalborkuProjekt Straty kontynuuacja

Godziny otwarcia / Godziny otwarcia Muzeum

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9.00-16.00.

 

Trasa historyczna dostępna od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00 (ostatnie wejście o godz. 13.00) oraz w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.00 (ostatnie wejście o godz. 14.00)

Trasa zielona dostępna w poniedziałki w godzinach 9.00-16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 13.15.-16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.00) oraz soboty i niedziele w godz. 14.15-16.00 (ostatnie wejście o godz. 15.00)

 

 

Kasy biletowe czynne są codziennie w godz. 9.00-15.00

 

                                                                                                                                     

 

 

Godziny otwarcia dla ruchu turystycznego Muzeum  Zamkowego w Malborku  i Oddziałów: Zamek w Kwidzynie i Zamek w Sztumie w dni świąteczne w 2021r.

1 stycznia

Nowy Rok

Muzeum nieczynne

6 stycznia

 

Święto Trzech Króli

Muzeum Zamkowe w Malborku

dostępna trasa zielona w godz. 9.00 -15.00,

ostatnie wejście o godz. 14.00

3 kwietnia

Wielka Sobota

Muzeum Zamkowe w Malborku

dostępna trasa zielona w godz. 9.00 - 15.00,

ostatnie wejście o godz. 14.00

4 kwietnia

I dzień Wielkanocy

Muzeum nieczynne

5 kwietnia

II dzień Wielkanocy

Muzeum Zamkowe w Malborku

dostępna trasa zielona w godz. 9.00 - 15.00,

ostatnie wejście o  godz. 14.00

1 maja

 

Święto Pracy

Muzeum Zamkowe w Malborku

czynne w godz. 9.00 – 19.00,

ostatnie wejście na trasę zieloną o godz. 17.30

Zamek w Kwidzynie - zamknięte

 

Zamek w Sztumie - zamknięte

3 maja

 

Święto Konstytucji

Muzeum Zamkowe w Malborku

czynne w godz. 9.00-19.00,

ostatnie wejście na trasę zieloną o  godz. 17.30

Zamek w Kwidzynie - zamknięte

­Zamek w Sztumie - zamknięte

3 czerwiec

Boże Ciało

Muzeum Zamkowe w Malborku

czynne w godz. 9.00-20.00,

ostatnie wejście na trasę zieloną  o godz. 19.00

Zamek w Kwidzynie czynny w godz. 9.00 - 17.00, ostatnie wejście o godz. 16.00

­Zamek w Sztumie czynny  w godz. 9.00 -  17.00, ostatnie wejście o godz. 16.00

15 sierpnia

 

Wniebowzięcie NMP

Muzeum Zamkowe w Malborku 

czynne w godz. 9.00-20.00,

ostatnie wejście na trasę zieloną o godz. 19.00

Zamek w Kwidzynie czynny w godz. 9.00 - 17.00, ostatnie wejście o godz. 16.00

­Zamek w Sztumie czynny  w godz. 9.00 - 17.00, ostatnie wejście o godz. 16.00

1 listopada

Wszystkich Świętych

Muzeum nieczynne

11 listopada

 

Święto Niepodległości

Muzeum Zamkowe w Malborku

dostępna trasa zielona w godz. 9.00-15.00

ostatnie wejście o godz. 14.00

Zamek w Kwidzynie

czynny w godz. 9.00- 16.00

Zamek w Sztumie

czynny w godz. 9.00 - 16.00

24 grudnia

 

Wigilia

Muzeum Zamkowe w Malborku

dostępna   trasa  zielona  w godz.  9.00 -14.00 ostatnie wejście o godz. 13.00  

25 grudnia

 

I dzień Bożego Narodzenia

Muzeum nieczynne

26 grudnia

 

II dzień Bożego Narodzenia

Muzeum Zamkowe w Malborku

dostępna trasa  zielona w  godz. 9.00 - 15.00

ostatnie wejście o godz. 14.00

Zamek w Kwidzynie

czynny w godz. 9.00 -  15.00

­Zamek w Sztumie

czynny w godz. 9.00 - 15.00

31 grudnia

 

Sylwester

Muzeum Zamkowe w Malborku

dostępna  trasa zielona w godz. 9.00 - 15.00,

ostatnie wejście o  godz. 14.00

Zamek w Kwidzynie

czynny w godz. 9.00 - 14.00

Zamek w Sztumie

czynny w godz. 9.00 - 14.00

 

                                                                                                                

 

 

 


 
KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Muzeum Zamkowym w Malborku pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.